ad top

Sớ đầu đuôi Miền trung

Còn nữa đến xổ số Miền Trung

Thứ 7
13-07-2024
Đà Nẵng
52 - 38
Đắk Nông
99 - 48
Quảng Ngãi
52 - 42
Thứ 6
12-07-2024
Gia Lai
67 - 89
Ninh Thuận
73 - 25

-
Thứ 5
11-07-2024
Bình Định
03 - 55
Quảng Bình
97 - 14
Quảng Trị
92 - 11
Thứ 4
10-07-2024
Đà Nẵng
87 - 82
Khánh Hòa
26 - 46

-
Thứ 3
09-07-2024
Đắk Lắk
09 - 40
Quảng Nam
80 - 63

-
Thứ 2
08-07-2024
Phú Yên
35 - 08
Thừa T. Huế
11 - 65

-
Chủ nhật
07-07-2024
Khánh Hòa
36 - 89
Kon Tum
57 - 29
Thừa T. Huế
65 - 88
Thứ 7
06-07-2024
Đà Nẵng
37 - 16
Đắk Nông
88 - 48
Quảng Ngãi
05 - 28
Thứ 6
05-07-2024
Gia Lai
73 - 94
Ninh Thuận
32 - 07

-
Thứ 5
04-07-2024
Bình Định
62 - 19
Quảng Bình
50 - 02
Quảng Trị
03 - 90
Thứ 4
03-07-2024
Đà Nẵng
94 - 39
Khánh Hòa
21 - 96

-
Thứ 3
02-07-2024
Đắk Lắk
53 - 87
Quảng Nam
19 - 46

-
Thứ 2
01-07-2024
Phú Yên
03 - 91
Thừa T. Huế
19 - 23

-
Chủ nhật
30-06-2024
Khánh Hòa
37 - 68
Kon Tum
44 - 46
Thừa T. Huế
49 - 01
Thứ 7
29-06-2024
Đà Nẵng
54 - 66
Đắk Nông
09 - 94
Quảng Ngãi
55 - 91
Thứ 6
28-06-2024
Gia Lai
51 - 75
Ninh Thuận
99 - 87

-
Thứ 5
27-06-2024
Bình Định
05 - 13
Quảng Bình
29 - 89
Quảng Trị
82 - 17
Thứ 4
26-06-2024
Đà Nẵng
82 - 00
Khánh Hòa
25 - 06

-
Thứ 3
25-06-2024
Đắk Lắk
42 - 87
Quảng Nam
65 - 14

-
Thứ 2
24-06-2024
Phú Yên
80 - 79
Thừa T. Huế
04 - 94

-
Chủ nhật
23-06-2024
Khánh Hòa
48 - 15
Kon Tum
16 - 71
Thừa T. Huế
97 - 65
Thứ 7
22-06-2024
Đà Nẵng
18 - 79
Đắk Nông
14 - 07
Quảng Ngãi
07 - 36
Thứ 6
21-06-2024
Gia Lai
45 - 58
Ninh Thuận
80 - 54

-
Thứ 5
20-06-2024
Bình Định
72 - 30
Quảng Bình
13 - 33
Quảng Trị
51 - 97
Thứ 4
19-06-2024
Đà Nẵng
39 - 90
Khánh Hòa
97 - 40

-
Thứ 3
18-06-2024
Đắk Lắk
00 - 25
Quảng Nam
17 - 02

-
Thứ 2
17-06-2024
Phú Yên
52 - 77
Thừa T. Huế
32 - 27

-
Chủ nhật
16-06-2024
Khánh Hòa
42 - 31
Kon Tum
15 - 07
Thừa T. Huế
65 - 93
Thứ 7
15-06-2024
Đà Nẵng
94 - 08
Đắk Nông
44 - 15
Quảng Ngãi
51 - 22
Thứ 6
14-06-2024
Gia Lai
78 - 18
Ninh Thuận
80 - 92

-
Thứ 5
13-06-2024
Bình Định
32 - 31
Quảng Bình
70 - 27
Quảng Trị
59 - 41
Thứ 4
12-06-2024
Đà Nẵng
59 - 10
Khánh Hòa
78 - 89

-
Thứ 3
11-06-2024
Đắk Lắk
22 - 70
Quảng Nam
77 - 41

-
Thứ 2
10-06-2024
Phú Yên
79 - 92
Thừa T. Huế
40 - 91

-
Chủ nhật
09-06-2024
Khánh Hòa
22 - 03
Kon Tum
74 - 27
Thừa T. Huế
80 - 47
Thứ 7
08-06-2024
Đà Nẵng
52 - 63
Đắk Nông
47 - 25
Quảng Ngãi
93 - 44
Thứ 6
07-06-2024
Gia Lai
19 - 98
Ninh Thuận
47 - 22

-
Thứ 5
06-06-2024
Bình Định
66 - 35
Quảng Bình
53 - 97
Quảng Trị
40 - 49
Thứ 4
05-06-2024
Đà Nẵng
27 - 19
Khánh Hòa
98 - 39

-
Thứ 3
04-06-2024
Đắk Lắk
77 - 14
Quảng Nam
13 - 16

-
Thứ 2
03-06-2024
Phú Yên
68 - 09
Thừa T. Huế
98 - 07

-
Chủ nhật
02-06-2024
Khánh Hòa
34 - 32
Kon Tum
12 - 16
Thừa T. Huế
75 - 24
Thứ 7
01-06-2024
Đà Nẵng
40 - 14
Đắk Nông
72 - 59
Quảng Ngãi
57 - 98
Thứ 6
31-05-2024
Gia Lai
09 - 70
Ninh Thuận
00 - 13

-
Thứ 5
30-05-2024
Bình Định
43 - 68
Quảng Bình
58 - 44
Quảng Trị
01 - 06
Thứ 4
29-05-2024
Đà Nẵng
70 - 14
Khánh Hòa
21 - 09

-
Thứ 3
28-05-2024
Đắk Lắk
79 - 94
Quảng Nam
45 - 03

-
Thứ 2
27-05-2024
Phú Yên
36 - 71
Thừa T. Huế
67 - 14

-
Chủ nhật
26-05-2024
Khánh Hòa
79 - 87
Kon Tum
36 - 20
Thừa T. Huế
57 - 35
Thứ 7
25-05-2024
Đà Nẵng
88 - 26
Đắk Nông
84 - 62
Quảng Ngãi
99 - 79
Thứ 6
24-05-2024
Gia Lai
74 - 50
Ninh Thuận
72 - 82

-
Thứ 5
23-05-2024
Bình Định
52 - 75
Quảng Bình
43 - 96
Quảng Trị
08 - 59
Thứ 4
22-05-2024
Đà Nẵng
83 - 20
Khánh Hòa
01 - 57

-
Thứ 3
21-05-2024
Đắk Lắk
64 - 63
Quảng Nam
62 - 74

-
Thứ 2
20-05-2024
Phú Yên
54 - 09
Thừa T. Huế
70 - 91

-
Chủ nhật
19-05-2024
Khánh Hòa
39 - 17
Kon Tum
06 - 84
Thừa T. Huế
45 - 56
Thứ 7
18-05-2024
Đà Nẵng
58 - 46
Đắk Nông
38 - 00
Quảng Ngãi
93 - 14
Thứ 5
16-05-2024
Bình Định
56 - 33
Quảng Bình
53 - 19
Quảng Trị
33 - 20
Thứ 4
15-05-2024
Đà Nẵng
20 - 52
Khánh Hòa
00 - 25

-
Thứ 3
14-05-2024
Đắk Lắk
89 - 09
Quảng Nam
53 - 52

-
Thứ 2
13-05-2024
Phú Yên
97 - 32
Thừa T. Huế
55 - 62

-
Chủ nhật
12-05-2024
Khánh Hòa
42 - 62
Kon Tum
23 - 79
Thừa T. Huế
80 - 74
Thứ 7
11-05-2024
Đà Nẵng
16 - 78
Đắk Nông
50 - 87
Quảng Ngãi
05 - 38
Thứ 6
10-05-2024
Gia Lai
30 - 42
Ninh Thuận
68 - 54

-
Thứ 5
09-05-2024
Bình Định
37 - 42
Quảng Bình
14 - 97
Quảng Trị
96 - 48
Thứ 4
08-05-2024
Đà Nẵng
93 - 42
Khánh Hòa
23 - 71

-
Thứ 3
07-05-2024
Đắk Lắk
71 - 94
Quảng Nam
11 - 55

-
Thứ 2
06-05-2024
Phú Yên
31 - 53
Thừa T. Huế
99 - 66

-
Chủ nhật
05-05-2024
Khánh Hòa
99 - 92
Kon Tum
89 - 50
Thừa T. Huế
03 - 52
Thứ 7
04-05-2024
Đà Nẵng
82 - 05
Đắk Nông
64 - 81
Quảng Ngãi
14 - 01
Thứ 6
03-05-2024
Gia Lai
01 - 75
Ninh Thuận
16 - 18

-
Thứ 5
02-05-2024
Bình Định
09 - 22
Quảng Bình
65 - 10
Quảng Trị
67 - 91
Thứ 4
01-05-2024
Đà Nẵng
88 - 40
Khánh Hòa
02 - 35

-
Thứ 3
30-04-2024
Đắk Lắk
20 - 19
Quảng Nam
35 - 13

-
Thứ 2
29-04-2024
Phú Yên
47 - 02
Thừa T. Huế
03 - 17

-
Chủ nhật
28-04-2024
Khánh Hòa
68 - 59
Kon Tum
25 - 21
Thừa T. Huế
99 - 78
Thứ 7
27-04-2024
Đà Nẵng
79 - 49
Đắk Nông
55 - 40
Quảng Ngãi
27 - 81
Thứ 6
26-04-2024
Gia Lai
96 - 89
Ninh Thuận
31 - 39

-
Thứ 5
25-04-2024
Bình Định
98 - 48
Quảng Bình
81 - 22
Quảng Trị
60 - 79
Thứ 4
24-04-2024
Đà Nẵng
41 - 93
Khánh Hòa
05 - 62

-
Thứ 3
23-04-2024
Đắk Lắk
86 - 15
Quảng Nam
02 - 72

-
Thứ 2
22-04-2024
Phú Yên
64 - 49
Thừa T. Huế
57 - 44

-
Chủ nhật
21-04-2024
Khánh Hòa
71 - 82
Kon Tum
48 - 95
Thừa T. Huế
03 - 86
Thứ 7
20-04-2024
Đà Nẵng
76 - 56
Đắk Nông
52 - 10
Quảng Ngãi
76 - 33
Thứ 6
19-04-2024
Gia Lai
87 - 91
Ninh Thuận
30 - 69

-
Thứ 5
18-04-2024
Bình Định
25 - 66
Quảng Bình
17 - 49
Quảng Trị
64 - 54
Thứ 4
17-04-2024
Đà Nẵng
66 - 24
Khánh Hòa
31 - 34

-
Thứ 3
16-04-2024
Đắk Lắk
42 - 04
Quảng Nam
00 - 78

-
Thứ 2
15-04-2024
Phú Yên
23 - 36
Thừa T. Huế
13 - 58

-
Chủ nhật
14-04-2024
Khánh Hòa
01 - 05
Kon Tum
86 - 22
Thừa T. Huế
34 - 55
Thứ 7
13-04-2024
Đà Nẵng
15 - 91
Đắk Nông
95 - 29
Quảng Ngãi
33 - 61
Thứ 6
12-04-2024
Gia Lai
30 - 67
Ninh Thuận
57 - 62

-
Thứ 5
11-04-2024
Bình Định
40 - 81
Quảng Bình
50 - 76
Quảng Trị
84 - 01
Thứ 4
10-04-2024
Đà Nẵng
22 - 06
Khánh Hòa
22 - 14

-
Thứ 3
09-04-2024
Đắk Lắk
32 - 61
Quảng Nam
14 - 81

-
Thứ 2
08-04-2024
Phú Yên
59 - 43
Thừa T. Huế
21 - 72

-
Chủ nhật
07-04-2024
Khánh Hòa
78 - 81
Kon Tum
80 - 50
Thừa T. Huế
11 - 53
Thứ 7
06-04-2024
Đà Nẵng
04 - 16
Đắk Nông
93 - 05
Quảng Ngãi
38 - 11
Thứ 6
05-04-2024
Gia Lai
95 - 76
Ninh Thuận
74 - 48

-
Thứ 5
04-04-2024
Bình Định
41 - 26
Quảng Bình
23 - 60
Quảng Trị
82 - 07
Thứ 4
03-04-2024
Đà Nẵng
50 - 65
Khánh Hòa
70 - 16

-
Thứ 3
02-04-2024
Đắk Lắk
07 - 10
Quảng Nam
66 - 47

-
Thứ 2
01-04-2024
Phú Yên
43 - 99
Thừa T. Huế
49 - 87

-
Chủ nhật
31-03-2024
Khánh Hòa
82 - 15
Kon Tum
12 - 56
Thừa T. Huế
45 - 00
Thứ 7
30-03-2024
Đà Nẵng
09 - 93
Đắk Nông
26 - 86
Quảng Ngãi
08 - 52
Thứ 6
29-03-2024
Gia Lai
23 - 88
Ninh Thuận
26 - 81

-
Thứ 5
28-03-2024
Bình Định
93 - 83
Quảng Bình
56 - 55
Quảng Trị
33 - 67
Thứ 4
27-03-2024
Đà Nẵng
92 - 22
Khánh Hòa
83 - 26

-
Thứ 3
26-03-2024
Đắk Lắk
81 - 00
Quảng Nam
91 - 51

-
Thứ 2
25-03-2024
Phú Yên
28 - 01
Thừa T. Huế
43 - 38

-
Chủ nhật
24-03-2024
Khánh Hòa
16 - 94
Kon Tum
90 - 87
Thừa T. Huế
26 - 35
Thứ 7
23-03-2024
Đà Nẵng
88 - 53
Đắk Nông
01 - 64
Quảng Ngãi
30 - 11
Thứ 6
22-03-2024
Gia Lai
49 - 28
Ninh Thuận
75 - 90

-
Thứ 5
21-03-2024
Bình Định
65 - 69
Quảng Bình
87 - 54
Quảng Trị
37 - 29
Thứ 4
20-03-2024
Đà Nẵng
48 - 27
Khánh Hòa
50 - 59

-
Thứ 3
19-03-2024
Đắk Lắk
18 - 29
Quảng Nam
50 - 03

-
Thứ 2
18-03-2024
Phú Yên
64 - 50
Thừa T. Huế
30 - 84

-
Chủ nhật
17-03-2024
Khánh Hòa
03 - 02
Kon Tum
02 - 96
Thừa T. Huế
09 - 30
Thứ 7
16-03-2024
Đà Nẵng
25 - 03
Đắk Nông
48 - 52
Quảng Ngãi
03 - 97
Thứ 6
15-03-2024
Gia Lai
83 - 74
Ninh Thuận
56 - 78

-
Thứ 5
14-03-2024
Bình Định
07 - 63
Quảng Bình
49 - 71
Quảng Trị
34 - 78
Thứ 4
13-03-2024
Đà Nẵng
74 - 63
Khánh Hòa
84 - 99

-
Thứ 3
12-03-2024
Đắk Lắk
91 - 71
Quảng Nam
96 - 63

-
Thứ 2
11-03-2024
Phú Yên
80 - 57
Thừa T. Huế
00 - 56

-
Chủ nhật
10-03-2024
Khánh Hòa
36 - 34
Kon Tum
98 - 93
Thừa T. Huế
02 - 17
Thứ 7
09-03-2024
Đà Nẵng
67 - 05
Đắk Nông
28 - 28
Quảng Ngãi
18 - 25
Thứ 6
08-03-2024
Gia Lai
15 - 43
Ninh Thuận
16 - 70

-
Thứ 5
07-03-2024
Bình Định
87 - 17
Quảng Bình
60 - 54
Quảng Trị
49 - 14
Thứ 4
06-03-2024
Đà Nẵng
45 - 50
Khánh Hòa
72 - 66

-
Thứ 3
05-03-2024
Đắk Lắk
14 - 23
Quảng Nam
74 - 73

-
Thứ 2
04-03-2024
Phú Yên
93 - 25
Thừa T. Huế
06 - 89

-
Chủ nhật
03-03-2024
Khánh Hòa
45 - 94
Kon Tum
05 - 41
Thừa T. Huế
82 - 94
Thứ 7
02-03-2024
Đà Nẵng
36 - 17
Đắk Nông
21 - 39
Quảng Ngãi
06 - 69
Thứ 6
01-03-2024
Gia Lai
64 - 90
Ninh Thuận
17 - 82

-
Thứ 5
29-02-2024
Bình Định
23 - 20
Quảng Bình
31 - 54
Quảng Trị
69 - 48
Thứ 4
28-02-2024
Đà Nẵng
36 - 72
Khánh Hòa
47 - 94

-
Thứ 3
27-02-2024
Đắk Lắk
18 - 70
Quảng Nam
27 - 61

-
Thứ 2
26-02-2024
Phú Yên
87 - 91
Thừa T. Huế
12 - 22

-
Chủ nhật
25-02-2024
Khánh Hòa
13 - 76
Kon Tum
54 - 53
Thừa T. Huế
47 - 10
Thứ 7
24-02-2024
Đà Nẵng
25 - 33
Đắk Nông
76 - 97
Quảng Ngãi
30 - 11
Thứ 6
23-02-2024
Gia Lai
94 - 27
Ninh Thuận
15 - 92

-
Thứ 5
22-02-2024
Bình Định
38 - 93
Quảng Bình
56 - 67
Quảng Trị
35 - 46
Thứ 4
21-02-2024
Đà Nẵng
00 - 69
Khánh Hòa
01 - 23

-
Thứ 3
20-02-2024
Đắk Lắk
91 - 51
Quảng Nam
58 - 30

-
Thứ 2
19-02-2024
Phú Yên
14 - 64
Thừa T. Huế
79 - 20

-
Chủ nhật
18-02-2024
Khánh Hòa
30 - 24
Kon Tum
05 - 47
Thừa T. Huế
16 - 02
Thứ 7
17-02-2024
Đà Nẵng
23 - 14
Đắk Nông
46 - 42
Quảng Ngãi
04 - 48
Thứ 6
16-02-2024
Gia Lai
35 - 28
Ninh Thuận
61 - 06

-
Thứ 5
15-02-2024
Bình Định
97 - 48
Quảng Bình
79 - 18
Quảng Trị
73 - 58
Thứ 4
14-02-2024
Đà Nẵng
15 - 51
Khánh Hòa
87 - 47

-
Thứ 3
13-02-2024
Đắk Lắk
60 - 38
Quảng Nam
70 - 59

-
Thứ 2
12-02-2024
Phú Yên
96 - 85
Thừa T. Huế
81 - 50

-
Chủ nhật
11-02-2024
Khánh Hòa
98 - 49
Kon Tum
81 - 46
Thừa T. Huế
50 - 44
Thứ 7
10-02-2024
Đà Nẵng
40 - 78
Đắk Nông
02 - 79
Quảng Ngãi
05 - 39
Thứ 6
09-02-2024
Gia Lai
39 - 88
Ninh Thuận
26 - 83

-
Thứ 5
08-02-2024
Bình Định
79 - 64
Quảng Bình
69 - 89
Quảng Trị
09 - 55
Thứ 4
07-02-2024
Đà Nẵng
48 - 77
Khánh Hòa
75 - 98

-
Thứ 3
06-02-2024
Đắk Lắk
52 - 02
Quảng Nam
97 - 01

-
Thứ 2
05-02-2024
Phú Yên
43 - 58
Thừa T. Huế
41 - 96

-
Chủ nhật
04-02-2024
Khánh Hòa
36 - 88
Kon Tum
73 - 61
Thừa T. Huế
97 - 66
Thứ 7
03-02-2024
Đà Nẵng
62 - 60
Đắk Nông
93 - 19
Quảng Ngãi
99 - 41
Thứ 6
02-02-2024
Gia Lai
11 - 21
Ninh Thuận
76 - 61

-
Thứ 5
01-02-2024
Bình Định
67 - 64
Quảng Bình
78 - 21
Quảng Trị
25 - 11
Thứ 4
31-01-2024
Đà Nẵng
66 - 70
Khánh Hòa
43 - 27

-
Thứ 3
30-01-2024
Đắk Lắk
98 - 23
Quảng Nam
30 - 51

-
Thứ 2
29-01-2024
Phú Yên
24 - 27
Thừa T. Huế
63 - 37

-
Chủ nhật
28-01-2024
Khánh Hòa
66 - 89
Kon Tum
21 - 15
Thừa T. Huế
70 - 11
Thứ 7
27-01-2024
Đà Nẵng
42 - 63
Đắk Nông
33 - 13
Quảng Ngãi
22 - 78
Thứ 6
26-01-2024
Gia Lai
11 - 19
Ninh Thuận
37 - 95

-
Thứ 5
25-01-2024
Bình Định
21 - 60
Quảng Bình
20 - 68
Quảng Trị
88 - 80
Thứ 4
24-01-2024
Đà Nẵng
61 - 97
Khánh Hòa
40 - 51

-
Thứ 3
23-01-2024
Đắk Lắk
67 - 38
Quảng Nam
39 - 34

-
Thứ 2
22-01-2024
Phú Yên
48 - 75
Thừa T. Huế
92 - 68

-
Chủ nhật
21-01-2024
Khánh Hòa
93 - 98
Kon Tum
21 - 67
Thừa T. Huế
34 - 10
Thứ 7
20-01-2024
Đà Nẵng
66 - 02
Đắk Nông
74 - 62
Quảng Ngãi
16 - 91
Thứ 6
19-01-2024
Gia Lai
24 - 90
Ninh Thuận
40 - 98

-
Thứ 5
18-01-2024
Bình Định
40 - 32
Quảng Bình
77 - 39
Quảng Trị
48 - 27
Thứ 4
17-01-2024
Đà Nẵng
90 - 89
Khánh Hòa
58 - 69

-
Thứ 3
16-01-2024
Đắk Lắk
28 - 64
Quảng Nam
02 - 90

-
Thứ 2
15-01-2024
Phú Yên
14 - 12
Thừa T. Huế
86 - 57

-
Chủ nhật
14-01-2024
Khánh Hòa
20 - 12
Kon Tum
98 - 88
Thừa T. Huế
07 - 75
Thứ 7
13-01-2024
Đà Nẵng
05 - 47
Đắk Nông
64 - 56
Quảng Ngãi
50 - 66
Thứ 6
12-01-2024
Gia Lai
74 - 11
Ninh Thuận
35 - 37

-
Thứ 5
11-01-2024
Bình Định
98 - 61
Quảng Bình
81 - 81
Quảng Trị
30 - 35
Thứ 4
10-01-2024
Đà Nẵng
81 - 08
Khánh Hòa
39 - 11

-
Thứ 3
09-01-2024
Đắk Lắk
50 - 41
Quảng Nam
84 - 32

-
Thứ 2
08-01-2024
Phú Yên
68 - 73
Thừa T. Huế
24 - 94

-
Chủ nhật
07-01-2024
Khánh Hòa
34 - 89
Kon Tum
84 - 70
Thừa T. Huế
26 - 59
Thứ 7
06-01-2024
Đà Nẵng
48 - 98
Đắk Nông
31 - 76
Quảng Ngãi
03 - 48
Thứ 6
05-01-2024
Gia Lai
27 - 88
Ninh Thuận
82 - 50

-
Thứ 5
04-01-2024
Bình Định
32 - 05
Quảng Bình
49 - 75
Quảng Trị
53 - 01
Thứ 4
03-01-2024
Đà Nẵng
57 - 01
Khánh Hòa
05 - 70

-
Thứ 3
02-01-2024
Đắk Lắk
30 - 91
Quảng Nam
29 - 23

-
Thứ 2
01-01-2024
Phú Yên
75 - 96
Thừa T. Huế
36 - 02

-
Chủ nhật
31-12-2023
Khánh Hòa
16 - 42
Kon Tum
43 - 88
Thừa T. Huế
19 - 92
Thứ 7
30-12-2023
Đà Nẵng
12 - 55
Đắk Nông
36 - 54
Quảng Ngãi
78 - 62
Thứ 6
29-12-2023
Gia Lai
17 - 60
Ninh Thuận
82 - 90

-
Thứ 5
28-12-2023
Bình Định
47 - 38
Quảng Bình
31 - 14
Quảng Trị
39 - 52
Thứ 4
27-12-2023
Đà Nẵng
45 - 68
Khánh Hòa
97 - 02

-
Thứ 3
26-12-2023
Đắk Lắk
04 - 75
Quảng Nam
38 - 11

-
Thứ 2
25-12-2023
Phú Yên
-
Thừa T. Huế
-

-
Chủ nhật
24-12-2023
Khánh Hòa
28 - 52
Kon Tum
74 - 89
Thừa T. Huế
00 - 13
Thứ 7
23-12-2023
Đà Nẵng
20 - 56
Đắk Nông
14 - 51
Quảng Ngãi
52 - 64
Thứ 6
22-12-2023
Gia Lai
-
Ninh Thuận
-

-
Thứ 5
21-12-2023
Bình Định
24 - 39
Quảng Bình
30 - 79
Quảng Trị
38 - 41
Thứ 4
20-12-2023
Đà Nẵng
62 - 58
Khánh Hòa
07 - 27

-
Thứ 3
19-12-2023
Đắk Lắk
90 - 71
Quảng Nam
51 - 30

-
Thứ 2
18-12-2023
Phú Yên
18 - 24
Thừa T. Huế
14 - 89

-
Chủ nhật
17-12-2023
Khánh Hòa
17 - 83
Kon Tum
43 - 80
Thừa T. Huế
06 - 68
Thứ 7
16-12-2023
Đà Nẵng
62 - 38
Đắk Nông
89 - 33
Quảng Ngãi
84 - 38
Thứ 6
15-12-2023
Gia Lai
76 - 58
Ninh Thuận
49 - 50

-
Thứ 5
14-12-2023
Bình Định
43 - 11
Quảng Bình
25 - 80
Quảng Trị
34 - 66
Thứ 4
13-12-2023
Đà Nẵng
93 - 20
Khánh Hòa
95 - 62

-
Thứ 3
12-12-2023
Đắk Lắk
30 - 39
Quảng Nam
52 - 71

-
Thứ 2
11-12-2023
Phú Yên
85 - 42
Thừa T. Huế
60 - 88

-
Chủ nhật
10-12-2023
Khánh Hòa
-
Kon Tum
-
Thừa T. Huế
-
Thứ 7
09-12-2023
Đà Nẵng
-
Đắk Nông
21 -
Quảng Ngãi
-
Thứ 6
08-12-2023
Gia Lai
81 -
Ninh Thuận
18 -

-
Thứ 5
07-12-2023
Bình Định
74 - 43
Quảng Bình
18 - 45
Quảng Trị
42 - 09
Thứ 4
06-12-2023
Đà Nẵng
72 - 17
Khánh Hòa
28 - 16

-
Thứ 3
05-12-2023
Đắk Lắk
68 - 17
Quảng Nam
71 - 24

-
Thứ 2
04-12-2023
Phú Yên
48 - 72
Thừa T. Huế
65 - 93

-
Chủ nhật
03-12-2023
Khánh Hòa
09 - 43
Kon Tum
43 - 29
Thừa T. Huế
71 - 06
Thứ 7
02-12-2023
Đà Nẵng
49 - 67
Đắk Nông
58 - 38
Quảng Ngãi
01 - 10
Thứ 6
01-12-2023
Gia Lai
54 - 04
Ninh Thuận
44 - 36

-
Thứ 5
30-11-2023
Bình Định
29 - 16
Quảng Bình
70 - 09
Quảng Trị
96 - 06
Thứ 4
29-11-2023
Đà Nẵng
93 - 58
Khánh Hòa
82 - 49

-
Thứ 3
28-11-2023
Đắk Lắk
20 - 93
Quảng Nam
25 - 20

-
Thứ 2
27-11-2023
Phú Yên
98 - 19
Thừa T. Huế
32 - 09

-
Chủ nhật
26-11-2023
Khánh Hòa
97 - 09
Kon Tum
26 - 32
Thừa T. Huế
22 - 34
Thứ 7
25-11-2023
Đà Nẵng
55 - 57
Đắk Nông
63 - 10
Quảng Ngãi
50 - 34
Thứ 6
24-11-2023
Gia Lai
51 - 75
Ninh Thuận
68 - 88

-
Thứ 5
23-11-2023
Bình Định
70 - 57
Quảng Bình
86 - 49
Quảng Trị
48 - 55
Thứ 4
22-11-2023
Đà Nẵng
93 - 40
Khánh Hòa
86 - 91

-
Thứ 3
21-11-2023
Đắk Lắk
93 - 04
Quảng Nam
12 - 39

-
Thứ 2
20-11-2023
Phú Yên
34 - 87
Thừa T. Huế
71 - 27

-
Chủ nhật
19-11-2023
Khánh Hòa
67 - 56
Kon Tum
56 - 06
Thừa T. Huế
41 - 63
Thứ 7
18-11-2023
Đà Nẵng
39 - 91
Đắk Nông
89 - 24
Quảng Ngãi
73 - 61
Thứ 6
17-11-2023
Gia Lai
24 - 15
Ninh Thuận
15 - 96

-
Thứ 5
16-11-2023
Bình Định
64 - 28
Quảng Bình
45 - 35
Quảng Trị
49 - 96
Thứ 4
15-11-2023
Đà Nẵng
40 - 72
Khánh Hòa
05 - 02

-
Thứ 3
14-11-2023
Đắk Lắk
12 - 51
Quảng Nam
49 - 95

-
Thứ 2
13-11-2023
Phú Yên
34 - 08
Thừa T. Huế
61 - 75

-
Chủ nhật
12-11-2023
Khánh Hòa
27 - 53
Kon Tum
44 - 74
Thừa T. Huế
35 - 95
Thứ 7
11-11-2023
Đà Nẵng
47 - 56
Đắk Nông
98 - 85
Quảng Ngãi
71 - 72
Thứ 6
10-11-2023
Gia Lai
89 - 76
Ninh Thuận
99 - 66

-
Thứ 5
09-11-2023
Bình Định
32 - 74
Quảng Bình
93 - 30
Quảng Trị
97 - 76
Thứ 4
08-11-2023
Đà Nẵng
76 - 19
Khánh Hòa
26 - 63

-
Thứ 3
07-11-2023
Đắk Lắk
32 - 32
Quảng Nam
51 - 82

-
Thứ 2
06-11-2023
Phú Yên
70 - 81
Thừa T. Huế
39 - 74

-
Chủ nhật
05-11-2023
Khánh Hòa
06 - 14
Kon Tum
17 - 36
Thừa T. Huế
15 - 13
Thứ 7
04-11-2023
Đà Nẵng
83 - 06
Đắk Nông
73 - 17
Quảng Ngãi
12 - 44
Thứ 6
03-11-2023
Gia Lai
21 - 65
Ninh Thuận
29 - 70

-
Thứ 5
02-11-2023
Bình Định
75 - 06
Quảng Bình
89 - 66
Quảng Trị
49 - 40
Thứ 4
01-11-2023
Đà Nẵng
22 - 93
Khánh Hòa
28 - 61

-
Thứ 3
31-10-2023
Đắk Lắk
20 - 49
Quảng Nam
43 - 82

-
Thứ 2
30-10-2023
Phú Yên
07 - 43
Thừa T. Huế
28 - 32

-
Chủ nhật
29-10-2023
Khánh Hòa
54 - 48
Kon Tum
58 - 00
Thừa T. Huế
54 - 93
Thứ 7
28-10-2023
Đà Nẵng
18 - 31
Đắk Nông
86 - 90
Quảng Ngãi
75 - 34
Thứ 5
26-10-2023
Bình Định
40 - 69
Quảng Bình
14 - 07
Quảng Trị
75 - 09
Thứ 4
25-10-2023
Đà Nẵng
66 - 07
Khánh Hòa
55 - 77

-
Thứ 3
24-10-2023
Đắk Lắk
18 - 23
Quảng Nam
22 - 40

-
Thứ 2
23-10-2023
Phú Yên
23 - 78
Thừa T. Huế
16 - 87

-
Chủ nhật
22-10-2023
Khánh Hòa
83 - 37
Kon Tum
33 - 60
Thừa T. Huế
40 - 07
Thứ 7
21-10-2023
Đà Nẵng
84 - 59
Đắk Nông
03 - 09
Quảng Ngãi
71 - 76
Thứ 6
20-10-2023
Gia Lai
91 - 75
Ninh Thuận
23 - 03

-
Thứ 5
19-10-2023
Bình Định
14 - 06
Quảng Bình
81 - 40
Quảng Trị
90 - 32
Thứ 4
18-10-2023
Đà Nẵng
67 - 00
Khánh Hòa
53 - 66

-
Thứ 3
17-10-2023
Đắk Lắk
12 - 27
Quảng Nam
43 - 79

-
Thứ 2
16-10-2023
Phú Yên
29 - 65
Thừa T. Huế
08 - 45

-
Chủ nhật
15-10-2023
Khánh Hòa
11 - 03
Kon Tum
06 - 98
Thừa T. Huế
69 - 31
Thứ 7
14-10-2023
Đà Nẵng
25 - 71
Đắk Nông
38 - 66
Quảng Ngãi
86 - 21
Thứ 6
13-10-2023
Gia Lai
60 - 35
Ninh Thuận
12 - 36

-
Thứ 5
12-10-2023
Bình Định
48 - 22
Quảng Bình
38 - 44
Quảng Trị
92 - 42
Thứ 4
11-10-2023
Đà Nẵng
14 - 13
Khánh Hòa
08 - 89

-
Thứ 3
10-10-2023
Đắk Lắk
31 - 69
Quảng Nam
75 - 89

-
Thứ 2
09-10-2023
Phú Yên
38 - 18
Thừa T. Huế
65 - 81

-
Chủ nhật
08-10-2023
Khánh Hòa
65 - 60
Kon Tum
65 - 49
Thừa T. Huế
45 - 51
Thứ 7
07-10-2023
Đà Nẵng
14 - 51
Đắk Nông
85 - 54
Quảng Ngãi
09 - 21
Thứ 6
06-10-2023
Gia Lai
55 - 33
Ninh Thuận
98 - 02

-
Thứ 5
05-10-2023
Bình Định
75 - 34
Quảng Bình
94 - 10
Quảng Trị
95 - 93
Thứ 4
04-10-2023
Đà Nẵng
46 - 64
Khánh Hòa
56 - 58

-
Thứ 3
03-10-2023
Đắk Lắk
01 - 88
Quảng Nam
25 - 50

-
Thứ 2
02-10-2023
Phú Yên
17 - 67
Thừa T. Huế
13 - 83

-
Chủ nhật
01-10-2023
Khánh Hòa
97 - 18
Kon Tum
46 - 29
Thừa T. Huế
65 - 24
Thứ 7
30-09-2023
Đà Nẵng
31 - 60
Đắk Nông
50 - 79
Quảng Ngãi
26 - 08
Thứ 6
29-09-2023
Gia Lai
19 - 24
Ninh Thuận
00 - 46

-
Thứ 5
28-09-2023
Bình Định
92 - 20
Quảng Bình
95 - 57
Quảng Trị
93 - 00
Thứ 4
27-09-2023
Đà Nẵng
22 - 76
Khánh Hòa
24 - 81

-
Thứ 3
26-09-2023
Đắk Lắk
50 - 71
Quảng Nam
91 - 05

-
Thứ 2
25-09-2023
Phú Yên
40 - 10
Thừa T. Huế
20 - 54

-
Chủ nhật
24-09-2023
Khánh Hòa
77 - 54
Kon Tum
63 - 14
Thừa T. Huế
45 - 75
Thứ 7
23-09-2023
Đà Nẵng
79 - 93
Đắk Nông
02 - 81
Quảng Ngãi
75 - 53
Thứ 6
22-09-2023
Gia Lai
75 - 12
Ninh Thuận
98 - 41

-
Thứ 5
21-09-2023
Bình Định
55 - 62
Quảng Bình
89 - 30
Quảng Trị
65 - 43
Thứ 4
20-09-2023
Đà Nẵng
80 - 44
Khánh Hòa
49 - 85

-
Thứ 3
19-09-2023
Đắk Lắk
30 - 89
Quảng Nam
14 - 43

-
Thứ 2
18-09-2023
Phú Yên
38 - 15
Thừa T. Huế
27 - 58

-
Chủ nhật
17-09-2023
Khánh Hòa
22 - 88
Kon Tum
06 - 74
Thừa T. Huế
04 - 71
Thứ 7
16-09-2023
Đà Nẵng
86 - 01
Đắk Nông
89 - 55
Quảng Ngãi
16 - 30
Thứ 6
15-09-2023
Gia Lai
05 - 67
Ninh Thuận
21 - 34

-
Thứ 5
14-09-2023
Bình Định
37 - 52
Quảng Bình
73 - 76
Quảng Trị
40 - 68
Thứ 4
13-09-2023
Đà Nẵng
88 - 87
Khánh Hòa
42 - 17

-
Thứ 3
12-09-2023
Đắk Lắk
61 - 55
Quảng Nam
29 - 05

-
Thứ 2
11-09-2023
Phú Yên
99 - 42
Thừa T. Huế
28 - 25

-
Chủ nhật
10-09-2023
Khánh Hòa
20 - 50
Kon Tum
34 - 39
Thừa T. Huế
78 - 36
Thứ 7
09-09-2023
Đà Nẵng
09 - 74
Đắk Nông
86 - 14
Quảng Ngãi
44 - 11
Thứ 6
08-09-2023
Gia Lai
08 - 25
Ninh Thuận
15 - 41

-
Thứ 5
07-09-2023
Bình Định
51 - 56
Quảng Bình
53 - 11
Quảng Trị
16 - 31
Thứ 4
06-09-2023
Đà Nẵng
10 - 03
Khánh Hòa
21 - 96

-
Thứ 3
05-09-2023
Đắk Lắk
01 - 76
Quảng Nam
54 - 26

-
Thứ 2
04-09-2023
Phú Yên
78 - 56
Thừa T. Huế
22 - 73

-
Chủ nhật
03-09-2023
Khánh Hòa
52 - 54
Kon Tum
10 - 09
Thừa T. Huế
38 - 75
Thứ 7
02-09-2023
Đà Nẵng
87 - 19
Đắk Nông
72 - 68
Quảng Ngãi
51 - 52
Thứ 6
01-09-2023
Gia Lai
34 - 19
Ninh Thuận
01 - 47

-
Thứ 5
31-08-2023
Bình Định
23 - 35
Quảng Bình
67 - 24
Quảng Trị
95 - 29
Thứ 4
30-08-2023
Đà Nẵng
51 - 21
Khánh Hòa
44 - 55

-
Thứ 3
29-08-2023
Đắk Lắk
78 - 42
Quảng Nam
27 - 46

-
Thứ 2
28-08-2023
Phú Yên
99 - 33
Thừa T. Huế
27 - 25

-
Chủ nhật
27-08-2023
Khánh Hòa
47 - 29
Kon Tum
73 - 72
Thừa T. Huế
53 - 75
Thứ 7
26-08-2023
Đà Nẵng
23 - 19
Đắk Nông
18 - 33
Quảng Ngãi
45 - 51
Thứ 6
25-08-2023
Gia Lai
79 - 89
Ninh Thuận
12 - 04

-
Thứ 5
24-08-2023
Bình Định
71 - 53
Quảng Bình
67 - 08
Quảng Trị
91 - 87
Thứ 4
23-08-2023
Đà Nẵng
95 - 87
Khánh Hòa
31 - 77

-
Thứ 3
22-08-2023
Đắk Lắk
64 - 60
Quảng Nam
00 - 93

-
Thứ 2
21-08-2023
Phú Yên
08 - 23
Thừa T. Huế
87 - 24

-
Chủ nhật
20-08-2023
Khánh Hòa
80 - 32
Kon Tum
73 - 37
Thừa T. Huế
83 - 11
Thứ 7
19-08-2023
Đà Nẵng
86 - 66
Đắk Nông
41 - 63
Quảng Ngãi
87 - 82
Thứ 6
18-08-2023
Gia Lai
65 - 16
Ninh Thuận
18 - 92

-
Thứ 5
17-08-2023
Bình Định
09 - 23
Quảng Bình
35 - 86
Quảng Trị
99 - 87
Thứ 4
16-08-2023
Đà Nẵng
75 - 72
Khánh Hòa
56 - 47

-
Thứ 3
15-08-2023
Đắk Lắk
18 - 44
Quảng Nam
82 - 69

-
Thứ 2
14-08-2023
Phú Yên
33 - 69
Thừa T. Huế
04 - 82

-
Chủ nhật
13-08-2023
Khánh Hòa
26 - 70
Kon Tum
68 - 46

-
Thứ 7
12-08-2023
Đà Nẵng
29 - 77
Đắk Nông
01 - 61
Quảng Ngãi
50 - 77
Thứ 6
11-08-2023
Gia Lai
13 - 73
Ninh Thuận
06 - 79

-
Thứ 5
10-08-2023
Bình Định
21 - 59
Quảng Bình
36 - 50
Quảng Trị
62 - 02
Thứ 3
08-08-2023
Đắk Lắk
61 - 53
Quảng Nam
73 - 09

-
Thứ 2
07-08-2023
Phú Yên
98 - 29
Thừa T. Huế
55 - 74

-
Chủ nhật
06-08-2023
Khánh Hòa
67 -
Kon Tum
37 -

-
Thứ 7
05-08-2023
Đà Nẵng
40 - 58
Đắk Nông
00 - 41
Quảng Ngãi
67 - 50
Thứ 6
04-08-2023
Gia Lai
06 - 86
Ninh Thuận
49 - 08

-
Thứ 5
03-08-2023
Bình Định
98 - 27
Quảng Bình
48 - 19
Quảng Trị
27 - 16
Thứ 4
02-08-2023
Đà Nẵng
91 - 22
Khánh Hòa
37 - 52

-
Thứ 3
01-08-2023
Đắk Lắk
99 - 59
Quảng Nam
97 - 93

-
Thứ 2
31-07-2023
Phú Yên
16 - 49
Thừa T. Huế
56 - 71

-
Chủ nhật
30-07-2023
Khánh Hòa
82 - 39
Kon Tum
67 -

-
Thứ 7
29-07-2023
Đà Nẵng
41 - 52
Đắk Nông
93 - 19
Quảng Ngãi
72 - 73
Thứ 6
28-07-2023
Gia Lai
67 - 53
Ninh Thuận
84 - 71

-
Thứ 5
27-07-2023
Bình Định
89 - 56
Quảng Bình
08 - 47
Quảng Trị
02 - 88
Thứ 4
26-07-2023
Đà Nẵng
04 - 83
Khánh Hòa
06 - 88

-
Thứ 2
24-07-2023
Phú Yên
63 - 56
Thừa T. Huế
91 - 38

-
Chủ nhật
23-07-2023
Khánh Hòa
51 - 25
Kon Tum
38 - 92

-
Thứ 7
22-07-2023
Đà Nẵng
97 - 78
Đắk Nông
65 - 09
Quảng Ngãi
03 - 46
Thứ 6
21-07-2023
Gia Lai
13 - 19
Ninh Thuận
30 - 85

-
Thứ 5
20-07-2023
Bình Định
80 - 88
Quảng Bình
83 - 52
Quảng Trị
72 - 51
Thứ 4
19-07-2023
Đà Nẵng
94 - 46
Khánh Hòa
97 - 14

-
Thứ 3
18-07-2023
Đắk Lắk
91 - 63
Quảng Nam
20 - 08

-
Thứ 2
17-07-2023
Phú Yên
78 - 24
Thừa T. Huế
73 - 87

-
Chủ nhật
16-07-2023
Khánh Hòa
44 - 11
Kon Tum
31 - 78

-
Thứ 6
14-07-2023
Gia Lai
44 - 95
Ninh Thuận
14 - 97

-
Thứ 5
13-07-2023
Bình Định
85 - 67
Quảng Bình
39 - 29
Quảng Trị
72 - 25
Thứ 4
12-07-2023
Đà Nẵng
40 - 14
Khánh Hòa
35 - 91

-
Thứ 3
11-07-2023
Đắk Lắk
49 -
Quảng Nam
82 - 67

-
Thứ 2
10-07-2023
Phú Yên
66 - 87
Thừa T. Huế
38 - 44

-
Chủ nhật
09-07-2023
Khánh Hòa
-
Kon Tum
-

-
Thứ 7
08-07-2023
Đà Nẵng
65 - 70
Đắk Nông
80 - 29
Quảng Ngãi
95 - 67
Thứ 6
07-07-2023
Gia Lai
03 -
Ninh Thuận
99 - 05

-
Thứ 5
06-07-2023
Bình Định
22 - 48
Quảng Bình
09 - 68
Quảng Trị
34 - 00
Thứ 4
05-07-2023
Đà Nẵng
13 - 00
Khánh Hòa
65 - 93

-
Thứ 3
04-07-2023
Đắk Lắk
15 - 28
Quảng Nam
09 - 22

-
Thứ 2
03-07-2023
Phú Yên
20 - 69
Thừa T. Huế
73 - 10

-
Chủ nhật
02-07-2023
Khánh Hòa
44 - 29
Kon Tum
18 - 24

-
Thứ 7
01-07-2023
Đà Nẵng
13 - 23
Đắk Nông
99 - 02
Quảng Ngãi
43 - 05
Thứ 6
30-06-2023
Gia Lai
36 - 90
Ninh Thuận
03 - 47

-
Thứ 5
29-06-2023
Bình Định
48 - 65
Quảng Bình
57 - 77
Quảng Trị
76 - 75
Thứ 4
28-06-2023
Đà Nẵng
38 -
Khánh Hòa
60 - 61

-
Thứ 3
27-06-2023
Đắk Lắk
62 - 43
Quảng Nam
50 - 35

-
Thứ 2
26-06-2023
Phú Yên
86 - 18
Thừa T. Huế
35 - 05

-
Chủ nhật
25-06-2023
Khánh Hòa
77 - 97
Kon Tum
66 - 18

-
Thứ 7
24-06-2023
Đà Nẵng
83 - 57
Đắk Nông
20 - 17
Quảng Ngãi
71 - 84
Thứ 6
23-06-2023
Gia Lai
65 - 21
Ninh Thuận
40 - 59

-
Thứ 5
22-06-2023
Bình Định
99 -
Quảng Bình
38 -
Quảng Trị
46 -
Thứ 4
21-06-2023
Đà Nẵng
21 - 14
Khánh Hòa
67 - 43

-
Thứ 3
20-06-2023
Đắk Lắk
65 - 72
Quảng Nam
96 - 89

-
Thứ 2
19-06-2023
Phú Yên
22 - 82
Thừa T. Huế
68 - 59

-
Thứ 7
17-06-2023
Đà Nẵng
-
Đắk Nông
-
Quảng Ngãi
-
Thứ 6
16-06-2023
Gia Lai
74 -
Ninh Thuận
45 -

-
Thứ 5
15-06-2023
Bình Định
99 - 87
Quảng Bình
31 - 64
Quảng Trị
96 - 67
Thứ 3
13-06-2023
Đắk Lắk
35 - 62
Quảng Nam
32 - 88

-
Thứ 2
12-06-2023
Phú Yên
-
Thừa T. Huế
-

-
Chủ nhật
11-06-2023
Khánh Hòa
41 - 58
Kon Tum
04 - 84

-
Thứ 7
10-06-2023
Đà Nẵng
05 - 41
Đắk Nông
18 - 71
Quảng Ngãi
49 - 02
Thứ 6
09-06-2023
Gia Lai
90 -
Ninh Thuận
97 - 57

-
Thứ 5
08-06-2023
Bình Định
67 - 40
Quảng Bình
26 - 83
Quảng Trị
94 - 17
Thứ 4
07-06-2023
Đà Nẵng
04 - 54
Khánh Hòa
95 - 23

-
Thứ 3
06-06-2023
Đắk Lắk
30 - 68
Quảng Nam
65 - 86

-
Thứ 2
05-06-2023
Phú Yên
51 - 79
Thừa T. Huế
29 - 70

-
Chủ nhật
04-06-2023
Khánh Hòa
25 - 01
Kon Tum
00 - 00

-
Thứ 7
03-06-2023
Đà Nẵng
71 - 09
Đắk Nông
50 - 71
Quảng Ngãi
08 - 35
Thứ 6
02-06-2023
Gia Lai
07 - 88
Ninh Thuận
01 - 76

-
Thứ 5
01-06-2023
Bình Định
65 - 20
Quảng Bình
55 - 70
Quảng Trị
87 - 99
Thứ 4
31-05-2023
Đà Nẵng
80 - 15
Khánh Hòa
28 - 29

-
Thứ 3
30-05-2023
Đắk Lắk
64 - 71
Quảng Nam
33 - 96

-
Thứ 2
29-05-2023
Phú Yên
90 - 00
Thừa T. Huế
29 - 12

-
Chủ nhật
28-05-2023
Khánh Hòa
63 - 73
Kon Tum
33 - 90

-
Thứ 7
27-05-2023
Đà Nẵng
84 - 85
Đắk Nông
80 - 91
Quảng Ngãi
35 - 84
Thứ 6
26-05-2023
Gia Lai
71 - 30
Ninh Thuận
00 - 79

-
Thứ 4
24-05-2023
Đà Nẵng
57 - 93
Khánh Hòa
94 - 97

-
Thứ 3
23-05-2023
Đắk Lắk
79 - 76
Quảng Nam
11 - 60

-
Chủ nhật
21-05-2023
Khánh Hòa
14 - 77
Kon Tum
23 - 36

-
Thứ 6
19-05-2023
Gia Lai
64 - 99
Ninh Thuận
30 - 29

-
Thứ 5
18-05-2023
Bình Định
34 - 98
Quảng Bình
19 - 94
Quảng Trị
82 - 71
Thứ 4
17-05-2023
Đà Nẵng
29 - 96
Khánh Hòa
85 - 69

-
Thứ 3
16-05-2023
Đắk Lắk
10 -
Quảng Nam
21 -

-
Thứ 2
15-05-2023
Phú Yên
46 -
Thừa T. Huế
27 - 54

-
Thứ 7
13-05-2023
Đà Nẵng
57 - 97
Đắk Nông
35 - 40
Quảng Ngãi
19 - 53
Thứ 5
11-05-2023
Bình Định
96 - 81
Quảng Bình
66 - 04
Quảng Trị
53 - 38
Thứ 4
10-05-2023
Đà Nẵng
33 - 62
Khánh Hòa
01 - 73

-
Thứ 3
09-05-2023
Đắk Lắk
78 - 26
Quảng Nam
36 - 25

-
Thứ 2
08-05-2023
Phú Yên
62 - 80
Thừa T. Huế
67 - 83

-
Chủ nhật
07-05-2023
Khánh Hòa
74 -
Kon Tum
71 -

-
Thứ 7
06-05-2023
Đà Nẵng
25 - 68
Đắk Nông
73 - 90
Quảng Ngãi
12 - 33
Thứ 5
04-05-2023
Bình Định
35 -
Quảng Bình
32 -
Quảng Trị
50 -
Thứ 4
03-05-2023
Đà Nẵng
36 - 88
Khánh Hòa
33 - 89

-
Chủ nhật
30-04-2023
Khánh Hòa
86 - 21
Kon Tum
15 - 19

-
Thứ 7
29-04-2023
Đà Nẵng
73 - 64
Đắk Nông
52 - 21
Quảng Ngãi
93 - 40
Thứ 6
28-04-2023
Gia Lai
63 - 79
Ninh Thuận
16 - 66

-
Thứ 5
27-04-2023
Bình Định
70 - 20
Quảng Bình
84 - 18
Quảng Trị
47 - 47
Thứ 3
25-04-2023
Đắk Lắk
81 - 27
Quảng Nam
00 - 46

-
Thứ 2
24-04-2023
Phú Yên
24 - 66
Thừa T. Huế
23 - 17

-
Chủ nhật
23-04-2023
Khánh Hòa
56 - 39
Kon Tum
20 - 73

-
Thứ 7
22-04-2023
Đà Nẵng
24 - 74
Đắk Nông
44 - 85
Quảng Ngãi
09 - 23
Thứ 6
21-04-2023
Gia Lai
62 - 16
Ninh Thuận
59 - 09

-
Thứ 5
20-04-2023
Bình Định
19 - 16
Quảng Bình
90 - 99
Quảng Trị
17 - 83
Thứ 4
19-04-2023
Đà Nẵng
71 - 57
Khánh Hòa
83 - 39

-
Thứ 2
17-04-2023
Phú Yên
30 - 03
Thừa T. Huế
74 - 80

-
Thứ 5
13-04-2023
Bình Định
-
Quảng Bình
-
Quảng Trị
-
Thứ 3
11-04-2023
Đắk Lắk
61 - 91
Quảng Nam
80 - 46

-
Chủ nhật
09-04-2023
Khánh Hòa
01 - 10
Kon Tum
87 - 38

-
Thứ 7
08-04-2023
Đà Nẵng
74 - 54
Đắk Nông
-
Quảng Ngãi
01 - 58
Thứ 6
07-04-2023
Gia Lai
83 - 37
Ninh Thuận
87 - 10

-
Thứ 5
06-04-2023
Bình Định
07 - 73
Quảng Bình
91 - 02
Quảng Trị
34 - 47
Thứ 4
05-04-2023
Đà Nẵng
79 - 56
Khánh Hòa
85 - 04

-
Thứ 3
04-04-2023
Đắk Lắk
63 - 78
Quảng Nam
65 - 02

-
Thứ 2
03-04-2023
Phú Yên
-
Thừa T. Huế
-

-
Chủ nhật
02-04-2023
Khánh Hòa
65 - 32
Kon Tum
96 - 20

-
Thứ 7
01-04-2023
Đà Nẵng
60 - 26
Đắk Nông
23 - 67
Quảng Ngãi
24 - 62
Thứ 6
31-03-2023
Gia Lai
15 - 40
Ninh Thuận
17 - 04

-
Thứ 5
30-03-2023
Bình Định
09 - 38
Quảng Bình
60 - 07
Quảng Trị
04 - 30
Thứ 4
29-03-2023
Đà Nẵng
03 - 43
Khánh Hòa
84 - 56

-
Thứ 3
28-03-2023
Đắk Lắk
52 - 48
Quảng Nam
16 - 52

-
Thứ 2
27-03-2023
Phú Yên
97 - 37
Thừa T. Huế
62 - 47

-
Chủ nhật
26-03-2023
Khánh Hòa
77 - 50
Kon Tum
28 - 13

-
Thứ 6
24-03-2023
Gia Lai
47 -
Ninh Thuận
97 -

-
Thứ 5
23-03-2023
Bình Định
59 - 00
Quảng Bình
34 - 97
Quảng Trị
78 - 93
Thứ 4
22-03-2023
Đà Nẵng
59 -
Khánh Hòa
54 -

-
Thứ 3
21-03-2023
Đắk Lắk
95 - 07
Quảng Nam
16 - 17

-
Thứ 2
20-03-2023
Phú Yên
97 - 19
Thừa T. Huế
27 - 97

-
Thứ 7
18-03-2023
Đà Nẵng
82 - 51
Đắk Nông
59 - 69
Quảng Ngãi
75 - 16
Thứ 6
17-03-2023
Gia Lai
96 -
Ninh Thuận
85 -

-
Thứ 5
16-03-2023
Bình Định
-
Quảng Bình
-
Quảng Trị
-
Thứ 4
15-03-2023
Đà Nẵng
32 - 83
Khánh Hòa
09 - 69

-
Thứ 3
14-03-2023
Đắk Lắk
29 - 07
Quảng Nam
44 - 94

-
Thứ 2
13-03-2023
Phú Yên
13 - 61
Thừa T. Huế
34 - 45

-
Chủ nhật
12-03-2023
Khánh Hòa
35 - 24
Kon Tum
80 - 17

-
Thứ 7
11-03-2023
Đà Nẵng
63 - 47
Đắk Nông
71 - 32
Quảng Ngãi
63 - 89
Thứ 6
10-03-2023
Gia Lai
17 -
Ninh Thuận
44 -

-
Thứ 3
07-03-2023
Đắk Lắk
66 - 44
Quảng Nam
02 - 22

-
Chủ nhật
05-03-2023
Khánh Hòa
92 - 83
Kon Tum
17 - 86

-
Thứ 7
04-03-2023
Đà Nẵng
06 - 77
Đắk Nông
74 - 09
Quảng Ngãi
56 - 68
Thứ 5
02-03-2023
Bình Định
00 -
Quảng Bình
15 -
Quảng Trị
53 -
Thứ 4
01-03-2023
Đà Nẵng
55 - 15
Khánh Hòa
84 - 27

-
Thứ 3
28-02-2023
Đắk Lắk
99 - 19
Quảng Nam
23 - 02

-
Thứ 2
27-02-2023
Phú Yên
77 -
Thừa T. Huế
45 -

-
Thứ 5
23-02-2023
Bình Định
70 - 25
Quảng Bình
45 - 62
Quảng Trị
69 - 80
Thứ 4
22-02-2023
Đà Nẵng
06 - 05
Khánh Hòa
24 - 41

-
Thứ 3
21-02-2023
Đắk Lắk
46 - 25
Quảng Nam
14 - 51

-
Thứ 2
20-02-2023
Phú Yên
25 - 34
Thừa T. Huế
58 - 20

-
Thứ 7
18-02-2023
Đà Nẵng
04 - 83
Đắk Nông
02 - 88
Quảng Ngãi
84 - 02
Thứ 6
17-02-2023
Gia Lai
01 - 14
Ninh Thuận
10 - 99

-
Thứ 4
15-02-2023
Đà Nẵng
87 - 79
Khánh Hòa
90 - 75

-
Thứ 3
14-02-2023
Đắk Lắk
12 - 75
Quảng Nam
59 - 80

-
Thứ 2
13-02-2023
Phú Yên
10 -
Thừa T. Huế
70 -

-
Thứ 7
11-02-2023
Đà Nẵng
53 -
Đắk Nông
50 -
Quảng Ngãi
-
Thứ 6
10-02-2023
Gia Lai
97 - 58
Ninh Thuận
10 - 29

-
Thứ 5
09-02-2023
Bình Định
66 - 80
Quảng Bình
68 - 12
Quảng Trị
47 - 61
Thứ 4
08-02-2023
Đà Nẵng
75 - 43
Khánh Hòa
71 - 98

-
Thứ 6
03-02-2023
Gia Lai
98 - 54
Ninh Thuận
31 - 62

-
Thứ 5
02-02-2023
Bình Định
34 -
Quảng Bình
70 -
Quảng Trị
76 -
Thứ 4
01-02-2023
Đà Nẵng
31 - 78
Khánh Hòa
68 - 53

-
Chủ nhật
29-01-2023
Khánh Hòa
20 -
Kon Tum
36 -

-
Thứ 7
28-01-2023
Đà Nẵng
26 -
Đắk Nông
63 -
Quảng Ngãi
76 -
Thứ 6
27-01-2023
Gia Lai
59 - 21
Ninh Thuận
33 - 82

-
Thứ 4
25-01-2023
Đà Nẵng
28 - 90
Khánh Hòa
08 - 06

-
Thứ 3
24-01-2023
Đắk Lắk
74 - 27
Quảng Nam
41 - 63

-
Chủ nhật
22-01-2023
Khánh Hòa
81 -
Kon Tum
98 -

-
Thứ 7
21-01-2023
Đà Nẵng
10 - 79
Đắk Nông
65 - 74
Quảng Ngãi
78 - 06
Thứ 4
18-01-2023
Đà Nẵng
45 - 01
Khánh Hòa
24 - 36

-
Thứ 3
17-01-2023
Đắk Lắk
34 - 46
Quảng Nam
76 - 32

-
Chủ nhật
15-01-2023
Khánh Hòa
00 - 48
Kon Tum
53 - 78

-
Thứ 6
13-01-2023
Gia Lai
78 -
Ninh Thuận
73 -

-
Thứ 4
11-01-2023
Đà Nẵng
-
Khánh Hòa
-

-
Thứ 3
10-01-2023
Đắk Lắk
73 - 21
Quảng Nam
45 - 90

-
Thứ 2
09-01-2023
Phú Yên
29 - 93
Thừa T. Huế
10 - 86

-
Chủ nhật
08-01-2023
Khánh Hòa
40 - 68
Kon Tum
97 - 04

-
Thứ 7
07-01-2023
Đà Nẵng
15 - 36
Đắk Nông
76 - 26
Quảng Ngãi
31 - 69
Thứ 6
06-01-2023
Gia Lai
43 - 15
Ninh Thuận
83 - 86

-
Thứ 3
03-01-2023
Đắk Lắk
89 - 76
Quảng Nam
06 - 77

-
Thứ 2
02-01-2023
Phú Yên
83 - 78
Thừa T. Huế
65 - 35

-
Chủ nhật
01-01-2023
Khánh Hòa
78 - 44
Kon Tum
22 - 79

-
Thứ 7
31-12-2022
Đà Nẵng
87 - 62
Đắk Nông
56 - 24
Quảng Ngãi
79 - 19
Thứ 6
30-12-2022
Gia Lai
47 - 25
Ninh Thuận
02 - 28

-
Thứ 5
29-12-2022
Bình Định
-
Quảng Bình
-
Quảng Trị
-
Thứ 3
27-12-2022
Đắk Lắk
36 - 53
Quảng Nam
74 - 22

-
Thứ 2
26-12-2022
Phú Yên
37 - 54
Thừa T. Huế
67 - 06

-
Thứ 7
24-12-2022
Đà Nẵng
08 -
Đắk Nông
32 -
Quảng Ngãi
11 -
Thứ 6
23-12-2022
Gia Lai
64 -
Ninh Thuận
30 -

-
Thứ 5
22-12-2022
Bình Định
18 - 77
Quảng Bình
48 - 53
Quảng Trị
27 - 97
Thứ 3
20-12-2022
Đắk Lắk
-
Quảng Nam
-

-
Chủ nhật
18-12-2022
Khánh Hòa
-
Kon Tum
-

-
Thứ 7
17-12-2022
Đà Nẵng
53 - 34
Đắk Nông
52 - 90
Quảng Ngãi
73 - 56
Thứ 6
16-12-2022
Gia Lai
-
Ninh Thuận
-

-
Chủ nhật
11-12-2022
Khánh Hòa
46 - 69
Kon Tum
73 - 20

-
Thứ 7
10-12-2022
Đà Nẵng
-
Đắk Nông
-
Quảng Ngãi
-
Thứ 6
09-12-2022
Gia Lai
24 - 63
Ninh Thuận
07 - 19

-
Thứ 4
07-12-2022
Đà Nẵng
33 - 99
Khánh Hòa
90 - 16

-
Thứ 7
03-12-2022
Đà Nẵng
96 - 64
Đắk Nông
89 - 82
Quảng Ngãi
55 - 54
Thứ 5
01-12-2022
Bình Định
69 -
Quảng Bình
29 -
Quảng Trị
06 -
Chủ nhật
27-11-2022
Khánh Hòa
39 - 78
Kon Tum
70 - 92

-
Thứ 4
23-11-2022
Đà Nẵng
99 - 55
Khánh Hòa
58 - 87

-
Thứ 3
22-11-2022
Đắk Lắk
55 -
Quảng Nam
98 -

-
Thứ 6
11-11-2022
Gia Lai
03 - 27
Ninh Thuận
52 - 28

-
Thứ 5
10-11-2022
Bình Định
16 - 34
Quảng Bình
66 - 83
Quảng Trị
31 - 75
Thứ 2
07-11-2022
Phú Yên
21 - 95
Thừa T. Huế
32 - 09

-
Chủ nhật
06-11-2022
Khánh Hòa
-
Kon Tum
-

-
Thứ 6
04-11-2022
Gia Lai
95 - 61
Ninh Thuận
78 - 47

-
Thứ 3
01-11-2022
Đắk Lắk
40 - 59
Quảng Nam
15 - 06

-
Thứ 2
31-10-2022
Phú Yên
37 - 30
Thừa T. Huế
59 - 82

-
Chủ nhật
30-10-2022
Khánh Hòa
76 - 25
Kon Tum
13 - 91

-
Thứ 7
29-10-2022
Đà Nẵng
-
Đắk Nông
-
Quảng Ngãi
-
Thứ 5
27-10-2022
Bình Định
33 - 35
Quảng Bình
79 - 25
Quảng Trị
51 - 75
Thứ 3
25-10-2022
Đắk Lắk
-
Quảng Nam
-

-
Thứ 2
24-10-2022
Phú Yên
94 - 05
Thừa T. Huế
80 - 87

-
Chủ nhật
23-10-2022
Khánh Hòa
86 - 86
Kon Tum
15 - 59

-
Thứ 7
22-10-2022
Đà Nẵng
-
Đắk Nông
-
Quảng Ngãi
-
Thứ 6
21-10-2022
Gia Lai
32 - 67
Ninh Thuận
24 - 54

-
Thứ 5
20-10-2022
Bình Định
89 - 49
Quảng Bình
74 - 15
Quảng Trị
27 - 29
Thứ 4
19-10-2022
Đà Nẵng
41 -
Khánh Hòa
77 -

-
Thứ 3
18-10-2022
Đắk Lắk
-
Quảng Nam
-

-
Thứ 2
17-10-2022
Phú Yên
51 - 22
Thừa T. Huế
50 - 89

-
Chủ nhật
16-10-2022
Khánh Hòa
94 - 50
Kon Tum
29 - 43

-
Thứ 6
14-10-2022
Gia Lai
75 - 77
Ninh Thuận
69 - 35

-
Thứ 5
13-10-2022
Bình Định
28 - 07
Quảng Bình
23 - 00
Quảng Trị
05 - 84
Thứ 3
11-10-2022
Đắk Lắk
78 - 07
Quảng Nam
32 - 25

-
Thứ 2
10-10-2022
Phú Yên
68 - 36
Thừa T. Huế
58 - 32

-
Chủ nhật
09-10-2022
Khánh Hòa
50 - 38
Kon Tum
92 - 73

-
Thứ 7
08-10-2022
Đà Nẵng
86 - 30
Đắk Nông
18 - 85
Quảng Ngãi
59 - 73
Thứ 6
07-10-2022
Gia Lai
65 - 88
Ninh Thuận
76 - 34

-
Thứ 5
06-10-2022
Bình Định
87 - 96
Quảng Bình
83 - 56
Quảng Trị
99 - 66
Thứ 3
04-10-2022
Đắk Lắk
39 - 79
Quảng Nam
38 - 88

-
Thứ 2
03-10-2022
Phú Yên
52 - 74
Thừa T. Huế
51 - 37

-
Chủ nhật
02-10-2022
Khánh Hòa
63 - 58
Kon Tum
00 - 97

-
Thứ 7
01-10-2022
Đà Nẵng
59 - 05
Đắk Nông
87 - 79
Quảng Ngãi
86 - 22
Thứ 5
29-09-2022
Bình Định
00 - 67
Quảng Bình
93 - 35
Quảng Trị
91 - 77
Thứ 4
28-09-2022
Đà Nẵng
11 - 29
Khánh Hòa
04 - 82

-
Thứ 3
27-09-2022
Đắk Lắk
16 - 19
Quảng Nam
13 - 62

-
Thứ 2
26-09-2022
Phú Yên
56 - 07
Thừa T. Huế
33 - 41

-
Chủ nhật
25-09-2022
Khánh Hòa
33 - 24
Kon Tum
73 - 73

-
Thứ 7
24-09-2022
Đà Nẵng
93 - 89
Đắk Nông
07 - 92
Quảng Ngãi
72 - 74
Thứ 5
22-09-2022
Bình Định
-
Quảng Bình
-
Quảng Trị
-
Thứ 4
21-09-2022
Đà Nẵng
60 - 66
Khánh Hòa
13 - 45

-
Thứ 3
20-09-2022
Đắk Lắk
07 - 58
Quảng Nam
08 - 31

-
Thứ 2
19-09-2022
Phú Yên
03 - 73
Thừa T. Huế
98 - 94

-
Chủ nhật
18-09-2022
Khánh Hòa
09 -
Kon Tum
67 -

-
Thứ 7
17-09-2022
Đà Nẵng
21 - 56
Đắk Nông
57 - 09
Quảng Ngãi
53 - 59
Thứ 4
14-09-2022
Đà Nẵng
-
Khánh Hòa
-

-
Thứ 2
12-09-2022
Phú Yên
87 - 93
Thừa T. Huế
04 - 29

-
Chủ nhật
11-09-2022
Khánh Hòa
98 - 62
Kon Tum
23 - 11

-
Thứ 7
10-09-2022
Đà Nẵng
-
Đắk Nông
-
Quảng Ngãi
-
Thứ 6
09-09-2022
Gia Lai
75 - 31
Ninh Thuận
59 - 40

-
Thứ 5
08-09-2022
Bình Định
36 - 87
Quảng Bình
93 - 09
Quảng Trị
54 - 76
Thứ 4
07-09-2022
Đà Nẵng
95 - 22
Khánh Hòa
58 - 39

-
Thứ 3
06-09-2022
Đắk Lắk
03 - 85
Quảng Nam
90 - 68

-
Thứ 7
03-09-2022
Đà Nẵng
-
Đắk Nông
-
Quảng Ngãi
-
Thứ 6
02-09-2022
Gia Lai
81 - 90
Ninh Thuận
11 - 88

-
Thứ 5
01-09-2022
Bình Định
-
Quảng Bình
-
Quảng Trị
-
Thứ 7
27-08-2022
Đà Nẵng
-
Đắk Nông
-
Quảng Ngãi
-
Thứ 5
25-08-2022
Bình Định
96 -
Quảng Bình
95 -
Quảng Trị
53 -
Thứ 4
24-08-2022
Đà Nẵng
17 - 78
Khánh Hòa
12 - 27

-
Thứ 2
22-08-2022
Phú Yên
58 - 21
Thừa T. Huế
86 - 04

-
Chủ nhật
21-08-2022
Khánh Hòa
02 - 83
Kon Tum
16 - 95

-
Thứ 7
20-08-2022
Đà Nẵng
61 -
Đắk Nông
11 -
Quảng Ngãi
47 -
Thứ 3
16-08-2022
Đắk Lắk
-
Quảng Nam
-

-
Thứ 2
15-08-2022
Phú Yên
20 - 07
Thừa T. Huế
01 - 46

-
Chủ nhật
14-08-2022
Khánh Hòa
-
Kon Tum
-

-
Thứ 7
13-08-2022
Đà Nẵng
-
Đắk Nông
-
Quảng Ngãi
-
Thứ 6
12-08-2022
Gia Lai
-
Ninh Thuận
-

-
Thứ 5
11-08-2022
Bình Định
26 - 56
Quảng Bình
85 - 69
Quảng Trị
76 - 44
Thứ 4
10-08-2022
Đà Nẵng
22 -
Khánh Hòa
07 -

-
Thứ 3
09-08-2022
Đắk Lắk
-
Quảng Nam
-

-
Thứ 2
08-08-2022
Phú Yên
90 - 57
Thừa T. Huế
25 - 58

-
Chủ nhật
07-08-2022
Khánh Hòa
68 - 71
Kon Tum
34 - 86

-
Thứ 7
06-08-2022
Đà Nẵng
50 - 20
Đắk Nông
07 - 97
Quảng Ngãi
08 - 25
Thứ 6
05-08-2022
Gia Lai
-
Ninh Thuận
-

-
Thứ 5
04-08-2022
Bình Định
65 - 31
Quảng Bình
37 - 41
Quảng Trị
29 - 37
Thứ 3
02-08-2022
Đắk Lắk
74 - 70
Quảng Nam
73 - 38

-
Thứ 2
01-08-2022
Phú Yên
-
Thừa T. Huế
-

-
Chủ nhật
31-07-2022
Khánh Hòa
-
Kon Tum
-

-
Thứ 7
30-07-2022
Đà Nẵng
53 - 61
Đắk Nông
13 - 01
Quảng Ngãi
82 - 19
Thứ 6
29-07-2022
Gia Lai
-
Ninh Thuận
-

-
Thứ 5
28-07-2022
Bình Định
10 - 77
Quảng Bình
-
Quảng Trị
51 - 56
Thứ 4
27-07-2022
Đà Nẵng
94 - 22
Khánh Hòa
08 - 97

-
Thứ 3
26-07-2022
Đắk Lắk
39 - 62
Quảng Nam
28 - 59

-
Thứ 2
25-07-2022
Phú Yên
31 - 01
Thừa T. Huế
49 - 96

-
Chủ nhật
24-07-2022
Khánh Hòa
06 - 24
Kon Tum
61 - 12

-
Thứ 6
22-07-2022
Gia Lai
-
Ninh Thuận
-

-
Thứ 3
19-07-2022
Đắk Lắk
99 - 20
Quảng Nam
37 - 12

-
Thứ 2
18-07-2022
Phú Yên
17 - 70
Thừa T. Huế
03 - 48

-
Chủ nhật
17-07-2022
Khánh Hòa
96 - 08
Kon Tum
05 - 11

-
Thứ 7
16-07-2022
Đà Nẵng
67 - 62
Đắk Nông
17 - 46
Quảng Ngãi
16 - 40
Thứ 6
15-07-2022
Gia Lai
33 - 67
Ninh Thuận
16 - 76

-
Thứ 5
14-07-2022
Bình Định
-
Quảng Bình
-
Quảng Trị
-
Thứ 4
13-07-2022
Đà Nẵng
42 - 06
Khánh Hòa
02 - 37

-
Thứ 3
12-07-2022
Đắk Lắk
44 - 80
Quảng Nam
77 - 99

-
Thứ 2
11-07-2022
Phú Yên
18 - 20
Thừa T. Huế
15 - 84

-
Thứ 7
09-07-2022
Đà Nẵng
09 - 86
Đắk Nông
06 - 78
Quảng Ngãi
77 - 74
Thứ 5
07-07-2022
Bình Định
40 - 60
Quảng Bình
50 - 91
Quảng Trị
59 - 34
Thứ 4
06-07-2022
Đà Nẵng
02 - 18
Khánh Hòa
16 - 25

-
Thứ 2
04-07-2022
Phú Yên
40 - 57
Thừa T. Huế
86 - 03

-
Chủ nhật
03-07-2022
Khánh Hòa
08 - 13
Kon Tum
10 - 37

-
Thứ 7
02-07-2022
Đà Nẵng
93 - 42
Đắk Nông
-
Quảng Ngãi
05 - 83
Thứ 6
01-07-2022
Gia Lai
90 - 25
Ninh Thuận
69 - 22

-
Thứ 5
30-06-2022
Bình Định
40 - 27
Quảng Bình
25 -
Quảng Trị
01 - 76
Thứ 4
29-06-2022
Đà Nẵng
31 - 03
Khánh Hòa
19 - 89

-
Thứ 3
28-06-2022
Đắk Lắk
09 - 61
Quảng Nam
81 - 46

-
Thứ 2
27-06-2022
Phú Yên
34 - 72
Thừa T. Huế
80 - 41

-
Thứ 7
25-06-2022
Đà Nẵng
27 - 01
Đắk Nông
41 - 34
Quảng Ngãi
00 - 36
Thứ 5
23-06-2022
Bình Định
-
Quảng Bình
-
Quảng Trị
-
Thứ 4
22-06-2022
Đà Nẵng
76 - 69
Khánh Hòa
56 - 53

-
Thứ 2
20-06-2022
Phú Yên
-
Thừa T. Huế
-

-
Chủ nhật
19-06-2022
Khánh Hòa
-
Kon Tum
-

-
Thứ 5
16-06-2022
Bình Định
-
Quảng Bình
-
Quảng Trị
-
Thứ 4
15-06-2022
Đà Nẵng
-
Khánh Hòa
-

-
Thứ 3
14-06-2022
Đắk Lắk
17 - 90
Quảng Nam
48 - 74

-
Thứ 2
13-06-2022
Phú Yên
80 - 36
Thừa T. Huế
11 - 03

-
Chủ nhật
12-06-2022
Khánh Hòa
26 - 97
Kon Tum
29 - 41

-
Thứ 4
08-06-2022
Đà Nẵng
-
Khánh Hòa
-

-
Thứ 3
07-06-2022
Đắk Lắk
78 - 04
Quảng Nam
60 - 23

-
Thứ 2
06-06-2022
Phú Yên
29 - 22
Thừa T. Huế
35 - 22

-
Chủ nhật
05-06-2022
Khánh Hòa
57 - 54
Kon Tum
15 - 04

-
Thứ 7
04-06-2022
Đà Nẵng
43 - 10
Đắk Nông
40 - 70
Quảng Ngãi
97 - 06
Thứ 6
03-06-2022
Gia Lai
86 - 88
Ninh Thuận
01 - 92

-
Thứ 5
02-06-2022
Bình Định
-
Quảng Bình
-
Quảng Trị
-
Thứ 4
01-06-2022
Đà Nẵng
18 - 67
Khánh Hòa
76 - 12

-
Thứ 2
30-05-2022
Phú Yên
59 - 82
Thừa T. Huế
65 - 93

-
Chủ nhật
29-05-2022
Khánh Hòa
25 - 72
Kon Tum
48 - 12

-
Thứ 7
28-05-2022
Đà Nẵng
-
Đắk Nông
-
Quảng Ngãi
-
Thứ 6
27-05-2022
Gia Lai
-
Ninh Thuận
-

-
Thứ 4
25-05-2022
Đà Nẵng
71 -
Khánh Hòa
16 - 66

-
Thứ 3
24-05-2022
Đắk Lắk
46 - 02
Quảng Nam
52 - 33

-
Thứ 2
23-05-2022
Phú Yên
-
Thừa T. Huế
-

-
Chủ nhật
22-05-2022
Khánh Hòa
60 - 18
Kon Tum
41 - 76

-
Thứ 6
20-05-2022
Gia Lai
55 -
Ninh Thuận
89 -

-
Thứ 5
19-05-2022
Bình Định
23 - 02
Quảng Bình
49 - 28
Quảng Trị
67 - 98
Thứ 4
18-05-2022
Đà Nẵng
88 - 22
Khánh Hòa
21 - 37

-
Thứ 3
17-05-2022
Đắk Lắk
60 - 83
Quảng Nam
30 - 76

-
Thứ 2
16-05-2022
Phú Yên
87 - 27
Thừa T. Huế
99 - 16

-
Chủ nhật
15-05-2022
Khánh Hòa
03 - 27
Kon Tum
71 - 13

-
Thứ 6
13-05-2022
Gia Lai
54 - 17
Ninh Thuận
41 - 50

-
Thứ 5
12-05-2022
Bình Định
60 - 23
Quảng Bình
92 - 80
Quảng Trị
28 - 73
Thứ 3
10-05-2022
Đắk Lắk
-
Quảng Nam
-

-
Thứ 7
07-05-2022
Đà Nẵng
-
Đắk Nông
61 -
Quảng Ngãi
-
Thứ 6
06-05-2022
Gia Lai
61 - 37
Ninh Thuận
33 - 75

-
Thứ 5
05-05-2022
Bình Định
06 - 87
Quảng Bình
25 - 09
Quảng Trị
77 - 38
Thứ 4
04-05-2022
Đà Nẵng
49 - 08
Khánh Hòa
44 - 03

-
Thứ 3
03-05-2022
Đắk Lắk
-
Quảng Nam
-

-
Thứ 2
02-05-2022
Phú Yên
96 - 42
Thừa T. Huế
82 - 63

-
Chủ nhật
01-05-2022
Khánh Hòa
83 - 60
Kon Tum
11 - 44

-
Thứ 7
30-04-2022
Đà Nẵng
04 -
Đắk Nông
64 -
Quảng Ngãi
73 -
Thứ 5
28-04-2022
Bình Định
-
Quảng Bình
-
Quảng Trị
-
Thứ 7
23-04-2022
Đà Nẵng
-
Đắk Nông
-
Quảng Ngãi
-
Thứ 4
20-04-2022
Đà Nẵng
74 - 39
Khánh Hòa
57 - 14

-
Thứ 3
19-04-2022
Đắk Lắk
95 - 50
Quảng Nam
74 - 58

-
Thứ 2
18-04-2022
Phú Yên
05 - 91
Thừa T. Huế
17 - 74

-
Chủ nhật
17-04-2022
Khánh Hòa
48 - 24
Kon Tum
25 - 68

-
Thứ 7
16-04-2022
Đà Nẵng
-
Đắk Nông
-
Quảng Ngãi
-
Thứ 6
15-04-2022
Gia Lai
-
Ninh Thuận
-

-
Thứ 4
13-04-2022
Đà Nẵng
57 -
Khánh Hòa
09 -

-
Thứ 3
12-04-2022
Đắk Lắk
16 - 71
Quảng Nam
23 - 15

-
Thứ 2
11-04-2022
Phú Yên
55 - 47
Thừa T. Huế
25 - 90

-
Thứ 7
09-04-2022
Đà Nẵng
49 - 69
Đắk Nông
53 - 68
Quảng Ngãi
38 - 90
Thứ 6
08-04-2022
Gia Lai
84 - 83
Ninh Thuận
89 - 15

-
Thứ 5
07-04-2022
Bình Định
92 - 44
Quảng Bình
15 -
Quảng Trị
14 - 80
Thứ 4
06-04-2022
Đà Nẵng
-
Khánh Hòa
-

-
Thứ 3
05-04-2022
Đắk Lắk
98 - 56
Quảng Nam
19 - 17

-
Chủ nhật
03-04-2022
Khánh Hòa
57 - 60
Kon Tum
45 - 73

-
Thứ 7
02-04-2022
Đà Nẵng
59 - 90
Đắk Nông
77 - 14
Quảng Ngãi
92 - 44
Thứ 6
01-04-2022
Gia Lai
04 - 12
Ninh Thuận
69 - 25

-
Thứ 5
31-03-2022
Bình Định
96 - 05
Quảng Bình
52 - 72
Quảng Trị
59 - 90
Thứ 4
30-03-2022
Đà Nẵng
45 - 32
Khánh Hòa
19 - 04

-
Thứ 3
29-03-2022
Đắk Lắk
10 - 92
Quảng Nam
71 - 03

-
Thứ 2
28-03-2022
Phú Yên
05 - 11
Thừa T. Huế
68 - 36

-
Chủ nhật
27-03-2022
Khánh Hòa
47 - 27
Kon Tum
98 - 06

-
Thứ 7
26-03-2022
Đà Nẵng
09 - 69
Đắk Nông
39 - 31
Quảng Ngãi
86 - 95
Thứ 6
25-03-2022
Gia Lai
35 - 84
Ninh Thuận
44 - 01

-
Thứ 5
24-03-2022
Bình Định
55 - 60
Quảng Bình
83 - 25
Quảng Trị
81 - 69
Thứ 4
23-03-2022
Đà Nẵng
99 - 26
Khánh Hòa
50 - 12

-
Thứ 3
22-03-2022
Đắk Lắk
74 - 41
Quảng Nam
91 - 30

-
Thứ 2
21-03-2022
Phú Yên
81 - 67
Thừa T. Huế
84 - 69

-
Chủ nhật
20-03-2022
Khánh Hòa
75 - 43
Kon Tum
17 - 04

-
Thứ 7
19-03-2022
Đà Nẵng
69 - 82
Đắk Nông
06 - 21
Quảng Ngãi
49 - 71
Thứ 6
18-03-2022
Gia Lai
83 - 50
Ninh Thuận
62 - 60

-
Thứ 5
17-03-2022
Bình Định
54 - 86
Quảng Bình
09 - 03
Quảng Trị
04 - 20
Thứ 4
16-03-2022
Đà Nẵng
31 - 35
Khánh Hòa
18 - 86

-
Thứ 3
15-03-2022
Đắk Lắk
87 - 81
Quảng Nam
97 - 55

-
Thứ 2
14-03-2022
Phú Yên
26 - 97
Thừa T. Huế
54 - 45

-
Chủ nhật
13-03-2022
Khánh Hòa
78 - 78
Kon Tum
23 - 43

-
Thứ 7
12-03-2022
Đà Nẵng
74 - 75
Đắk Nông
98 - 98
Quảng Ngãi
40 - 24
Thứ 6
11-03-2022
Gia Lai
31 - 25
Ninh Thuận
71 - 80

-
Thứ 5
10-03-2022
Bình Định
34 - 00
Quảng Bình
88 - 26
Quảng Trị
44 - 97
Thứ 4
09-03-2022
Đà Nẵng
08 - 48
Khánh Hòa
63 - 20

-
Thứ 3
08-03-2022
Đắk Lắk
84 - 17
Quảng Nam
82 - 84

-
Thứ 2
07-03-2022
Phú Yên
00 - 07
Thừa T. Huế
71 - 23

-
Thứ 6
04-03-2022
Gia Lai
17 -
Ninh Thuận
90 -

-
Thứ 4
02-03-2022
Đà Nẵng
35 - 28
Khánh Hòa
28 - 05

-
Thứ 3
01-03-2022
Đắk Lắk
55 - 22
Quảng Nam
15 - 77

-
Chủ nhật
27-02-2022
Khánh Hòa
34 - 17
Kon Tum
88 - 66

-
Thứ 7
26-02-2022
Đà Nẵng
58 - 28
Đắk Nông
67 - 59
Quảng Ngãi
75 - 51
Thứ 5
24-02-2022
Bình Định
67 -
Quảng Bình
-
Quảng Trị
24 -
Thứ 3
22-02-2022
Đắk Lắk
03 - 23
Quảng Nam
52 - 84

-
Thứ 2
21-02-2022
Phú Yên
-
Thừa T. Huế
-

-
Chủ nhật
20-02-2022
Khánh Hòa
52 - 63
Kon Tum
71 - 57

-
Thứ 7
19-02-2022
Đà Nẵng
97 - 73
Đắk Nông
99 - 57
Quảng Ngãi
86 - 94
Thứ 6
18-02-2022
Gia Lai
28 - 77
Ninh Thuận
22 - 57

-
Thứ 4
16-02-2022
Đà Nẵng
94 - 86
Khánh Hòa
55 - 01

-
Thứ 2
14-02-2022
Phú Yên
44 -
Thừa T. Huế
69 -

-
Thứ 5
10-02-2022
Bình Định
-
Quảng Bình
-
Quảng Trị
-
Thứ 3
08-02-2022
Đắk Lắk
-
Quảng Nam
-

-
Thứ 2
07-02-2022
Phú Yên
64 - 94
Thừa T. Huế
90 - 28

-
Thứ 7
05-02-2022
Đà Nẵng
25 - 11
Đắk Nông
78 - 94
Quảng Ngãi
83 - 94
Thứ 6
04-02-2022
Gia Lai
26 - 93
Ninh Thuận
02 - 05

-
Thứ 5
03-02-2022
Bình Định
42 - 04
Quảng Bình
27 - 46
Quảng Trị
42 - 03
Thứ 4
02-02-2022
Đà Nẵng
-
Khánh Hòa
-

-
Thứ 3
01-02-2022
Đắk Lắk
39 -
Quảng Nam
13 -

-
Thứ 2
31-01-2022
Phú Yên
23 - 90
Thừa T. Huế
05 - 44

-
Chủ nhật
30-01-2022
Khánh Hòa
34 - 48
Kon Tum
28 - 53

-
Thứ 6
28-01-2022
Gia Lai
55 - 87
Ninh Thuận
38 - 32

-
Thứ 5
27-01-2022
Bình Định
50 - 70
Quảng Bình
95 - 10
Quảng Trị
70 - 82
Thứ 4
26-01-2022
Đà Nẵng
-
Khánh Hòa
-

-
Thứ 3
25-01-2022
Đắk Lắk
33 - 63
Quảng Nam
11 - 45

-
Thứ 2
24-01-2022
Phú Yên
76 - 01
Thừa T. Huế
41 - 42

-
Chủ nhật
23-01-2022
Khánh Hòa
79 -
Kon Tum
28 -

-
Thứ 6
21-01-2022
Gia Lai
28 - 49
Ninh Thuận
30 - 93

-
Thứ 5
20-01-2022
Bình Định
19 - 95
Quảng Bình
57 - 06
Quảng Trị
83 - 75
Thứ 3
18-01-2022
Đắk Lắk
96 -
Quảng Nam
11 -

-
Thứ 2
17-01-2022
Phú Yên
47 - 84
Thừa T. Huế
80 - 31

-
Chủ nhật
16-01-2022
Khánh Hòa
-
Kon Tum
41 - 45

-
Thứ 7
15-01-2022
Đà Nẵng
-
Đắk Nông
-
Quảng Ngãi
-
Thứ 6
14-01-2022
Gia Lai
16 - 34
Ninh Thuận
29 - 58

-
Thứ 5
13-01-2022
Bình Định
66 - 09
Quảng Bình
39 - 73
Quảng Trị
74 - 95
Thứ 4
12-01-2022
Đà Nẵng
37 - 60
Khánh Hòa
94 - 39

-
Thứ 3
11-01-2022
Đắk Lắk
53 - 67
Quảng Nam
15 - 36

-
Thứ 2
10-01-2022
Phú Yên
61 - 95
Thừa T. Huế
72 - 38

-
Thứ 7
08-01-2022
Đà Nẵng
17 - 22
Đắk Nông
18 - 33
Quảng Ngãi
79 - 08
Thứ 6
07-01-2022
Gia Lai
38 -
Ninh Thuận
74 -

-
Thứ 4
05-01-2022
Đà Nẵng
54 - 33
Khánh Hòa
51 - 65

-
Thứ 3
04-01-2022
Đắk Lắk
13 - 36
Quảng Nam
57 - 46

-
Thứ 2
03-01-2022
Phú Yên
-
Thừa T. Huế
-

-
Chủ nhật
02-01-2022
Khánh Hòa
-
Kon Tum
70 -

-
Thứ 7
01-01-2022
Đà Nẵng
-
Đắk Nông
-
Quảng Ngãi
-
Thứ 6
31-12-2021
Gia Lai
-
Ninh Thuận
-

-
Thứ 5
30-12-2021
Bình Định
-
Quảng Bình
-
Quảng Trị
-
Thứ 2
27-12-2021
Phú Yên
13 - 93
Thừa T. Huế
18 - 69

-
Chủ nhật
26-12-2021
Khánh Hòa
-
Kon Tum
-

-
Thứ 7
25-12-2021
Đà Nẵng
64 - 20
Đắk Nông
68 - 68
Quảng Ngãi
72 - 03
Thứ 6
24-12-2021
Gia Lai
28 - 73
Ninh Thuận
19 - 10

-
Thứ 3
21-12-2021
Đắk Lắk
08 - 10
Quảng Nam
07 - 08

-
Thứ 2
20-12-2021
Phú Yên
-
Thừa T. Huế
-

-
Chủ nhật
19-12-2021
Khánh Hòa
84 - 74
Kon Tum
75 - 04

-
Thứ 7
18-12-2021
Đà Nẵng
00 - 37
Đắk Nông
77 - 46
Quảng Ngãi
33 - 26
Thứ 6
17-12-2021
Gia Lai
34 - 73
Ninh Thuận
96 - 77

-
Thứ 5
16-12-2021
Bình Định
-
Quảng Bình
-
Quảng Trị
-
Thứ 4
15-12-2021
Đà Nẵng
75 - 16
Khánh Hòa
49 - 95

-
Thứ 3
14-12-2021
Đắk Lắk
03 - 24
Quảng Nam
18 - 72

-
Thứ 2
13-12-2021
Phú Yên
44 - 95
Thừa T. Huế
25 - 88

-
Chủ nhật
12-12-2021
Khánh Hòa
43 - 59
Kon Tum
13 - 63

-
Thứ 7
11-12-2021
Đà Nẵng
06 - 65
Đắk Nông
80 - 96
Quảng Ngãi
87 - 28
Thứ 5
09-12-2021
Bình Định
69 - 99
Quảng Bình
92 - 18
Quảng Trị
67 - 80
Thứ 7
04-12-2021
Đà Nẵng
64 -
Đắk Nông
26 -
Quảng Ngãi
22 -
Thứ 5
02-12-2021
Bình Định
39 - 86
Quảng Bình
74 - 93
Quảng Trị
63 - 53
Thứ 7
27-11-2021
Đà Nẵng
94 - 55
Đắk Nông
12 - 56
Quảng Ngãi
88 - 29
Thứ 4
24-11-2021
Đà Nẵng
82 -
Khánh Hòa
78 -

-
Thứ 3
23-11-2021
Đắk Lắk
-
Quảng Nam
-

-
Thứ 7
20-11-2021
Đà Nẵng
05 -
Đắk Nông
18 -
Quảng Ngãi
07 -
Thứ 4
17-11-2021
Đà Nẵng
54 -
Khánh Hòa
79 -

-
Thứ 2
15-11-2021
Phú Yên
-
Thừa T. Huế
-

-
Chủ nhật
14-11-2021
Khánh Hòa
-
Kon Tum
-

-
Thứ 7
13-11-2021
Đà Nẵng
45 - 86
Đắk Nông
08 - 57
Quảng Ngãi
34 - 50
Thứ 6
12-11-2021
Gia Lai
-
Ninh Thuận
-

-
Thứ 5
11-11-2021
Bình Định
22 - 27
Quảng Bình
24 - 64
Quảng Trị
07 - 72
Thứ 2
08-11-2021
Phú Yên
-
Thừa T. Huế
-

-
Chủ nhật
07-11-2021
Khánh Hòa
46 - 57
Kon Tum
38 - 02

-
Thứ 6
05-11-2021
Gia Lai
-
Ninh Thuận
-

-
Thứ 6
29-10-2021
Gia Lai
-
Ninh Thuận
-

-
Thứ 4
27-10-2021
Đà Nẵng
60 - 91
Khánh Hòa
20 - 77

-
Thứ 2
25-10-2021
Phú Yên
80 - 23
Thừa T. Huế
22 - 26

-
Chủ nhật
24-10-2021
Khánh Hòa
70 - 49
Kon Tum
41 - 38

-
Thứ 7
23-10-2021
Đà Nẵng
-
Đắk Nông
-
Quảng Ngãi
-
Thứ 6
22-10-2021
Gia Lai
57 - 21
Ninh Thuận
92 - 06

-
Thứ 2
18-10-2021
Phú Yên
-
Thừa T. Huế
-

-
Thứ 6
15-10-2021
Gia Lai
34 - 04
Ninh Thuận
87 - 44

-
Thứ 3
12-10-2021
Đắk Lắk
88 - 35
Quảng Nam
45 - 35

-
Thứ 2
11-10-2021
Phú Yên
28 - 89
Thừa T. Huế
53 - 29

-
Thứ 4
06-10-2021
Đà Nẵng
-
Khánh Hòa
-

-
Thứ 4
29-09-2021
Đà Nẵng
87 - 48
Khánh Hòa
85 - 41

-
Thứ 3
28-09-2021
Đắk Lắk
-
Quảng Nam
-

-
Thứ 4
22-09-2021
Đà Nẵng
-
Khánh Hòa
-

-
Chủ nhật
19-09-2021
Khánh Hòa
11 - 79
Kon Tum
13 - 45

-
Thứ 4
15-09-2021
Đà Nẵng
42 - 60
Khánh Hòa
19 - 96

-
Thứ 2
13-09-2021
Phú Yên
26 - 96
Thừa T. Huế
73 - 12

-
Thứ 7
11-09-2021
Đà Nẵng
-
Đắk Nông
-
Quảng Ngãi
-
Thứ 6
10-09-2021
Gia Lai
67 - 31
Ninh Thuận
24 - 73

-
Thứ 2
06-09-2021
Phú Yên
-
Thừa T. Huế
-

-
Chủ nhật
05-09-2021
Khánh Hòa
47 -
Kon Tum
18 - 04

-
Thứ 7
04-09-2021
Đà Nẵng
74 - 60
Đắk Nông
95 - 83
Quảng Ngãi
-
Thứ 4
01-09-2021
Đà Nẵng
-
Khánh Hòa
-

-
Chủ nhật
29-08-2021
Khánh Hòa
40 -
Kon Tum
26 - 79

-
Thứ 7
28-08-2021
Đà Nẵng
63 - 37
Đắk Nông
-
Quảng Ngãi
64 - 51
Thứ 5
26-08-2021
Bình Định
-
Quảng Bình
-
Quảng Trị
-
Thứ 4
25-08-2021
Đà Nẵng
76 - 38
Khánh Hòa
36 - 01

-
Thứ 2
23-08-2021
Phú Yên
-
Thừa T. Huế
-

-
Chủ nhật
22-08-2021
Khánh Hòa
65 - 54
Kon Tum
52 - 79

-
Thứ 7
21-08-2021
Đà Nẵng
-
Đắk Nông
12 -
Quảng Ngãi
48 - 70
Thứ 5
19-08-2021
Bình Định
-
Quảng Bình
-
Quảng Trị
-
Thứ 3
17-08-2021
Đắk Lắk
-
Quảng Nam
-

-
Thứ 4
11-08-2021
Đà Nẵng
-
Khánh Hòa
-

-
Thứ 6
06-08-2021
Gia Lai
-
Ninh Thuận
-

-
Thứ 2
02-08-2021
Phú Yên
-
Thừa T. Huế
-

-
Thứ 6
30-07-2021
Gia Lai
59 - 76
Ninh Thuận
10 - 97

-
Thứ 5
29-07-2021
Bình Định
49 -
Quảng Bình
27 -
Quảng Trị
42 -
Thứ 4
28-07-2021
Đà Nẵng
-
Khánh Hòa
-

-
Thứ 3
27-07-2021
Đắk Lắk
-
Quảng Nam
06 -

-
Thứ 7
24-07-2021
Đà Nẵng
65 - 98
Đắk Nông
65 - 13
Quảng Ngãi
27 - 29
Thứ 4
21-07-2021
Đà Nẵng
-
Khánh Hòa
-

-
Thứ 3
20-07-2021
Đắk Lắk
43 - 81
Quảng Nam
78 - 52

-
Thứ 2
19-07-2021
Phú Yên
06 - 19
Thừa T. Huế
63 - 60

-
Chủ nhật
18-07-2021
Khánh Hòa
15 - 74
Kon Tum
72 - 57

-
Thứ 7
17-07-2021
Đà Nẵng
-
Đắk Nông
-
Quảng Ngãi
-
Thứ 6
16-07-2021
Gia Lai
64 - 90
Ninh Thuận
17 - 85

-
Thứ 5
15-07-2021
Bình Định
-
Quảng Bình
-
Quảng Trị
-
Thứ 4
14-07-2021
Đà Nẵng
75 - 73
Khánh Hòa
47 - 67

-
Thứ 3
13-07-2021
Đắk Lắk
-
Quảng Nam
-

-
Thứ 2
12-07-2021
Phú Yên
50 -
Thừa T. Huế
61 -

-
Thứ 6
09-07-2021
Gia Lai
65 - 77
Ninh Thuận
23 - 23

-
Thứ 5
08-07-2021
Bình Định
38 - 05
Quảng Bình
72 - 67
Quảng Trị
80 - 46
Thứ 4
07-07-2021
Đà Nẵng
-
Khánh Hòa
-

-
Thứ 3
06-07-2021
Đắk Lắk
-
Quảng Nam
-

-
Thứ 2
05-07-2021
Phú Yên
98 - 99
Thừa T. Huế
81 - 79

-
Thứ 7
03-07-2021
Đà Nẵng
-
Đắk Nông
-
Quảng Ngãi
-
Thứ 6
02-07-2021
Gia Lai
40 - 59
Ninh Thuận
31 - 96

-
Thứ 5
01-07-2021
Bình Định
19 - 76
Quảng Bình
23 - 02
Quảng Trị
98 - 24
Thứ 3
29-06-2021
Đắk Lắk
-
Quảng Nam
-

-
Thứ 2
28-06-2021
Phú Yên
-
Thừa T. Huế
-

-
Chủ nhật
27-06-2021
Khánh Hòa
16 - 81
Kon Tum
19 - 07

-
Thứ 7
26-06-2021
Đà Nẵng
57 - 67
Đắk Nông
80 - 03
Quảng Ngãi
52 - 86
Thứ 6
25-06-2021
Gia Lai
79 - 03
Ninh Thuận
42 - 53

-
Thứ 5
24-06-2021
Bình Định
-
Quảng Bình
-
Quảng Trị
-
Thứ 4
23-06-2021
Đà Nẵng
-
Khánh Hòa
-

-
Thứ 3
22-06-2021
Đắk Lắk
43 - 81
Quảng Nam
57 - 55

-
Chủ nhật
20-06-2021
Khánh Hòa
-
Kon Tum
29 -

-
Thứ 7
19-06-2021
Đà Nẵng
67 - 17
Đắk Nông
31 - 58
Quảng Ngãi
30 - 97
Thứ 5
17-06-2021
Bình Định
62 -
Quảng Bình
44 -
Quảng Trị
55 -
Thứ 4
16-06-2021
Đà Nẵng
47 - 87
Khánh Hòa
97 - 37

-
Thứ 3
15-06-2021
Đắk Lắk
66 - 71
Quảng Nam
30 - 41

-
Thứ 2
14-06-2021
Phú Yên
47 - 73
Thừa T. Huế
55 - 09

-
Chủ nhật
13-06-2021
Khánh Hòa
-
Kon Tum
-

-
Thứ 7
12-06-2021
Đà Nẵng
93 - 60
Đắk Nông
63 - 28
Quảng Ngãi
28 - 38
Thứ 6
11-06-2021
Gia Lai
-
Ninh Thuận
-

-
Thứ 5
10-06-2021
Bình Định
-
Quảng Bình
-
Quảng Trị
-
Thứ 4
09-06-2021
Đà Nẵng
-
Khánh Hòa
-

-
Thứ 2
07-06-2021
Phú Yên
58 - 12
Thừa T. Huế
78 - 81

-
Chủ nhật
06-06-2021
Khánh Hòa
67 - 57
Kon Tum
97 - 71

-
Thứ 7
05-06-2021
Đà Nẵng
-
Đắk Nông
-
Quảng Ngãi
-
Thứ 6
04-06-2021
Gia Lai
95 - 42
Ninh Thuận
04 - 06

-
Thứ 5
03-06-2021
Bình Định
59 - 66
Quảng Bình
64 - 90
Quảng Trị
18 - 19
Thứ 2
31-05-2021
Phú Yên
46 - 95
Thừa T. Huế
62 - 79

-
Chủ nhật
30-05-2021
Khánh Hòa
23 - 52
Kon Tum
84 - 61

-
Thứ 7
29-05-2021
Đà Nẵng
57 -
Đắk Nông
86 -
Quảng Ngãi
66 -
Thứ 5
27-05-2021
Bình Định
-
Quảng Bình
-
Quảng Trị
-
Thứ 4
26-05-2021
Đà Nẵng
37 - 56
Khánh Hòa
32 - 10

-
Thứ 3
25-05-2021
Đắk Lắk
08 - 52
Quảng Nam
28 - 90

-
Thứ 2
24-05-2021
Phú Yên
83 - 26
Thừa T. Huế
13 - 03

-
Thứ 7
22-05-2021
Đà Nẵng
81 - 01
Đắk Nông
56 - 70
Quảng Ngãi
90 - 39
Thứ 5
20-05-2021
Bình Định
-
Quảng Bình
-
Quảng Trị
-
Chủ nhật
16-05-2021
Khánh Hòa
-
Kon Tum
-

-
Thứ 6
14-05-2021
Gia Lai
00 - 02
Ninh Thuận
55 - 54

-
Thứ 4
12-05-2021
Đà Nẵng
57 - 90
Khánh Hòa
15 - 22

-
Thứ 3
11-05-2021
Đắk Lắk
86 - 71
Quảng Nam
88 - 00

-
Thứ 2
10-05-2021
Phú Yên
06 -
Thừa T. Huế
27 -

-
Chủ nhật
09-05-2021
Khánh Hòa
54 -
Kon Tum
50 -

-
Thứ 5
06-05-2021
Bình Định
61 - 31
Quảng Bình
44 - 14
Quảng Trị
30 - 26
Thứ 3
04-05-2021
Đắk Lắk
16 - 02
Quảng Nam
87 - 11

-
Thứ 2
03-05-2021
Phú Yên
-
Thừa T. Huế
-

-
Chủ nhật
02-05-2021
Khánh Hòa
-
Kon Tum
-

-
Thứ 7
01-05-2021
Đà Nẵng
53 - 27
Đắk Nông
22 - 61
Quảng Ngãi
65 - 01
Thứ 5
29-04-2021
Bình Định
88 - 02
Quảng Bình
68 - 56
Quảng Trị
61 - 01
Thứ 3
27-04-2021
Đắk Lắk
-
Quảng Nam
-

-
Chủ nhật
25-04-2021
Khánh Hòa
90 - 68
Kon Tum
95 - 17

-
Thứ 7
24-04-2021
Đà Nẵng
-
Đắk Nông
-
Quảng Ngãi
-
Thứ 6
23-04-2021
Gia Lai
76 - 94
Ninh Thuận
30 - 18

-
Thứ 4
21-04-2021
Đà Nẵng
24 -
Khánh Hòa
87 -

-
Chủ nhật
18-04-2021
Khánh Hòa
51 - 76
Kon Tum
33 - 30

-
Thứ 7
17-04-2021
Đà Nẵng
19 -
Đắk Nông
65 -
Quảng Ngãi
53 -
Thứ 6
16-04-2021
Gia Lai
09 - 61
Ninh Thuận
71 - 27

-
Thứ 5
15-04-2021
Bình Định
68 - 50
Quảng Bình
71 - 44
Quảng Trị
57 - 07
Thứ 3
13-04-2021
Đắk Lắk
94 - 50
Quảng Nam
00 - 00

-
Thứ 2
12-04-2021
Phú Yên
39 - 88
Thừa T. Huế
77 - 72

-
Chủ nhật
11-04-2021
Khánh Hòa
33 - 94
Kon Tum
59 - 93

-
Thứ 7
10-04-2021
Đà Nẵng
52 - 01
Đắk Nông
97 - 71
Quảng Ngãi
80 - 57
Thứ 6
09-04-2021
Gia Lai
94 - 80
Ninh Thuận
59 - 70

-
Thứ 3
06-04-2021
Đắk Lắk
-
Quảng Nam
-

-
Thứ 2
05-04-2021
Phú Yên
47 - 88
Thừa T. Huế
29 - 35

-
Chủ nhật
04-04-2021
Khánh Hòa
91 - 17
Kon Tum
61 - 29

-
Thứ 7
03-04-2021
Đà Nẵng
39 - 32
Đắk Nông
99 - 69
Quảng Ngãi
00 - 39
Thứ 6
02-04-2021
Gia Lai
27 - 09
Ninh Thuận
60 - 76

-
Thứ 5
01-04-2021
Bình Định
85 - 62
Quảng Bình
61 - 54
Quảng Trị
90 - 49
Chủ nhật
28-03-2021
Khánh Hòa
04 -
Kon Tum
21 -

-
Thứ 7
27-03-2021
Đà Nẵng
90 - 69
Đắk Nông
56 - 58
Quảng Ngãi
63 - 89
Thứ 6
26-03-2021
Gia Lai
86 - 47
Ninh Thuận
12 - 21

-
Thứ 3
23-03-2021
Đắk Lắk
60 - 84
Quảng Nam
99 - 71

-
Chủ nhật
21-03-2021
Khánh Hòa
17 - 22
Kon Tum
63 - 35

-
Thứ 7
20-03-2021
Đà Nẵng
-
Đắk Nông
-
Quảng Ngãi
-
Thứ 6
19-03-2021
Gia Lai
50 -
Ninh Thuận
12 -

-
Thứ 3
16-03-2021
Đắk Lắk
96 - 65
Quảng Nam
79 - 38

-
Thứ 2
15-03-2021
Phú Yên
12 - 63
Thừa T. Huế
61 - 13

-
Thứ 4
10-03-2021
Đà Nẵng
16 - 82
Khánh Hòa
29 - 14

-
Thứ 3
09-03-2021
Đắk Lắk
96 - 76
Quảng Nam
60 - 78

-
Thứ 2
08-03-2021
Phú Yên
40 - 29
Thừa T. Huế
79 - 63

-
Thứ 7
06-03-2021
Đà Nẵng
56 - 50
Đắk Nông
96 - 14
Quảng Ngãi
31 - 45
Chủ nhật
28-02-2021
Khánh Hòa
38 - 65
Kon Tum
76 - 59

-
Thứ 4
24-02-2021
Đà Nẵng
85 - 51
Khánh Hòa
48 - 73

-
Thứ 3
23-02-2021
Đắk Lắk
01 -
Quảng Nam
11 -

-
Thứ 6
19-02-2021
Gia Lai
39 -
Ninh Thuận
30 -

-
Thứ 3
16-02-2021
Đắk Lắk
53 - 19
Quảng Nam
08 - 42

-
Thứ 2
15-02-2021
Phú Yên
22 -
Thừa T. Huế
04 -

-
Chủ nhật
14-02-2021
Khánh Hòa
-
Kon Tum
-

-
Thứ 6
12-02-2021
Gia Lai
31 - 03
Ninh Thuận
07 - 33

-
Chủ nhật
07-02-2021
Khánh Hòa
64 - 57
Kon Tum
65 - 19

-
Thứ 7
06-02-2021
Đà Nẵng
-
Đắk Nông
-
Quảng Ngãi
-
Thứ 2
01-02-2021
Phú Yên
50 - 41
Thừa T. Huế
69 - 79

-
Chủ nhật
31-01-2021
Khánh Hòa
74 -
Kon Tum
72 -

-
Thứ 3
26-01-2021
Đắk Lắk
45 -
Quảng Nam
61 -

-
Thứ 5
21-01-2021
Bình Định
13 - 86
Quảng Bình
04 - 52
Quảng Trị
52 - 36
Thứ 7
16-01-2021
Đà Nẵng
42 - 37
Đắk Nông
38 - 78
Quảng Ngãi
72 - 61
Thứ 6
15-01-2021
Gia Lai
09 -
Ninh Thuận
36 - 40

-
Thứ 5
14-01-2021
Bình Định
-
Quảng Bình
-
Quảng Trị
-
Thứ 4
13-01-2021
Đà Nẵng
58 - 10
Khánh Hòa
89 - 16

-
Thứ 2
11-01-2021
Phú Yên
26 - 03
Thừa T. Huế
80 - 96

-
Chủ nhật
10-01-2021
Khánh Hòa
-
Kon Tum
-

-
Thứ 6
08-01-2021
Gia Lai
43 - 18
Ninh Thuận
06 - 02

-
Thứ 5
07-01-2021
Bình Định
73 -
Quảng Bình
19 -
Quảng Trị
72 -
Thứ 4
06-01-2021
Đà Nẵng
81 - 01
Khánh Hòa
50 - 23

-
Thứ 7
02-01-2021
Đà Nẵng
72 - 07
Đắk Nông
32 - 99
Quảng Ngãi
21 - 25
Thứ 5
31-12-2020
Bình Định
-
Quảng Bình
-
Quảng Trị
39 -
Chủ nhật
27-12-2020
Khánh Hòa
-
Kon Tum
-

-
Thứ 7
26-12-2020
Đà Nẵng
15 - 39
Đắk Nông
24 - 44
Quảng Ngãi
28 - 23
Thứ 6
25-12-2020
Gia Lai
-
Ninh Thuận
-

-
Thứ 5
24-12-2020
Bình Định
33 - 74
Quảng Bình
52 - 38
Quảng Trị
45 - 00
Thứ 3
22-12-2020
Đắk Lắk
02 - 50
Quảng Nam
02 - 18

-
Thứ 2
21-12-2020
Phú Yên
13 - 85
Thừa T. Huế
31 - 85

-
Chủ nhật
20-12-2020
Khánh Hòa
21 - 66
Kon Tum
28 - 89

-
Thứ 5
17-12-2020
Bình Định
-
Quảng Bình
-
Quảng Trị
-
Thứ 3
15-12-2020
Đắk Lắk
35 - 16
Quảng Nam
30 - 50

-
Thứ 4
09-12-2020
Đà Nẵng
52 - 90
Khánh Hòa
68 - 52

-
Thứ 2
07-12-2020
Phú Yên
-
Thừa T. Huế
-

-
Chủ nhật
06-12-2020
Khánh Hòa
22 - 28
Kon Tum
08 - 96

-
Thứ 7
05-12-2020
Đà Nẵng
-
Đắk Nông
-
Quảng Ngãi
-
Thứ 6
04-12-2020
Gia Lai
08 -
Ninh Thuận
37 -

-
Thứ 3
01-12-2020
Đắk Lắk
66 - 44
Quảng Nam
19 - 74

-
Thứ 7
28-11-2020
Đà Nẵng
42 - 20
Đắk Nông
66 - 02
Quảng Ngãi
55 - 86
Thứ 6
27-11-2020
Gia Lai
-
Ninh Thuận
-

-
Thứ 5
26-11-2020
Bình Định
-
Quảng Bình
-
Quảng Trị
-
Thứ 4
25-11-2020
Đà Nẵng
44 - 66
Khánh Hòa
20 - 44

-
Thứ 2
23-11-2020
Phú Yên
77 - 67
Thừa T. Huế
62 - 98

-
Thứ 7
21-11-2020
Đà Nẵng
-
Đắk Nông
-
Quảng Ngãi
-
Thứ 6
20-11-2020
Gia Lai
69 - 25
Ninh Thuận
94 - 18

-
Thứ 7
14-11-2020
Đà Nẵng
38 - 69
Đắk Nông
18 - 68
Quảng Ngãi
90 - 91
Thứ 6
13-11-2020
Gia Lai
98 - 21
Ninh Thuận
43 - 58

-
Thứ 5
12-11-2020
Bình Định
79 - 24
Quảng Bình
52 - 13
Quảng Trị
87 - 40
Thứ 4
11-11-2020
Khánh Hòa
-
Đà Nẵng
-

-
Chủ nhật
08-11-2020
Khánh Hòa
14 - 99
Kon Tum
43 - 22

-
Thứ 6
06-11-2020
Gia Lai
37 - 02
Ninh Thuận
91 - 30

-
Thứ 4
04-11-2020
Đà Nẵng
90 - 86
Khánh Hòa
31 - 90

-
Chủ nhật
01-11-2020
Khánh Hòa
51 - 94
Kon Tum
85 - 05

-
Thứ 5
29-10-2020
Bình Định
-
Quảng Bình
-
Quảng Trị
-
Thứ 4
28-10-2020
Đà Nẵng
99 - 38
Khánh Hòa
51 - 81

-
Thứ 3
27-10-2020
Đắk Lắk
-
Quảng Nam
-

-
Thứ 2
26-10-2020
Phú Yên
06 -
Thừa T. Huế
06 -

-
Chủ nhật
25-10-2020
Khánh Hòa
-
Kon Tum
-

-
Thứ 7
24-10-2020
Đà Nẵng
62 - 89
Đắk Nông
27 - 71
Quảng Ngãi
48 - 97
Thứ 4
21-10-2020
Đà Nẵng
35 - 61
Khánh Hòa
74 - 05

-
Chủ nhật
18-10-2020
Khánh Hòa
23 -
Kon Tum
67 -

-
Thứ 6
16-10-2020
Gia Lai
58 - 17
Ninh Thuận
50 - 12

-
Thứ 3
13-10-2020
Đắk Lắk
43 - 70
Quảng Nam
71 - 45

-
Thứ 2
12-10-2020
Phú Yên
17 - 93
Thừa T. Huế
11 - 04

-
Thứ 6
09-10-2020
Gia Lai
-
Ninh Thuận
-

-
Thứ 5
08-10-2020
Bình Định
43 - 03
Quảng Bình
49 - 16
Quảng Trị
12 - 06
Thứ 4
07-10-2020
Đà Nẵng
49 - 22
Khánh Hòa
57 - 88

-
Thứ 6
02-10-2020
Gia Lai
32 -
Ninh Thuận
48 -

-
Thứ 4
30-09-2020
Đà Nẵng
-
Khánh Hòa
-

-
Thứ 2
28-09-2020
Phú Yên
03 - 36
Thừa T. Huế
17 - 60

-
Chủ nhật
27-09-2020
Khánh Hòa
59 - 95
Kon Tum
82 - 35

-
Thứ 7
26-09-2020
Đà Nẵng
-
Đắk Nông
-
Quảng Ngãi
-
Thứ 6
25-09-2020
Gia Lai
76 - 88
Ninh Thuận
99 - 25

-
Thứ 3
22-09-2020
Đắk Lắk
34 - 91
Quảng Nam
28 - 15

-
Thứ 7
19-09-2020
Đà Nẵng
73 - 32
Đắk Nông
55 - 61
Quảng Ngãi
98 - 60
Thứ 6
18-09-2020
Gia Lai
79 -
Ninh Thuận
96 -

-
Thứ 5
17-09-2020
Bình Định
-
Quảng Bình
-
Quảng Trị
-
Chủ nhật
13-09-2020
Khánh Hòa
-
Kon Tum
-

-
Thứ 7
12-09-2020
Đà Nẵng
31 - 63
Đắk Nông
-
Quảng Ngãi
82 - 94
Thứ 6
11-09-2020
Gia Lai
71 - 51
Ninh Thuận
71 - 94

-
Thứ 5
10-09-2020
Bình Định
-
Quảng Bình
-
Quảng Trị
-
Thứ 3
08-09-2020
Đắk Lắk
02 -
Quảng Nam
06 -

-
Thứ 2
07-09-2020
Phú Yên
-
Thừa T. Huế
54 -

-
Thứ 5
03-09-2020
Bình Định
18 - 43
Quảng Bình
97 - 17
Quảng Trị
00 - 60
Thứ 2
31-08-2020
Phú Yên
08 - 08
Thừa T. Huế
28 - 12

-
Thứ 7
29-08-2020
Đà Nẵng
-
Đắk Nông
-
Quảng Ngãi
-
Thứ 6
28-08-2020
Gia Lai
11 - 79
Ninh Thuận
27 - 00

-
Thứ 3
25-08-2020
Đắk Lắk
66 - 52
Quảng Nam
02 - 36

-
Thứ 2
24-08-2020
Phú Yên
58 - 40
Thừa T. Huế
81 - 14

-
Chủ nhật
23-08-2020
Khánh Hòa
08 - 97
Kon Tum
57 - 58

-
Thứ 6
21-08-2020
Gia Lai
22 - 05
Ninh Thuận
70 - 50

-
Thứ 2
17-08-2020
Phú Yên
49 - 93
Thừa T. Huế
67 - 10

-
Chủ nhật
16-08-2020
Khánh Hòa
63 - 27
Kon Tum
83 - 70

-
Thứ 7
15-08-2020
Đà Nẵng
09 - 17
Đắk Nông
86 - 87
Quảng Ngãi
36 - 28
Thứ 6
14-08-2020
Gia Lai
-
Ninh Thuận
-

-
Thứ 4
12-08-2020
Đà Nẵng
41 - 21
Khánh Hòa
76 - 65

-
Thứ 3
11-08-2020
Đắk Lắk
-
Quảng Nam
-

-
Thứ 2
10-08-2020
Phú Yên
-
Thừa T. Huế
-

-
Thứ 7
08-08-2020
Đà Nẵng
-
Đắk Nông
06 -
Quảng Ngãi
-
Thứ 6
07-08-2020
Gia Lai
25 - 36
Ninh Thuận
17 - 35

-
Thứ 3
04-08-2020
Đắk Lắk
66 - 30
Quảng Nam
59 - 99

-
Chủ nhật
02-08-2020
Khánh Hòa
55 - 91
Kon Tum
59 - 61

-
Thứ 3
28-07-2020
Đắk Lắk
-
Quảng Nam
-

-
Thứ 2
27-07-2020
Phú Yên
-
Thừa T. Huế
-

-
Thứ 4
22-07-2020
Đà Nẵng
-
Khánh Hòa
-

-
Chủ nhật
19-07-2020
Khánh Hòa
84 - 88
Kon Tum
33 - 92

-
Thứ 7
18-07-2020
Đà Nẵng
23 - 44
Đắk Nông
-
Quảng Ngãi
33 - 49
Thứ 6
17-07-2020
Gia Lai
74 - 19
Ninh Thuận
22 - 39

-
Thứ 4
15-07-2020
Đà Nẵng
-
Khánh Hòa
-

-
Thứ 3
14-07-2020
Đắk Lắk
26 - 52
Quảng Nam
58 - 65

-
Thứ 3
07-07-2020
Đắk Lắk
85 - 52
Quảng Nam
22 - 32

-
Chủ nhật
05-07-2020
Khánh Hòa
44 - 73
Kon Tum
31 - 70

-
Thứ 6
03-07-2020
Gia Lai
55 - 71
Ninh Thuận
54 - 20

-
Thứ 5
02-07-2020
Bình Định
37 - 86
Quảng Bình
30 - 91
Quảng Trị
16 - 06
Thứ 3
30-06-2020
Đắk Lắk
79 - 50
Quảng Nam
36 - 04

-
Thứ 5
25-06-2020
Bình Định
98 -
Quảng Bình
58 - 93
Quảng Trị
97 - 50
Thứ 2
22-06-2020
Phú Yên
-
Thừa T. Huế
-

-
Chủ nhật
21-06-2020
Khánh Hòa
-
Kon Tum
91 -

-
Thứ 6
19-06-2020
Gia Lai
64 - 06
Ninh Thuận
32 - 48

-
Thứ 5
18-06-2020
Bình Định
44 - 85
Quảng Bình
76 - 44
Quảng Trị
73 - 18
Thứ 4
17-06-2020
Đà Nẵng
84 - 28
Khánh Hòa
89 - 47

-
Thứ 3
16-06-2020
Đắk Lắk
92 - 68
Quảng Nam
90 - 48

-
Thứ 2
15-06-2020
Phú Yên
40 - 69
Thừa T. Huế
19 - 13

-
Thứ 5
11-06-2020
Bình Định
58 -
Quảng Bình
85 -
Quảng Trị
25 -
Thứ 4
10-06-2020
Đà Nẵng
61 - 85
Khánh Hòa
71 - 40

-
Thứ 3
09-06-2020
Đắk Lắk
33 -
Quảng Nam
84 -

-
Thứ 2
08-06-2020
Phú Yên
37 -
Thừa T. Huế
53 -

-
Thứ 4
03-06-2020
Đà Nẵng
13 - 24
Khánh Hòa
10 - 92

-
Thứ 3
02-06-2020
Đắk Lắk
24 -
Quảng Nam
47 - 09

-
Thứ 6
29-05-2020
Gia Lai
84 - 76
Ninh Thuận
82 - 84

-
Thứ 5
28-05-2020
Bình Định
-
Quảng Bình
-
Quảng Trị
-
Thứ 4
27-05-2020
Đà Nẵng
88 - 34
Khánh Hòa
79 - 05

-
Thứ 6
22-05-2020
Gia Lai
34 - 74
Ninh Thuận
11 - 77

-
Thứ 3
19-05-2020
Đắk Lắk
95 - 33
Quảng Nam
12 - 58

-
Thứ 2
18-05-2020
Phú Yên
-
Thừa T. Huế
-

-
Thứ 7
16-05-2020
Đà Nẵng
98 -
Đắk Nông
70 -
Quảng Ngãi
07 -
Thứ 4
13-05-2020
Đà Nẵng
50 - 52
Khánh Hòa
30 - 93

-
Thứ 7
09-05-2020
Đà Nẵng
-
Đắk Nông
-
Quảng Ngãi
-
Thứ 5
07-05-2020
Bình Định
60 - 36
Quảng Bình
55 - 70
Quảng Trị
78 - 07
Thứ 5
30-04-2020
Bình Định
34 - 17
Quảng Bình
01 - 49
Quảng Trị
08 - 42
Thứ 3
28-04-2020
Đắk Lắk
37 - 26