ad top

Sớ đầu đuôi Miền nam

Còn nữa đến xổ số Miền Nam

Thứ 7
13-07-2024
TP. HCM
83 - 03
Long An
60 - 27
Bình Phước
10 - 35
Thứ 6
12-07-2024
Vĩnh Long
17 - 79
Bình Dương
31 - 39
Trà Vinh
63 - 05
Thứ 5
11-07-2024
Tây Ninh
37 - 43
An Giang
54 - 49
Bình Thuận
82 - 49
Thứ 4
10-07-2024
Đồng Nai
53 - 22
Cần Thơ
24 - 61
Sóc Trăng
87 - 10
Thứ 3
09-07-2024
Bến Tre
17 - 93
Vũng Tàu
92 - 13
Bạc Liêu
66 - 36
Thứ 2
08-07-2024
TP. HCM
45 - 18
Đồng Tháp
84 - 60
Cà Mau
63 - 98
Chủ nhật
07-07-2024
Tiền Giang
63 - 34
Kiên Giang
27 - 56
Đà Lạt
38 - 06
Thứ 7
06-07-2024
TP. HCM
09 - 20
Long An
92 - 13
Bình Phước
87 - 93
Thứ 6
05-07-2024
Vĩnh Long
17 - 62
Bình Dương
12 - 41
Trà Vinh
49 - 63
Thứ 5
04-07-2024
Tây Ninh
47 - 08
An Giang
70 - 14
Bình Thuận
66 - 59
Thứ 4
03-07-2024
Đồng Nai
42 - 03
Cần Thơ
96 - 50
Sóc Trăng
37 - 63
Thứ 3
02-07-2024
Bến Tre
66 - 15
Vũng Tàu
15 - 45
Bạc Liêu
76 - 05
Thứ 2
01-07-2024
TP. HCM
51 - 85
Đồng Tháp
62 - 09
Cà Mau
18 - 67
Chủ nhật
30-06-2024
Tiền Giang
84 - 23
Kiên Giang
69 - 01
Đà Lạt
04 - 42
Thứ 7
29-06-2024
TP. HCM
84 - 30
Long An
63 - 53
Bình Phước
33 - 37
Thứ 6
28-06-2024
Vĩnh Long
61 - 35
Bình Dương
99 - 36
Trà Vinh
59 - 42
Thứ 5
27-06-2024
Tây Ninh
61 - 97
An Giang
62 - 94
Bình Thuận
97 - 89
Thứ 4
26-06-2024
Đồng Nai
25 - 96
Cần Thơ
56 - 09
Sóc Trăng
66 - 50
Thứ 3
25-06-2024
Bến Tre
57 - 10
Vũng Tàu
89 - 74
Bạc Liêu
91 - 46
Thứ 2
24-06-2024
TP. HCM
63 - 66
Đồng Tháp
94 - 43
Cà Mau
92 - 38
Chủ nhật
23-06-2024
Tiền Giang
99 - 64
Kiên Giang
41 - 55
Đà Lạt
59 - 23
Thứ 7
22-06-2024
TP. HCM
13 - 91
Long An
81 - 14
Bình Phước
45 - 40
Thứ 6
21-06-2024
Vĩnh Long
22 - 72
Bình Dương
16 - 66
Trà Vinh
48 - 75
Thứ 5
20-06-2024
Tây Ninh
49 - 74
An Giang
98 - 43
Bình Thuận
33 - 06
Thứ 4
19-06-2024
Đồng Nai
85 - 62
Cần Thơ
15 - 04
Sóc Trăng
92 - 22
Thứ 3
18-06-2024
Bến Tre
66 - 68
Vũng Tàu
90 - 31
Bạc Liêu
68 - 51
Thứ 2
17-06-2024
TP. HCM
00 - 82
Đồng Tháp
21 - 15
Cà Mau
10 - 88
Chủ nhật
16-06-2024
Tiền Giang
40 - 84
Kiên Giang
92 - 38
Đà Lạt
20 - 90
Thứ 7
15-06-2024
TP. HCM
61 - 08
Long An
65 - 49
Bình Phước
96 - 97
Thứ 6
14-06-2024
Vĩnh Long
15 - 18
Bình Dương
91 - 47
Trà Vinh
76 - 76
Thứ 5
13-06-2024
Tây Ninh
70 - 33
An Giang
40 - 11
Bình Thuận
66 - 32
Thứ 4
12-06-2024
Đồng Nai
68 - 74
Cần Thơ
15 - 60
Sóc Trăng
28 - 99
Thứ 3
11-06-2024
Bến Tre
53 - 48
Vũng Tàu
14 - 20
Bạc Liêu
90 - 21
Thứ 2
10-06-2024
TP. HCM
96 - 37
Đồng Tháp
69 - 88
Cà Mau
72 - 99
Chủ nhật
09-06-2024
Tiền Giang
76 - 88
Kiên Giang
14 - 27
Đà Lạt
49 - 63
Thứ 7
08-06-2024
TP. HCM
33 - 33
Long An
89 - 16
Bình Phước
42 - 94
Thứ 6
07-06-2024
Vĩnh Long
31 - 72
Bình Dương
30 - 18
Trà Vinh
17 - 80
Thứ 5
06-06-2024
Tây Ninh
93 - 99
An Giang
88 - 16
Bình Thuận
00 - 22
Thứ 4
05-06-2024
Đồng Nai
92 - 02
Cần Thơ
41 - 45
Sóc Trăng
53 - 74
Thứ 3
04-06-2024
Bến Tre
74 - 31
Vũng Tàu
95 - 87
Bạc Liêu
43 - 27
Thứ 2
03-06-2024
TP. HCM
18 - 80
Đồng Tháp
99 - 76
Cà Mau
32 - 40
Chủ nhật
02-06-2024
Tiền Giang
19 - 83
Kiên Giang
94 - 84
Đà Lạt
90 - 51
Thứ 7
01-06-2024
TP. HCM
10 - 58
Long An
42 - 94
Bình Phước
84 - 51
Thứ 6
31-05-2024
Vĩnh Long
37 - 33
Bình Dương
90 - 73
Trà Vinh
95 - 74
Thứ 5
30-05-2024
Tây Ninh
79 - 41
An Giang
81 - 66
Bình Thuận
41 - 73
Thứ 4
29-05-2024
Đồng Nai
83 - 53
Cần Thơ
90 - 68
Sóc Trăng
99 - 02
Thứ 3
28-05-2024
Bến Tre
57 - 23
Vũng Tàu
67 - 20
Bạc Liêu
63 - 32
Thứ 2
27-05-2024
TP. HCM
27 - 58
Đồng Tháp
45 - 56
Cà Mau
15 - 38
Chủ nhật
26-05-2024
Tiền Giang
60 - 26
Kiên Giang
40 - 47
Đà Lạt
02 - 46
Thứ 7
25-05-2024
TP. HCM
56 - 36
Long An
28 - 77
Bình Phước
29 - 32
Thứ 6
24-05-2024
Vĩnh Long
88 - 64
Bình Dương
07 - 24
Trà Vinh
23 - 90
Thứ 5
23-05-2024
Tây Ninh
54 - 86
An Giang
16 - 89
Bình Thuận
32 - 28
Thứ 4
22-05-2024
Đồng Nai
87 - 09
Cần Thơ
15 - 05
Sóc Trăng
75 - 35
Thứ 3
21-05-2024
Bến Tre
53 - 30
Vũng Tàu
47 - 78
Bạc Liêu
15 - 32
Thứ 2
20-05-2024
TP. HCM
85 - 92
Đồng Tháp
53 - 72
Cà Mau
65 - 39
Chủ nhật
19-05-2024
Tiền Giang
65 - 93
Kiên Giang
46 - 24
Đà Lạt
30 - 20
Thứ 7
18-05-2024
TP. HCM
18 - 56
Long An
13 - 47
Bình Phước
41 - 81
Thứ 5
16-05-2024
Tây Ninh
54 - 75
An Giang
43 - 16
Bình Thuận
64 - 84
Thứ 4
15-05-2024
Đồng Nai
78 - 50
Cần Thơ
81 - 05
Sóc Trăng
72 - 41
Thứ 3
14-05-2024
Bến Tre
25 - 85
Vũng Tàu
18 - 41
Bạc Liêu
16 - 47
Thứ 2
13-05-2024
TP. HCM
38 - 20
Đồng Tháp
64 - 28
Cà Mau
30 - 63
Chủ nhật
12-05-2024
Tiền Giang
00 - 11
Kiên Giang
36 - 75
Đà Lạt
95 - 72
Thứ 7
11-05-2024
TP. HCM
63 - 36
Long An
96 - 75
Bình Phước
65 - 51
Thứ 6
10-05-2024
Vĩnh Long
81 - 03
Bình Dương
15 - 62
Trà Vinh
74 - 42
Thứ 5
09-05-2024
Tây Ninh
62 - 85
An Giang
20 - 27
Bình Thuận
56 - 64
Thứ 4
08-05-2024
Đồng Nai
98 - 17
Cần Thơ
56 - 96
Sóc Trăng
84 - 04
Thứ 3
07-05-2024
Bến Tre
74 - 72
Vũng Tàu
16 - 27
Bạc Liêu
76 - 22
Thứ 2
06-05-2024
TP. HCM
20 - 01
Đồng Tháp
71 - 38
Cà Mau
94 - 79
Chủ nhật
05-05-2024
Tiền Giang
89 - 85
Kiên Giang
73 - 30
Đà Lạt
81 - 82
Thứ 7
04-05-2024
TP. HCM
60 - 11
Long An
84 - 88
Bình Phước
55 - 50
Thứ 6
03-05-2024
Vĩnh Long
68 - 26
Bình Dương
91 - 68
Trà Vinh
54 - 07
Thứ 5
02-05-2024
Tây Ninh
90 - 51
An Giang
51 - 38
Bình Thuận
78 - 33
Thứ 4
01-05-2024
Đồng Nai
82 - 81
Cần Thơ
49 - 37
Sóc Trăng
90 - 89
Thứ 3
30-04-2024
Bến Tre
17 - 64
Vũng Tàu
88 - 76
Bạc Liêu
59 - 70
Thứ 2
29-04-2024
TP. HCM
11 - 97
Đồng Tháp
48 - 54
Cà Mau
56 - 75
Chủ nhật
28-04-2024
Tiền Giang
87 - 46
Kiên Giang
43 - 53
Đà Lạt
45 - 61
Thứ 7
27-04-2024
TP. HCM
80 - 21
Long An
03 - 54
Bình Phước
20 - 27
Thứ 6
26-04-2024
Vĩnh Long
60 - 59
Bình Dương
21 - 88
Trà Vinh
96 - 26
Thứ 5
25-04-2024
Tây Ninh
75 - 12
An Giang
02 - 99
Bình Thuận
32 - 80
Thứ 4
24-04-2024
Đồng Nai
11 - 80
Cần Thơ
27 - 39
Sóc Trăng
06 - 89
Thứ 3
23-04-2024
Bến Tre
56 - 64
Vũng Tàu
89 - 61
Bạc Liêu
41 - 05
Thứ 2
22-04-2024
TP. HCM
89 - 97
Đồng Tháp
36 - 56
Cà Mau
89 - 98
Chủ nhật
21-04-2024
Tiền Giang
93 - 09
Kiên Giang
28 - 35
Đà Lạt
55 - 56
Thứ 7
20-04-2024
TP. HCM
40 - 74
Long An
56 - 78
Bình Phước
79 - 99
Thứ 6
19-04-2024
Vĩnh Long
97 - 40
Bình Dương
22 - 35
Trà Vinh
31 - 64
Thứ 5
18-04-2024
Tây Ninh
48 - 21
An Giang
31 - 42
Bình Thuận
27 - 58
Thứ 4
17-04-2024
Đồng Nai
02 - 37
Cần Thơ
33 - 27
Sóc Trăng
89 - 64
Thứ 3
16-04-2024
Bến Tre
23 - 25
Vũng Tàu
58 - 77
Bạc Liêu
74 - 05
Thứ 2
15-04-2024
TP. HCM
98 - 84
Đồng Tháp
41 - 22
Cà Mau
35 - 43
Chủ nhật
14-04-2024
Tiền Giang
78 - 73
Kiên Giang
91 - 44
Đà Lạt
69 - 78
Thứ 7
13-04-2024
TP. HCM
70 - 25
Long An
40 - 04
Bình Phước
72 - 95
Thứ 6
12-04-2024
Vĩnh Long
87 - 09
Bình Dương
91 - 07
Trà Vinh
11 - 53
Thứ 5
11-04-2024
Tây Ninh
41 - 84
An Giang
88 - 28
Bình Thuận
00 - 73
Thứ 4
10-04-2024
Đồng Nai
17 - 44
Cần Thơ
69 - 55
Sóc Trăng
75 - 16
Thứ 3
09-04-2024
Bến Tre
81 - 30
Vũng Tàu
57 - 28
Bạc Liêu
27 - 69
Thứ 2
08-04-2024
TP. HCM
35 - 15
Đồng Tháp
94 - 68
Cà Mau
21 - 56
Chủ nhật
07-04-2024
Tiền Giang
51 - 89
Kiên Giang
22 - 73
Đà Lạt
20 - 69
Thứ 7
06-04-2024
TP. HCM
91 - 31
Long An
81 - 19
Bình Phước
03 - 71
Thứ 6
05-04-2024
Vĩnh Long
93 - 66
Bình Dương
27 - 52
Trà Vinh
57 - 19
Thứ 5
04-04-2024
Tây Ninh
78 - 15
An Giang
88 - 41
Bình Thuận
21 - 19
Thứ 4
03-04-2024
Đồng Nai
35 - 47
Cần Thơ
33 - 66
Sóc Trăng
52 - 77
Thứ 3
02-04-2024
Bến Tre
50 - 72
Vũng Tàu
56 - 71
Bạc Liêu
95 - 26
Thứ 2
01-04-2024
TP. HCM
56 - 39
Đồng Tháp
69 - 04
Cà Mau
74 - 64
Chủ nhật
31-03-2024
Tiền Giang
51 - 98
Kiên Giang
68 - 69
Đà Lạt
83 - 59
Thứ 7
30-03-2024
TP. HCM
59 - 85
Long An
56 - 25
Bình Phước
10 - 37
Thứ 6
29-03-2024
Vĩnh Long
39 - 61
Bình Dương
13 - 49
Trà Vinh
99 - 62
Thứ 5
28-03-2024
Tây Ninh
78 - 42
An Giang
36 - 23
Bình Thuận
13 - 65
Thứ 4
27-03-2024
Đồng Nai
60 - 23
Cần Thơ
23 - 18
Sóc Trăng
52 - 40
Thứ 3
26-03-2024
Bến Tre
11 - 73
Vũng Tàu
19 - 19
Bạc Liêu
17 - 32
Thứ 2
25-03-2024
TP. HCM
67 - 48
Đồng Tháp
92 - 15
Cà Mau
82 - 85
Chủ nhật
24-03-2024
Tiền Giang
77 - 45
Kiên Giang
94 - 26
Đà Lạt
66 - 85
Thứ 7
23-03-2024
TP. HCM
67 - 34
Long An
39 - 87
Bình Phước
51 - 95
Thứ 6
22-03-2024
Vĩnh Long
98 - 29
Bình Dương
97 - 59
Trà Vinh
75 - 95
Thứ 5
21-03-2024
Tây Ninh
51 - 10
An Giang
04 - 57
Bình Thuận
11 - 37
Thứ 4
20-03-2024
Đồng Nai
25 - 92
Cần Thơ
55 - 44
Sóc Trăng
19 - 37
Thứ 3
19-03-2024
Bến Tre
90 - 60
Vũng Tàu
01 - 47
Bạc Liêu
95 - 39
Thứ 2
18-03-2024
TP. HCM
64 - 59
Đồng Tháp
10 - 40
Cà Mau
42 - 58
Chủ nhật
17-03-2024
Tiền Giang
38 - 25
Kiên Giang
26 - 65
Đà Lạt
88 - 25
Thứ 7
16-03-2024
TP. HCM
00 - 16
Long An
90 - 06
Bình Phước
54 - 59
Thứ 6
15-03-2024
Vĩnh Long
83 - 99
Bình Dương
13 - 15
Trà Vinh
71 - 94
Thứ 5
14-03-2024
Tây Ninh
17 - 08
An Giang
13 - 46
Bình Thuận
54 - 09
Thứ 4
13-03-2024
Đồng Nai
52 - 44
Cần Thơ
16 - 72
Sóc Trăng
71 - 43
Thứ 3
12-03-2024
Bến Tre
02 - 45
Vũng Tàu
80 - 27
Bạc Liêu
44 - 57
Thứ 2
11-03-2024
TP. HCM
75 - 58
Đồng Tháp
44 - 10
Cà Mau
64 - 34
Chủ nhật
10-03-2024
Tiền Giang
62 - 36
Kiên Giang
92 - 99
Đà Lạt
77 - 73
Thứ 7
09-03-2024
TP. HCM
95 - 56
Long An
62 - 03
Bình Phước
53 - 02
Thứ 6
08-03-2024
Vĩnh Long
65 - 45
Bình Dương
18 - 54
Trà Vinh
12 - 47
Thứ 5
07-03-2024
Tây Ninh
91 - 96
An Giang
84 - 24
Bình Thuận
11 - 42
Thứ 4
06-03-2024
Đồng Nai
95 - 03
Cần Thơ
98 - 80
Sóc Trăng
19 - 12
Thứ 3
05-03-2024
Bến Tre
14 - 82
Vũng Tàu
95 - 38
Bạc Liêu
45 - 20
Thứ 2
04-03-2024
TP. HCM
96 - 72
Đồng Tháp
69 - 34
Cà Mau
39 - 71
Chủ nhật
03-03-2024
Tiền Giang
14 - 88
Kiên Giang
52 - 43
Đà Lạt
68 - 28
Thứ 7
02-03-2024
TP. HCM
09 - 49
Long An
27 - 62
Bình Phước
01 - 88
Thứ 6
01-03-2024
Vĩnh Long
63 - 05
Bình Dương
10 - 49
Trà Vinh
19 - 76
Thứ 5
29-02-2024
Tây Ninh
46 - 98
An Giang
88 - 63
Bình Thuận
71 - 10
Thứ 4
28-02-2024
Đồng Nai
65 - 58
Cần Thơ
61 - 09
Sóc Trăng
24 - 92
Thứ 3
27-02-2024
Bến Tre
59 - 91
Vũng Tàu
32 - 91
Bạc Liêu
96 - 89
Thứ 2
26-02-2024
TP. HCM
73 - 09
Đồng Tháp
83 - 34
Cà Mau
11 - 86
Chủ nhật
25-02-2024
Tiền Giang
87 - 26
Kiên Giang
27 - 74
Đà Lạt
19 - 71
Thứ 7
24-02-2024
TP. HCM
24 - 41
Long An
93 - 72
Bình Phước
03 - 67
Thứ 6
23-02-2024
Vĩnh Long
82 - 18
Bình Dương
31 - 12
Trà Vinh
50 - 70
Thứ 5
22-02-2024
Tây Ninh
68 - 39
An Giang
81 - 04
Bình Thuận
73 - 75
Thứ 4
21-02-2024
Đồng Nai
68 - 30
Cần Thơ
62 - 09
Sóc Trăng
93 - 40
Thứ 3
20-02-2024
Bến Tre
48 - 81
Vũng Tàu
83 - 11
Bạc Liêu
79 - 01
Thứ 2
19-02-2024
TP. HCM
99 - 24
Đồng Tháp
92 - 25
Cà Mau
43 - 36
Chủ nhật
18-02-2024
Tiền Giang
22 - 39
Kiên Giang
90 - 56
Đà Lạt
97 - 15
Thứ 7
17-02-2024
TP. HCM
37 - 27
Long An
38 - 77
Bình Phước
40 - 20
Thứ 6
16-02-2024
Vĩnh Long
89 - 29
Bình Dương
23 - 38
Trà Vinh
89 - 98
Thứ 5
15-02-2024
Tây Ninh
63 - 26
An Giang
34 - 29
Bình Thuận
34 - 43
Thứ 4
14-02-2024
Đồng Nai
00 - 01
Cần Thơ
56 - 03
Sóc Trăng
79 - 41
Thứ 3
13-02-2024
Bến Tre
44 - 41
Vũng Tàu
35 - 00
Bạc Liêu
08 - 05
Thứ 2
12-02-2024
TP. HCM
37 - 61
Đồng Tháp
87 - 27
Cà Mau
37 - 68
Chủ nhật
11-02-2024
Tiền Giang
30 - 54
Kiên Giang
18 - 82
Đà Lạt
90 - 08
Thứ 7
10-02-2024
TP. HCM
89 - 89
Long An
00 - 05
Bình Phước
77 - 33
Thứ 6
09-02-2024
Vĩnh Long
13 - 74
Bình Dương
95 - 15
Trà Vinh
20 - 98
Thứ 5
08-02-2024
Tây Ninh
99 - 05
An Giang
48 - 66
Bình Thuận
08 - 46
Thứ 4
07-02-2024
Đồng Nai
46 - 78
Cần Thơ
64 - 55
Sóc Trăng
25 - 96
Thứ 3
06-02-2024
Bến Tre
04 - 76
Vũng Tàu
50 - 75
Bạc Liêu
52 - 68
Thứ 2
05-02-2024
TP. HCM
13 - 46
Đồng Tháp
45 - 43
Cà Mau
44 - 75
Chủ nhật
04-02-2024
Tiền Giang
92 - 14
Kiên Giang
83 - 17
Đà Lạt
26 - 34
Thứ 7
03-02-2024
TP. HCM
07 - 50
Long An
57 - 20
Bình Phước
93 - 19
Thứ 6
02-02-2024
Vĩnh Long
78 - 53
Bình Dương
12 - 93
Trà Vinh
89 - 08
Thứ 5
01-02-2024
Tây Ninh
13 - 59
An Giang
84 - 36
Bình Thuận
48 - 50
Thứ 4
31-01-2024
Đồng Nai
55 - 96
Cần Thơ
90 - 25
Sóc Trăng
72 - 90
Thứ 3
30-01-2024
Bến Tre
15 - 72
Vũng Tàu
71 - 48
Bạc Liêu
40 - 55
Thứ 2
29-01-2024
TP. HCM
58 - 13
Đồng Tháp
33 - 64
Cà Mau
62 - 22
Chủ nhật
28-01-2024
Tiền Giang
69 - 91
Kiên Giang
91 - 09
Đà Lạt
44 - 62
Thứ 7
27-01-2024
TP. HCM
28 - 97
Long An
26 - 63
Bình Phước
69 - 92
Thứ 6
26-01-2024
Vĩnh Long
63 - 22
Bình Dương
71 - 87
Trà Vinh
84 - 21
Thứ 5
25-01-2024
Tây Ninh
48 - 78
An Giang
30 - 60
Bình Thuận
73 - 36
Thứ 4
24-01-2024
Đồng Nai
22 - 39
Cần Thơ
19 - 29
Sóc Trăng
60 - 77
Thứ 3
23-01-2024
Bến Tre
52 - 83
Vũng Tàu
44 - 05
Bạc Liêu
20 - 38
Thứ 2
22-01-2024
TP. HCM
57 - 43
Đồng Tháp
93 - 15
Cà Mau
89 - 78
Chủ nhật
21-01-2024
Tiền Giang
08 - 29
Kiên Giang
57 - 24
Đà Lạt
41 - 35
Thứ 7
20-01-2024
TP. HCM
11 - 39
Long An
49 - 30
Bình Phước
20 - 25
Thứ 6
19-01-2024
Vĩnh Long
38 - 04
Bình Dương
27 - 60
Trà Vinh
42 - 84
Thứ 5
18-01-2024
Tây Ninh
49 - 62
An Giang
87 - 82
Bình Thuận
39 - 23
Thứ 4
17-01-2024
Đồng Nai
20 - 02
Cần Thơ
59 - 22
Sóc Trăng
42 - 05
Thứ 3
16-01-2024
Bến Tre
17 - 64
Vũng Tàu
51 - 79
Bạc Liêu
03 - 94
Thứ 2
15-01-2024
TP. HCM
97 - 83
Đồng Tháp
86 - 95
Cà Mau
82 - 70
Chủ nhật
14-01-2024
Tiền Giang
85 - 70
Kiên Giang
23 - 13
Đà Lạt
50 - 00
Thứ 7
13-01-2024
TP. HCM
22 - 23
Long An
50 - 33
Bình Phước
18 - 67
Thứ 6
12-01-2024
Vĩnh Long
86 - 06
Bình Dương
80 - 87
Trà Vinh
95 - 47
Thứ 5
11-01-2024
Tây Ninh
64 - 58
An Giang
80 - 79
Bình Thuận
63 - 75
Thứ 4
10-01-2024
Đồng Nai
79 - 58
Cần Thơ
39 - 20
Sóc Trăng
04 - 61
Thứ 3
09-01-2024
Bến Tre
22 - 64
Vũng Tàu
44 - 83
Bạc Liêu
94 - 33
Thứ 2
08-01-2024
TP. HCM
34 - 27
Đồng Tháp
97 - 81
Cà Mau
64 - 88
Chủ nhật
07-01-2024
Tiền Giang
22 - 55
Kiên Giang
12 - 13
Đà Lạt
31 - 18
Thứ 7
06-01-2024
TP. HCM
26 - 99
Long An
74 - 03
Bình Phước
72 - 11
Thứ 6
05-01-2024
Vĩnh Long
80 - 72
Bình Dương
71 - 93
Trà Vinh
08 - 67
Thứ 5
04-01-2024
Tây Ninh
31 - 30
An Giang
21 - 55
Bình Thuận
95 - 04
Thứ 4
03-01-2024
Đồng Nai
53 - 74
Cần Thơ
10 - 88
Sóc Trăng
35 - 32
Thứ 3
02-01-2024
Bến Tre
71 - 51
Vũng Tàu
52 - 94
Bạc Liêu
48 - 25
Thứ 2
01-01-2024
TP. HCM
60 - 09
Đồng Tháp
10 - 81
Cà Mau
84 - 37
Chủ nhật
31-12-2023
Tiền Giang
56 - 56
Kiên Giang
28 - 94
Đà Lạt
78 - 48
Thứ 7
30-12-2023
TP. HCM
85 - 24
Long An
81 - 23
Bình Phước
71 - 82
Thứ 6
29-12-2023
Vĩnh Long
42 - 24
Bình Dương
72 - 64
Trà Vinh
68 - 56
Thứ 5
28-12-2023
Tây Ninh
68 - 54
An Giang
00 - 42
Bình Thuận
87 - 47
Thứ 4
27-12-2023
Đồng Nai
23 - 95
Cần Thơ
57 - 68
Sóc Trăng
35 - 53
Thứ 3
26-12-2023
Bến Tre
80 - 74
Vũng Tàu
89 - 01
Bạc Liêu
32 - 02
Thứ 2
25-12-2023
TP. HCM
57 - 82
Đồng Tháp
59 - 65
Cà Mau
42 - 70
Chủ nhật
24-12-2023
Tiền Giang
12 - 16
Kiên Giang
15 - 12
Đà Lạt
90 - 58
Thứ 7
23-12-2023
TP. HCM
25 - 71
Long An
13 - 70
Bình Phước
64 - 33
Thứ 6
22-12-2023
Vĩnh Long
84 - 02
Bình Dương
71 - 95
Trà Vinh
19 - 13
Thứ 5
21-12-2023
Tây Ninh
14 - 87
An Giang
87 - 72
Bình Thuận
79 - 78
Thứ 4
20-12-2023
Đồng Nai
14 - 81
Cần Thơ
31 - 64
Sóc Trăng
44 - 55
Thứ 3
19-12-2023
Bến Tre
11 - 92
Vũng Tàu
14 - 19
Bạc Liêu
06 - 62
Thứ 2
18-12-2023
TP. HCM
33 - 36
Đồng Tháp
80 - 29
Cà Mau
93 - 71
Chủ nhật
17-12-2023
Tiền Giang
74 - 90
Kiên Giang
43 - 42
Đà Lạt
75 - 36
Thứ 7
16-12-2023
TP. HCM
88 - 68
Long An
90 - 31
Bình Phước
74 - 64
Thứ 6
15-12-2023
Vĩnh Long
01 - 21
Bình Dương
01 - 37
Trà Vinh
34 - 34
Thứ 5
14-12-2023
Tây Ninh
62 - 51
An Giang
88 - 76
Bình Thuận
76 - 53
Thứ 4
13-12-2023
Đồng Nai
37 - 64
Cần Thơ
93 - 14
Sóc Trăng
37 - 19
Thứ 3
12-12-2023
Bến Tre
99 - 57
Vũng Tàu
59 - 00
Bạc Liêu
86 - 40
Thứ 2
11-12-2023
TP. HCM
83 - 48
Đồng Tháp
61 - 00
Cà Mau
90 - 14
Chủ nhật
10-12-2023
Tiền Giang
98 - 89
Kiên Giang
95 - 21
Đà Lạt
53 - 59
Thứ 7
09-12-2023
TP. HCM
56 - 33
Long An
14 - 75
Bình Phước
86 - 56
Thứ 6
08-12-2023
Vĩnh Long
91 - 29
Bình Dương
34 - 08
Trà Vinh
39 - 75
Thứ 5
07-12-2023
Tây Ninh
08 - 25
An Giang
42 - 17
Bình Thuận
17 - 55
Thứ 4
06-12-2023
Đồng Nai
02 - 49
Cần Thơ
70 - 82
Sóc Trăng
84 - 16
Thứ 3
05-12-2023
Bến Tre
51 - 68
Vũng Tàu
44 - 61
Bạc Liêu
48 - 52
Thứ 2
04-12-2023
TP. HCM
25 - 86
Đồng Tháp
81 - 76
Cà Mau
67 - 78
Chủ nhật
03-12-2023
Tiền Giang
14 - 71
Kiên Giang
30 - 56
Đà Lạt
95 - 70
Thứ 7
02-12-2023
TP. HCM
45 - 59
Long An
09 - 51
Bình Phước
17 - 15
Thứ 6
01-12-2023
Vĩnh Long
88 - 87
Bình Dương
27 - 80
Trà Vinh
87 - 03
Thứ 5
30-11-2023
Tây Ninh
84 - 71
An Giang
93 - 74
Bình Thuận
82 - 73
Thứ 4
29-11-2023
Đồng Nai
68 - 93
Cần Thơ
93 - 95
Sóc Trăng
65 - 31
Thứ 3
28-11-2023
Bến Tre
05 - 28
Vũng Tàu
55 - 76
Bạc Liêu
91 - 55
Thứ 2
27-11-2023
TP. HCM
71 - 12
Đồng Tháp
48 - 58
Cà Mau
03 - 90
Chủ nhật
26-11-2023
Tiền Giang
32 - 95
Kiên Giang
47 - 37
Đà Lạt
59 - 52
Thứ 7
25-11-2023
TP. HCM
61 - 73
Long An
39 - 32
Bình Phước
65 - 17
Thứ 6
24-11-2023
Vĩnh Long
03 - 30
Bình Dương
71 - 96
Trà Vinh
38 - 31
Thứ 5
23-11-2023
Tây Ninh
15 - 32
An Giang
14 - 11
Bình Thuận
73 - 68
Thứ 4
22-11-2023
Đồng Nai
20 - 40
Cần Thơ
73 - 15
Sóc Trăng
31 - 00
Thứ 3
21-11-2023
Bến Tre
38 - 44
Vũng Tàu
41 - 23
Bạc Liêu
34 - 81
Thứ 2
20-11-2023
TP. HCM
75 - 03
Đồng Tháp
27 - 10
Cà Mau
51 - 50
Chủ nhật
19-11-2023
Tiền Giang
81 - 68
Kiên Giang
60 - 60
Đà Lạt
11 - 84
Thứ 7
18-11-2023
TP. HCM
54 - 30
Long An
21 - 54
Bình Phước
67 - 67
Thứ 6
17-11-2023
Vĩnh Long
41 - 43
Bình Dương
45 - 49
Trà Vinh
46 - 25
Thứ 5
16-11-2023
Tây Ninh
30 - 38
An Giang
27 - 01
Bình Thuận
84 - 98
Thứ 4
15-11-2023
Đồng Nai
19 - 48
Cần Thơ
26 - 11
Sóc Trăng
27 - 28
Thứ 3
14-11-2023
Bến Tre
70 - 47
Vũng Tàu
88 - 80
Bạc Liêu
37 - 29
Thứ 2
13-11-2023
TP. HCM
27 - 45
Đồng Tháp
72 - 45
Cà Mau
98 - 55
Chủ nhật
12-11-2023
Tiền Giang
18 - 92
Kiên Giang
61 - 16
Đà Lạt
38 - 14
Thứ 7
11-11-2023
TP. HCM
88 - 38
Long An
01 - 72
Bình Phước
73 - 85
Thứ 6
10-11-2023
Vĩnh Long
53 - 27
Bình Dương
71 - 66
Trà Vinh
87 - 16
Thứ 5
09-11-2023
Tây Ninh
37 - 92
An Giang
28 - 66
Bình Thuận
65 - 78
Thứ 4
08-11-2023
Đồng Nai
54 - 01
Cần Thơ
58 - 59
Sóc Trăng
34 - 99
Thứ 3
07-11-2023
Bến Tre
20 - 43
Vũng Tàu
43 - 61
Bạc Liêu
06 - 28
Thứ 2
06-11-2023
TP. HCM
46 - 58
Đồng Tháp
29 - 65
Cà Mau
70 - 18
Chủ nhật
05-11-2023
Tiền Giang
96 - 22
Kiên Giang
77 - 69
Đà Lạt
48 - 92
Thứ 7
04-11-2023
TP. HCM
54 - 85
Long An
80 - 06
Bình Phước
15 - 76
Thứ 6
03-11-2023
Vĩnh Long
17 - 54
Bình Dương
40 - 86
Trà Vinh
08 - 57
Thứ 5
02-11-2023
Tây Ninh
09 - 03
An Giang
66 - 20
Bình Thuận
85 - 14
Thứ 4
01-11-2023
Đồng Nai
70 - 19
Cần Thơ
67 - 57
Sóc Trăng
16 - 25
Thứ 3
31-10-2023
Bến Tre
69 - 51
Vũng Tàu
51 - 48
Bạc Liêu
23 - 67
Thứ 2
30-10-2023
TP. HCM
60 - 04
Đồng Tháp
97 - 59
Cà Mau
00 - 53
Chủ nhật
29-10-2023
Tiền Giang
07 - 71
Kiên Giang
41 - 68
Đà Lạt
16 - 40
Thứ 7
28-10-2023
TP. HCM
16 - 96
Long An
35 - 44
Bình Phước
54 - 92
Thứ 6
27-10-2023
Vĩnh Long
16 - 95
Bình Dương
60 - 46
Trà Vinh
91 - 53
Thứ 5
26-10-2023
Tây Ninh
13 - 76
An Giang
90 - 53
Bình Thuận
02 - 18
Thứ 4
25-10-2023
Đồng Nai
63 - 70
Cần Thơ
54 - 45
Sóc Trăng
18 - 91
Thứ 3
24-10-2023
Bến Tre
37 - 38
Vũng Tàu
10 - 49
Bạc Liêu
73 - 61
Thứ 2
23-10-2023
TP. HCM
55 - 26
Đồng Tháp
29 - 78
Cà Mau
87 - 26
Chủ nhật
22-10-2023
Tiền Giang
99 - 00
Kiên Giang
89 - 81
Đà Lạt
77 - 10
Thứ 7
21-10-2023
TP. HCM
40 - 27
Long An
31 - 37
Bình Phước
74 - 81
Thứ 6
20-10-2023
Vĩnh Long
90 - 84
Bình Dương
23 - 30
Trà Vinh
85 - 01
Thứ 5
19-10-2023
Tây Ninh
75 - 39
An Giang
71 - 32
Bình Thuận
24 - 44
Thứ 4
18-10-2023
Đồng Nai
10 - 46
Cần Thơ
47 - 87
Sóc Trăng
10 - 33
Thứ 3
17-10-2023
Bến Tre
10 - 32
Vũng Tàu
24 - 04
Bạc Liêu
92 - 45
Thứ 2
16-10-2023
TP. HCM
52 - 74
Đồng Tháp
53 - 35
Cà Mau
59 - 58
Chủ nhật
15-10-2023
Tiền Giang
11 - 12
Kiên Giang
69 - 76
Đà Lạt
15 - 92
Thứ 7
14-10-2023
TP. HCM
38 - 08
Long An
21 - 13
Bình Phước
78 - 35
Thứ 6
13-10-2023
Vĩnh Long
60 - 88
Bình Dương
22 - 77
Trà Vinh
13 - 86
Thứ 5
12-10-2023
Tây Ninh
41 - 54
An Giang
45 - 86
Bình Thuận
71 - 35
Thứ 4
11-10-2023
Đồng Nai
04 - 14
Cần Thơ
13 - 82
Sóc Trăng
69 - 44
Thứ 3
10-10-2023
Bến Tre
06 - 75
Vũng Tàu
99 - 91
Bạc Liêu
78 - 51
Thứ 2
09-10-2023
TP. HCM
34 - 77
Đồng Tháp
94 - 24
Cà Mau
96 - 41
Chủ nhật
08-10-2023
Tiền Giang
44 - 60
Kiên Giang
18 - 83
Đà Lạt
56 - 81
Thứ 7
07-10-2023
TP. HCM
55 - 00
Long An
48 - 91
Bình Phước
57 - 10
Thứ 6
06-10-2023
Vĩnh Long
28 - 05
Bình Dương
76 - 62
Trà Vinh
51 - 26
Thứ 5
05-10-2023
Tây Ninh
61 - 22
An Giang
57 - 14
Bình Thuận
51 - 42
Thứ 4
04-10-2023
Đồng Nai
33 - 81
Cần Thơ
75 - 99
Sóc Trăng
00 - 24
Thứ 3
03-10-2023
Bến Tre
62 - 09
Vũng Tàu
68 - 60
Bạc Liêu
73 - 00
Thứ 2
02-10-2023
TP. HCM
91 - 71
Đồng Tháp
92 - 13
Cà Mau
13 - 73
Chủ nhật
01-10-2023
Tiền Giang
98 - 94
Kiên Giang
64 - 14
Đà Lạt
33 - 32
Thứ 7
30-09-2023
TP. HCM
44 - 51
Long An
96 - 78
Bình Phước
09 - 94
Thứ 6
29-09-2023
Vĩnh Long
94 - 28
Bình Dương
60 - 48
Trà Vinh
00 - 40
Thứ 5
28-09-2023
Tây Ninh
25 - 16
An Giang
86 - 40
Bình Thuận
56 - 72
Thứ 4
27-09-2023
Đồng Nai
51 - 37
Cần Thơ
39 - 61
Sóc Trăng
64 - 93
Thứ 3
26-09-2023
Bến Tre
41 - 03
Vũng Tàu
95 - 40
Bạc Liêu
87 - 31
Thứ 2
25-09-2023
TP. HCM
49 - 17
Đồng Tháp
15 - 71
Cà Mau
64 - 43
Chủ nhật
24-09-2023
Tiền Giang
89 - 48
Kiên Giang
00 - 18
Đà Lạt
93 - 47
Thứ 7
23-09-2023
TP. HCM
51 - 41
Long An
67 - 24
Bình Phước
89 - 73
Thứ 6
22-09-2023
Vĩnh Long
17 - 61
Bình Dương
77 - 67
Trà Vinh
82 - 91
Thứ 5
21-09-2023
Tây Ninh
85 - 58
An Giang
43 - 08
Bình Thuận
14 - 34
Thứ 4
20-09-2023
Đồng Nai
87 - 87
Cần Thơ
98 - 70
Sóc Trăng
62 - 68
Thứ 3
19-09-2023
Bến Tre
28 - 94
Vũng Tàu
22 - 59
Bạc Liêu
81 - 94
Thứ 2
18-09-2023
TP. HCM
57 - 73
Đồng Tháp
74 - 80
Cà Mau
75 - 68
Chủ nhật
17-09-2023
Tiền Giang
17 - 46
Kiên Giang
64 - 40
Đà Lạt
27 - 20
Thứ 7
16-09-2023
TP. HCM
51 - 47
Long An
59 - 78
Bình Phước
14 - 68
Thứ 6
15-09-2023
Vĩnh Long
73 - 35
Bình Dương
16 - 53
Trà Vinh
78 - 09
Thứ 5
14-09-2023
Tây Ninh
42 - 86
An Giang
63 - 10
Bình Thuận
97 - 94
Thứ 4
13-09-2023
Đồng Nai
73 - 32
Cần Thơ
69 - 86
Sóc Trăng
16 - 02
Thứ 3
12-09-2023
Bến Tre
49 - 04
Vũng Tàu
36 - 81
Bạc Liêu
77 - 32
Thứ 2
11-09-2023
TP. HCM
99 - 81
Đồng Tháp
11 - 53
Cà Mau
02 - 64
Chủ nhật
10-09-2023
Tiền Giang
09 - 19
Kiên Giang
70 - 03
Đà Lạt
93 - 37
Thứ 7
09-09-2023
TP. HCM
02 - 75
Long An
92 - 39
Bình Phước
05 - 60
Thứ 6
08-09-2023
Vĩnh Long
20 - 11
Bình Dương
41 - 97
Trà Vinh
97 - 10
Thứ 5
07-09-2023
Tây Ninh
49 - 42
An Giang
12 - 26
Bình Thuận
13 - 65
Thứ 4
06-09-2023
Đồng Nai
79 - 36
Cần Thơ
91 - 49
Sóc Trăng
02 - 72
Thứ 3
05-09-2023
Bến Tre
22 - 38
Vũng Tàu
81 - 09
Bạc Liêu
52 - 78
Thứ 2
04-09-2023
TP. HCM
05 - 82
Đồng Tháp
49 - 10
Cà Mau
67 - 28
Chủ nhật
03-09-2023
Tiền Giang
11 - 29
Kiên Giang
69 - 17
Đà Lạt
86 - 64
Thứ 7
02-09-2023
TP. HCM
32 - 59
Long An
65 - 73
Bình Phước
25 - 94
Thứ 6
01-09-2023
Vĩnh Long
98 - 97
Bình Dương
71 - 38
Trà Vinh
51 - 55
Thứ 5
31-08-2023
Tây Ninh
93 - 52
An Giang
36 - 98
Bình Thuận
93 - 47
Thứ 4
30-08-2023
Đồng Nai
69 - 88
Cần Thơ
22 - 28
Sóc Trăng
66 - 46
Thứ 3
29-08-2023
Bến Tre
42 - 72
Vũng Tàu
22 - 63
Bạc Liêu
71 - 67
Thứ 2
28-08-2023
TP. HCM
25 - 20
Đồng Tháp
11 - 31
Cà Mau
96 - 51
Chủ nhật
27-08-2023
Tiền Giang
08 - 32
Kiên Giang
94 - 98
Đà Lạt
19 - 48
Thứ 7
26-08-2023
TP. HCM
99 - 57
Long An
35 - 19
Bình Phước
33 - 64
Thứ 6
25-08-2023
Vĩnh Long
31 - 13
Bình Dương
82 - 60
Trà Vinh
08 - 40
Thứ 5
24-08-2023
An Giang
17 - 16
Bình Thuận
98 - 19
Tây Ninh
02 - 53
Thứ 4
23-08-2023
Đồng Nai
16 - 03
Cần Thơ
52 - 38
Sóc Trăng
86 - 24
Thứ 3
22-08-2023
Bến Tre
56 - 67
Vũng Tàu
60 - 90
Bạc Liêu
52 - 99
Thứ 2
21-08-2023
TP. HCM
47 - 38
Đồng Tháp
65 - 02
Cà Mau
29 - 24
Chủ nhật
20-08-2023
Tiền Giang
28 - 67
Kiên Giang
07 - 43
Đà Lạt
51 - 84
Thứ 7
19-08-2023
TP. HCM
06 - 37
Long An
36 - 84
Bình Phước
79 - 41
Thứ 6
18-08-2023
Vĩnh Long
21 - 69
Bình Dương
18 - 92
Trà Vinh
60 - 09
Thứ 5
17-08-2023
Tây Ninh
04 - 19
An Giang
01 - 44
Bình Thuận
83 - 00
Thứ 4
16-08-2023
Đồng Nai
65 - 83
Cần Thơ
00 - 83
Sóc Trăng
69 - 40
Thứ 3
15-08-2023
Bến Tre
73 - 44
Vũng Tàu
28 - 22
Bạc Liêu
10 - 17
Thứ 2
14-08-2023
TP. HCM
91 - 54
Đồng Tháp
75 - 91
Cà Mau
01 - 91
Chủ nhật
13-08-2023
Tiền Giang
60 - 27
Kiên Giang
52 - 74
Đà Lạt
07 - 67
Thứ 7
12-08-2023
TP. HCM
03 - 27
Long An
31 - 21
Bình Phước
49 - 01
Thứ 6
11-08-2023
Vĩnh Long
81 - 63
Bình Dương
59 - 58
Trà Vinh
45 - 13
Thứ 5
10-08-2023
Tây Ninh
66 - 63
An Giang
18 - 82
Bình Thuận
63 - 53
Thứ 4
09-08-2023
Đồng Nai
40 - 44
Cần Thơ
03 - 58
Sóc Trăng
99 - 87
Thứ 3
08-08-2023
Bến Tre
15 - 93
Vũng Tàu
07 - 42
Bạc Liêu
27 - 76
Thứ 2
07-08-2023
TP. HCM
78 - 59
Đồng Tháp
50 - 83
Cà Mau
57 - 01
Chủ nhật
06-08-2023
Tiền Giang
13 - 02
Kiên Giang
50 - 09
Đà Lạt
70 - 64
Thứ 7
05-08-2023
TP. HCM
14 - 35
Long An
92 - 50
Bình Phước
60 - 37
Thứ 6
04-08-2023
Vĩnh Long
51 - 94
Bình Dương
39 - 53
Trà Vinh
34 - 09
Thứ 5
03-08-2023
Tây Ninh
04 - 07
An Giang
92 - 67
Bình Thuận
95 - 45
Thứ 4
02-08-2023
Đồng Nai
18 - 61
Cần Thơ
51 - 66
Sóc Trăng
23 - 58
Thứ 3
01-08-2023
Bến Tre
23 - 15
Vũng Tàu
97 - 81
Bạc Liêu
92 - 97
Thứ 2
31-07-2023
TP. HCM
25 - 22
Đồng Tháp
33 - 13
Cà Mau
79 - 92
Chủ nhật
30-07-2023
Tiền Giang
84 - 28
Kiên Giang
85 - 78
Đà Lạt
41 - 91
Thứ 7
29-07-2023
TP. HCM
50 - 73
Long An
90 - 43
Bình Phước
25 - 29
Thứ 6
28-07-2023
Vĩnh Long
36 - 12
Bình Dương
41 - 63
Trà Vinh
31 - 41
Thứ 5
27-07-2023
Tây Ninh
79 - 37
An Giang
21 - 94
Bình Thuận
91 - 73
Thứ 4
26-07-2023
Đồng Nai
96 - 74
Cần Thơ
48 - 83
Sóc Trăng
85 - 55
Thứ 3
25-07-2023
Bến Tre
19 - 65
Vũng Tàu
66 - 09
Bạc Liêu
97 - 84
Thứ 2
24-07-2023
TP. HCM
94 - 85
Đồng Tháp
77 - 71
Cà Mau
34 - 14
Chủ nhật
23-07-2023
Tiền Giang
64 - 94
Kiên Giang
13 - 44
Đà Lạt
26 - 79
Thứ 7
22-07-2023
TP. HCM
10 - 18
Long An
84 - 49
Bình Phước
30 - 38
Thứ 6
21-07-2023
Vĩnh Long
53 - 41
Bình Dương
45 - 40
Trà Vinh
67 - 28
Thứ 5
20-07-2023
Tây Ninh
46 - 08
An Giang
12 - 40
Bình Thuận
70 - 15
Thứ 4
19-07-2023
Đồng Nai
64 - 32
Cần Thơ
06 - 11
Sóc Trăng
65 - 61
Thứ 3
18-07-2023
Bến Tre
74 - 92
Vũng Tàu
21 - 52
Bạc Liêu
97 - 96
Thứ 2
17-07-2023
TP. HCM
95 - 57
Đồng Tháp
34 - 77
Cà Mau
01 - 59
Chủ nhật
16-07-2023
Tiền Giang
36 - 77
Kiên Giang
73 - 12
Đà Lạt
46 - 03
Thứ 7
15-07-2023
TP. HCM
81 - 26
Long An
63 - 34
Bình Phước
32 - 01
Thứ 6
14-07-2023
Vĩnh Long
62 - 30
Bình Dương
07 - 20
Trà Vinh
74 - 23
Thứ 5
13-07-2023
Tây Ninh
16 - 17
An Giang
35 - 22
Bình Thuận
49 - 36
Thứ 4
12-07-2023
Đồng Nai
69 - 75
Cần Thơ
23 - 74
Sóc Trăng
01 - 94
Thứ 3
11-07-2023
Bến Tre
81 - 04
Vũng Tàu
93 - 38
Bạc Liêu
18 - 09
Thứ 2
10-07-2023
TP. HCM
82 - 94
Đồng Tháp
26 - 10
Cà Mau
67 - 58
Chủ nhật
09-07-2023
Tiền Giang
24 - 45
Kiên Giang
59 - 36
Đà Lạt
76 - 69
Thứ 7
08-07-2023
TP. HCM
11 - 63
Long An
06 - 21
Bình Phước
55 - 18
Thứ 6
07-07-2023
Vĩnh Long
49 - 64
Bình Dương
80 - 81
Trà Vinh
19 - 58
Thứ 5
06-07-2023
Tây Ninh
22 - 47
An Giang
00 - 09
Bình Thuận
74 - 28
Thứ 4
05-07-2023
Đồng Nai
49 - 61
Cần Thơ
50 - 12
Sóc Trăng
63 - 33
Thứ 3
04-07-2023
Bến Tre
76 - 19
Vũng Tàu
57 - 98
Bạc Liêu
18 - 88
Thứ 2
03-07-2023
TP. HCM
26 - 40
Đồng Tháp
74 - 02
Cà Mau
87 - 13
Chủ nhật
02-07-2023
Tiền Giang
40 - 70
Kiên Giang
30 - 49
Đà Lạt
99 - 35
Thứ 7
01-07-2023
TP. HCM
99 - 03
Long An
21 - 77
Bình Phước
57 - 19
Thứ 6
30-06-2023
Vĩnh Long
96 - 61
Bình Dương
83 - 79
Trà Vinh
72 - 26
Thứ 5
29-06-2023
Tây Ninh
24 - 38
An Giang
14 - 40
Bình Thuận
33 - 13
Thứ 4
28-06-2023
Đồng Nai
23 - 65
Cần Thơ
57 - 53
Sóc Trăng
31 - 45
Thứ 3
27-06-2023
Bến Tre
67 - 51
Vũng Tàu
38 - 77
Bạc Liêu
24 - 84
Thứ 2
26-06-2023
TP. HCM
58 - 30
Đồng Tháp
09 - 76
Cà Mau
05 - 07
Chủ nhật
25-06-2023
Tiền Giang
44 - 48
Kiên Giang
60 - 88
Đà Lạt
31 - 06
Thứ 7
24-06-2023
TP. HCM
57 - 36
Long An
37 - 74
Bình Phước
91 - 83
Thứ 6
23-06-2023
Vĩnh Long
76 - 96
Bình Dương
44 - 90
Trà Vinh
80 - 50
Thứ 5
22-06-2023
Tây Ninh
16 - 99
An Giang
21 - 05
Bình Thuận
91 - 74
Thứ 4
21-06-2023
Đồng Nai
88 - 05
Cần Thơ
99 - 86
Sóc Trăng
92 - 95
Thứ 3
20-06-2023
Bến Tre
56 - 46
Vũng Tàu
86 - 41
Bạc Liêu
23 - 83
Thứ 2
19-06-2023
TP. HCM
80 - 38
Đồng Tháp
07 - 76
Cà Mau
89 - 63
Chủ nhật
18-06-2023
Tiền Giang
30 - 47
Kiên Giang
26 - 39
Đà Lạt
12 - 16
Thứ 7
17-06-2023
TP. HCM
34 - 22
Long An
65 - 80
Bình Phước
83 - 02
Thứ 6
16-06-2023
Vĩnh Long
54 - 39
Bình Dương
28 - 68
Trà Vinh
42 - 59
Thứ 5
15-06-2023
Tây Ninh
07 - 89
An Giang
87 - 19
Bình Thuận
31 - 71
Thứ 4
14-06-2023
Đồng Nai
20 - 86
Cần Thơ
61 - 49
Sóc Trăng
86 - 09
Thứ 3
13-06-2023
Bến Tre
61 - 16
Vũng Tàu
72 - 40
Bạc Liêu
30 - 54
Thứ 2
12-06-2023
TP. HCM
78 - 18
Đồng Tháp
70 - 58
Cà Mau
63 - 48
Chủ nhật
11-06-2023
Tiền Giang
00 - 91
Kiên Giang
70 - 57
Đà Lạt
91 - 17
Thứ 7
10-06-2023
TP. HCM
22 - 39
Long An
94 - 26
Bình Phước
32 - 61
Thứ 6
09-06-2023
Vĩnh Long
46 - 87
Bình Dương
82 - 14
Trà Vinh
98 - 70
Thứ 5
08-06-2023
Tây Ninh
11 - 02
An Giang
45 - 80
Bình Thuận
34 - 11
Thứ 4
07-06-2023
Đồng Nai
50 - 81
Cần Thơ
19 - 37
Sóc Trăng
56 - 59
Thứ 3
06-06-2023
Bến Tre
03 - 64
Vũng Tàu
32 - 25
Bạc Liêu
93 - 28
Thứ 2
05-06-2023
TP. HCM
02 - 47
Đồng Tháp
48 - 30
Cà Mau
74 - 94
Chủ nhật
04-06-2023
Tiền Giang
35 - 65
Kiên Giang
18 - 73
Đà Lạt
78 - 21
Thứ 7
03-06-2023
TP. HCM
20 - 39
Long An
05 - 33
Bình Phước
48 - 75
Thứ 6
02-06-2023
Vĩnh Long
16 - 10
Bình Dương
69 - 27
Trà Vinh
55 - 52
Thứ 5
01-06-2023
Tây Ninh
59 - 37
An Giang
68 - 86
Bình Thuận
08 - 09
Thứ 4
31-05-2023
Đồng Nai
82 - 56
Cần Thơ
85 - 65
Sóc Trăng
91 - 21
Thứ 3
30-05-2023
Bến Tre
70 - 48
Vũng Tàu
76 - 44
Bạc Liêu
29 - 82
Thứ 2
29-05-2023
TP. HCM
50 - 99
Đồng Tháp
15 - 34
Cà Mau
45 - 19
Chủ nhật
28-05-2023
Tiền Giang
82 - 97
Kiên Giang
86 - 88
Đà Lạt
94 - 89
Thứ 7
27-05-2023
TP. HCM
63 - 72
Long An
89 - 46
Bình Phước
79 - 75
Thứ 6
26-05-2023
Vĩnh Long
73 - 11
Bình Dương
62 - 32
Trà Vinh
92 - 30
Thứ 5
25-05-2023
Tây Ninh
41 - 64
An Giang
19 - 72
Bình Thuận
19 - 36
Thứ 4
24-05-2023
Đồng Nai
52 - 17
Cần Thơ
21 - 81
Sóc Trăng
15 - 82
Thứ 3
23-05-2023
Bến Tre
18 - 24
Vũng Tàu
36 - 73
Bạc Liêu
11 - 18
Thứ 2
22-05-2023
TP. HCM
34 - 78
Đồng Tháp
77 - 13
Cà Mau
66 - 16
Chủ nhật
21-05-2023
Tiền Giang
30 - 52
Kiên Giang
58 - 68
Đà Lạt
61 - 32
Thứ 7
20-05-2023
TP. HCM
58 - 19
Long An
14 - 04
Bình Phước
54 - 98
Thứ 6
19-05-2023
Vĩnh Long
06 - 11
Bình Dương
24 - 04
Trà Vinh
78 - 26
Thứ 5
18-05-2023
Tây Ninh
34 - 00
An Giang
23 - 98
Bình Thuận
17 - 78
Thứ 4
17-05-2023
Đồng Nai
34 - 38
Cần Thơ
34 - 31
Sóc Trăng
21 - 23
Thứ 3
16-05-2023
Bến Tre
88 - 26
Vũng Tàu
03 - 17
Bạc Liêu
07 - 77
Thứ 2
15-05-2023
TP. HCM
81 - 90
Đồng Tháp
33 - 50
Cà Mau
85 - 45
Chủ nhật
14-05-2023
Tiền Giang
65 - 71
Kiên Giang
78 - 32
Đà Lạt
32 - 55
Thứ 7
13-05-2023
TP. HCM
99 - 94
Long An
83 - 53
Bình Phước
36 - 03
Thứ 6
12-05-2023
Vĩnh Long
37 - 70
Bình Dương
54 - 37
Trà Vinh
28 - 53
Thứ 5
11-05-2023
Tây Ninh
38 - 42
An Giang
25 - 34
Bình Thuận
39 - 46
Thứ 4
10-05-2023
Đồng Nai
13 - 21
Cần Thơ
47 - 93
Sóc Trăng
44 - 19
Thứ 3
09-05-2023
Bến Tre
09 - 50
Vũng Tàu
14 - 00
Bạc Liêu
01 - 55
Thứ 2
08-05-2023
TP. HCM
33 - 63
Đồng Tháp
03 - 69
Cà Mau
89 - 12
Chủ nhật
07-05-2023
Tiền Giang
41 - 12
Kiên Giang
49 - 76
Đà Lạt
26 - 40
Thứ 7
06-05-2023
TP. HCM
64 - 97
Long An
67 - 28
Bình Phước
16 - 42
Thứ 6
05-05-2023
Vĩnh Long
26 - 68
Bình Dương
26 - 19
Trà Vinh
38 - 70
Thứ 5
04-05-2023
Tây Ninh
10 - 95
An Giang
48 - 70
Bình Thuận
05 - 62
Thứ 4
03-05-2023
Đồng Nai
96 - 68
Cần Thơ
29 - 47
Sóc Trăng
00 - 70
Thứ 3
02-05-2023
Bến Tre
90 - 76
Vũng Tàu
01 - 87
Bạc Liêu
76 - 41
Thứ 2
01-05-2023
TP. HCM
62 - 27
Đồng Tháp
18 - 97
Cà Mau
12 - 47
Chủ nhật
30-04-2023
Tiền Giang
21 - 25
Kiên Giang
63 - 58
Đà Lạt
27 - 83
Thứ 7
29-04-2023
TP. HCM
60 - 55
Long An
20 - 45
Bình Phước
12 - 82
Thứ 6
28-04-2023
Vĩnh Long
14 - 68
Bình Dương
07 - 11
Trà Vinh
67 - 07
Thứ 5
27-04-2023
Tây Ninh
08 - 95
An Giang
78 - 05
Bình Thuận
12 - 77
Thứ 4
26-04-2023
Đồng Nai
91 - 89
Cần Thơ
62 - 67
Sóc Trăng
79 - 40
Thứ 3
25-04-2023
Bến Tre
86 - 89
Vũng Tàu
71 - 62
Bạc Liêu
66 - 22
Thứ 2
24-04-2023
TP. HCM
44 - 27
Đồng Tháp
87 - 37
Cà Mau
59 - 87
Chủ nhật
23-04-2023
Tiền Giang
74 - 70
Kiên Giang
92 - 72
Đà Lạt
54 - 71
Thứ 7
22-04-2023
TP. HCM
68 - 98
Long An
77 - 55
Bình Phước
90 - 49
Thứ 6
21-04-2023
Vĩnh Long
04 - 55
Bình Dương
13 - 31
Trà Vinh
01 - 61
Thứ 5
20-04-2023
Tây Ninh
70 - 49
An Giang
26 - 65
Bình Thuận
29 - 38
Thứ 4
19-04-2023
Đồng Nai
42 - 45
Cần Thơ
09 - 50
Sóc Trăng
44 - 15
Thứ 3
18-04-2023
Bến Tre
32 - 66
Vũng Tàu
75 - 72
Bạc Liêu
60 - 88
Thứ 2
17-04-2023
TP. HCM
03 - 63
Đồng Tháp
62 - 73
Cà Mau
40 - 26
Chủ nhật
16-04-2023
Tiền Giang
28 - 36
Kiên Giang
02 - 84
Đà Lạt
35 - 92
Thứ 7
15-04-2023
TP. HCM
88 - 09
Long An
08 - 82
Bình Phước
41 - 79
Thứ 6
14-04-2023
Vĩnh Long
44 - 96
Bình Dương
84 - 41
Trà Vinh
61 - 56
Thứ 5
13-04-2023
Tây Ninh
90 - 52
An Giang
49 - 09
Bình Thuận
74 - 76
Thứ 4
12-04-2023
Đồng Nai
68 - 08
Cần Thơ
72 - 81
Sóc Trăng
77 - 23
Thứ 3
11-04-2023
Bến Tre
49 - 66
Vũng Tàu
33 - 79
Bạc Liêu
99 - 64
Thứ 2
10-04-2023
TP. HCM
96 - 63
Đồng Tháp
80 - 73
Cà Mau
04 - 99
Chủ nhật
09-04-2023
Tiền Giang
16 - 21
Kiên Giang
48 - 08
Đà Lạt
11 - 43
Thứ 7
08-04-2023
TP. HCM
41 - 78
Long An
56 - 80
Bình Phước
05 - 59
Thứ 6
07-04-2023
Vĩnh Long
21 - 78
Bình Dương
12 - 83
Trà Vinh
19 - 97
Thứ 5
06-04-2023
Tây Ninh
32 - 75
An Giang
88 - 83
Bình Thuận
20 - 62
Thứ 4
05-04-2023
Đồng Nai
76 - 56
Cần Thơ
80 - 69
Sóc Trăng
73 - 02
Thứ 3
04-04-2023
Bến Tre
59 - 11
Vũng Tàu
21 - 95
Bạc Liêu
81 - 42
Thứ 2
03-04-2023
TP. HCM
90 - 07
Đồng Tháp
05 - 15
Cà Mau
81 - 25
Chủ nhật
02-04-2023
Tiền Giang
18 - 57
Kiên Giang
44 - 10
Đà Lạt
51 - 10
Thứ 7
01-04-2023
TP. HCM
94 - 46
Long An
77 - 48
Bình Phước
13 - 08
Thứ 6
31-03-2023
Vĩnh Long
69 - 13
Bình Dương
96 - 15
Trà Vinh
39 - 16
Thứ 5
30-03-2023
Tây Ninh
97 - 86
An Giang
84 - 77
Bình Thuận
89 - 30
Thứ 4
29-03-2023
Đồng Nai
91 - 67
Cần Thơ
38 - 99
Sóc Trăng
83 - 94
Thứ 3
28-03-2023
Bến Tre
32 - 10
Vũng Tàu
87 - 48
Bạc Liêu
36 - 86
Thứ 2
27-03-2023
TP. HCM
17 - 65
Đồng Tháp
27 - 49
Cà Mau
31 - 04
Chủ nhật
26-03-2023
Tiền Giang
61 - 33
Kiên Giang
63 - 98
Đà Lạt
73 - 93
Thứ 7
25-03-2023
TP. HCM
76 - 61
Long An
18 - 07
Bình Phước
81 - 46
Thứ 6
24-03-2023
Vĩnh Long
60 - 66
Bình Dương
07 - 52
Trà Vinh
25 - 50
Thứ 5
23-03-2023
Tây Ninh
15 - 54
An Giang
17 - 54
Bình Thuận
23 - 13
Thứ 4
22-03-2023
Đồng Nai
04 - 91
Cần Thơ
87 - 65
Sóc Trăng
93 - 20
Thứ 3
21-03-2023
Bến Tre
64 - 57
Vũng Tàu
07 - 18
Bạc Liêu
61 - 13
Thứ 2
20-03-2023
TP. HCM
90 - 35
Đồng Tháp
62 - 17
Cà Mau
10 - 59
Chủ nhật
19-03-2023
Tiền Giang
64 - 69
Kiên Giang
45 - 71
Đà Lạt
69 - 84
Thứ 7
18-03-2023
TP. HCM
98 - 44
Long An
37 - 75
Bình Phước
37 - 31
Thứ 6
17-03-2023
Vĩnh Long
21 - 76
Bình Dương
43 - 56
Trà Vinh
59 - 55
Thứ 5
16-03-2023
Tây Ninh
63 - 04
An Giang
66 - 63
Bình Thuận
02 - 99
Thứ 4
15-03-2023
Đồng Nai
65 - 58
Cần Thơ
79 - 61
Sóc Trăng
60 - 41
Thứ 3
14-03-2023
Bến Tre
04 - 29
Vũng Tàu
87 - 26
Bạc Liêu
45 - 41
Thứ 2
13-03-2023
TP. HCM
18 - 65
Đồng Tháp
99 - 22
Cà Mau
27 - 79
Chủ nhật
12-03-2023
Tiền Giang
88 - 59
Kiên Giang
33 - 88
Đà Lạt
48 - 62
Thứ 7
11-03-2023
TP. HCM
58 - 65
Long An
23 - 91
Bình Phước
75 - 53
Thứ 6
10-03-2023
Vĩnh Long
63 - 51
Bình Dương
26 - 57
Trà Vinh
89 - 69
Thứ 5
09-03-2023
Tây Ninh
71 - 78
An Giang
01 - 78
Bình Thuận
85 - 93
Thứ 4
08-03-2023
Đồng Nai
29 - 85
Cần Thơ
59 - 92
Sóc Trăng
89 - 26
Thứ 3
07-03-2023
Bến Tre
52 - 05
Vũng Tàu
12 - 92
Bạc Liêu
77 - 08
Thứ 2
06-03-2023
TP. HCM
75 - 47
Đồng Tháp
66 - 40
Cà Mau
71 - 18
Chủ nhật
05-03-2023
Tiền Giang
48 - 96
Kiên Giang
66 - 68
Đà Lạt
87 - 46
Thứ 7
04-03-2023
TP. HCM
31 - 47
Long An
91 - 98
Bình Phước
85 - 23
Thứ 6
03-03-2023
Vĩnh Long
63 - 02
Bình Dương
63 - 92
Trà Vinh
33 - 03
Thứ 5
02-03-2023
Tây Ninh
13 - 27
An Giang
77 - 66
Bình Thuận
65 - 38
Thứ 4
01-03-2023
Đồng Nai
60 - 66
Cần Thơ
69 - 14
Sóc Trăng
52 - 98
Thứ 3
28-02-2023
Bến Tre
16 - 38
Vũng Tàu
58 - 11
Bạc Liêu
14 - 45
Thứ 2
27-02-2023
TP. HCM
69 - 71
Đồng Tháp
73 - 88
Cà Mau
31 - 63
Chủ nhật
26-02-2023
Tiền Giang
95 - 36
Kiên Giang
81 - 45
Đà Lạt
15 - 31
Thứ 7
25-02-2023
TP. HCM
35 - 14
Long An
86 - 22
Bình Phước
44 - 38
Thứ 6
24-02-2023
Vĩnh Long
86 - 41
Bình Dương
38 - 60
Trà Vinh
18 - 36
Thứ 5
23-02-2023
Tây Ninh
96 - 45
An Giang
90 - 54
Bình Thuận
68 - 33
Thứ 4
22-02-2023
Đồng Nai
76 - 72
Cần Thơ
45 - 49
Sóc Trăng
39 - 21
Thứ 3
21-02-2023
Bến Tre
64 - 03
Vũng Tàu
74 - 86
Bạc Liêu
14 - 07
Thứ 2
20-02-2023
TP. HCM
59 - 31
Đồng Tháp
26 - 01
Cà Mau
51 - 71
Chủ nhật
19-02-2023
Tiền Giang
44 - 77
Kiên Giang
46 - 75
Đà Lạt
65 - 81
Thứ 7
18-02-2023
TP. HCM
57 - 93
Long An
91 - 00
Bình Phước
95 - 62
Thứ 6
17-02-2023
Vĩnh Long
96 - 22
Bình Dương
47 - 50
Trà Vinh
81 - 41
Thứ 5
16-02-2023
Tây Ninh
32 - 56
An Giang
32 - 66
Bình Thuận
70 - 84
Thứ 4
15-02-2023
Đồng Nai
10 - 75
Cần Thơ
95 - 41
Sóc Trăng
48 - 18
Thứ 3
14-02-2023
Bến Tre
57 - 82
Vũng Tàu
60 - 53
Bạc Liêu
13 - 04
Thứ 2
13-02-2023
TP. HCM
80 - 25
Đồng Tháp
59 - 67
Cà Mau
39 - 71
Chủ nhật
12-02-2023
Tiền Giang
12 - 56
Kiên Giang
55 - 74
Đà Lạt
16 - 98
Thứ 7
11-02-2023
TP. HCM
37 - 73
Long An
36 - 26
Bình Phước
03 - 95
Thứ 6
10-02-2023
Vĩnh Long
96 - 44
Bình Dương
37 - 88
Trà Vinh
04 - 37
Thứ 5
09-02-2023
Tây Ninh
42 - 13
An Giang
58 - 83
Bình Thuận
56 - 96
Thứ 4
08-02-2023
Đồng Nai
53 - 64
Cần Thơ
95 - 76
Sóc Trăng
54 - 93
Thứ 3
07-02-2023
Bến Tre
92 - 67
Vũng Tàu
71 - 44
Bạc Liêu
58 - 38
Thứ 2
06-02-2023
TP. HCM
53 - 96
Đồng Tháp
71 - 46
Cà Mau
45 - 91
Chủ nhật
05-02-2023
Tiền Giang
38 - 28
Kiên Giang
56 - 68
Đà Lạt
36 - 96
Thứ 7
04-02-2023
TP. HCM
73 - 67
Long An
78 - 76
Bình Phước
79 - 00
Thứ 6
03-02-2023
Vĩnh Long
39 - 17
Bình Dương
45 - 24
Trà Vinh
17 - 56
Thứ 5
02-02-2023
Tây Ninh
87 - 64
An Giang
02 - 17
Bình Thuận
87 - 50
Thứ 4
01-02-2023
Đồng Nai
07 - 84
Cần Thơ
18 - 61
Sóc Trăng
05 - 92
Thứ 3
31-01-2023
Bến Tre
38 - 62
Vũng Tàu
12 - 89
Bạc Liêu
79 - 53
Thứ 2
30-01-2023
TP. HCM
09 - 32
Đồng Tháp
71 - 15
Cà Mau
80 - 75
Chủ nhật
29-01-2023
Tiền Giang
55 - 62
Kiên Giang
64 - 43
Đà Lạt
26 - 32
Thứ 7
28-01-2023
TP. HCM
49 - 78
Long An
27 - 88
Bình Phước
68 - 43
Thứ 6
27-01-2023
Vĩnh Long
98 - 65
Bình Dương
76 - 31
Trà Vinh
26 - 96
Thứ 5
26-01-2023
Tây Ninh
41 - 42
An Giang
65 - 35
Bình Thuận
67 - 82
Thứ 4
25-01-2023
Đồng Nai
-
Đồng Nai
-
Cần Thơ
-
Thứ 3
24-01-2023
Bến Tre
40 - 55
Vũng Tàu
75 - 95
Bạc Liêu
71 - 80
Thứ 2
23-01-2023
TP. HCM
33 - 47
Đồng Tháp
38 - 81
Cà Mau
11 - 16
Chủ nhật
22-01-2023
Tiền Giang
44 - 17
Kiên Giang
99 - 03
Đà Lạt
97 - 14
Thứ 7
21-01-2023
TP. HCM
52 - 86
Long An
61 - 93
Bình Phước
95 - 53
Thứ 6
20-01-2023
Vĩnh Long
22 - 17
Bình Dương
85 - 68
Trà Vinh
29 - 60
Thứ 5
19-01-2023
Tây Ninh
03 - 07
An Giang
37 - 27
Bình Thuận
58 - 09
Thứ 4
18-01-2023
Đồng Nai
98 - 07
Cần Thơ
08 - 63
Sóc Trăng
51 - 68
Thứ 3
17-01-2023
Bến Tre
85 - 50
Vũng Tàu
83 - 53
Bạc Liêu
97 - 33
Thứ 2
16-01-2023
TP. HCM
02 - 35
Đồng Tháp
50 - 00
Cà Mau
03 - 17
Chủ nhật
15-01-2023
Tiền Giang
56 - 94
Kiên Giang
80 - 46
Đà Lạt
70 - 96
Thứ 7
14-01-2023
TP. HCM
65 - 65
Long An
71 - 25
Bình Phước
19 - 80
Thứ 6
13-01-2023
Vĩnh Long
22 - 03
Bình Dương
58 - 36
Trà Vinh
03 - 53
Thứ 5
12-01-2023
Tây Ninh
51 - 32
An Giang
85 - 79
Bình Thuận
28 - 53
Thứ 4
11-01-2023
Đồng Nai
29 - 82
Cần Thơ
22 - 15
Sóc Trăng
22 - 95
Thứ 3
10-01-2023
Bến Tre
27 - 62
Vũng Tàu
48 - 04
Bạc Liêu
07 - 73
Thứ 2
09-01-2023
TP. HCM
03 - 34
Đồng Tháp
06 - 23
Cà Mau
14 - 01
Chủ nhật
08-01-2023
Tiền Giang
46 - 15
Kiên Giang
28 - 82
Đà Lạt
11 - 09
Thứ 7
07-01-2023
TP. HCM
01 - 71
Long An
69 - 80
Bình Phước
05 - 35
Thứ 6
06-01-2023
Vĩnh Long
29 - 74
Bình Dương
01 - 09
Trà Vinh
45 - 66
Thứ 5
05-01-2023
Tây Ninh
37 - 83
An Giang
41 - 10
Bình Thuận
57 - 88
Thứ 4
04-01-2023
Đồng Nai
58 - 05
Cần Thơ
56 - 32
Sóc Trăng
89 - 65
Thứ 3
03-01-2023
Bến Tre
08 - 79
Vũng Tàu
93 - 94
Bạc Liêu
41 - 22
Thứ 2
02-01-2023
TP. HCM
94 - 98
Đồng Tháp
32 - 77
Cà Mau
08 - 15
Chủ nhật
01-01-2023
Tiền Giang
95 - 39
Kiên Giang
64 - 80
Đà Lạt
09 - 33
Thứ 7
31-12-2022
TP. HCM
52 - 75
Long An
71 - 25
Bình Phước
39 - 25
Thứ 6
30-12-2022
Vĩnh Long
65 - 29
Bình Dương
81 - 64
Trà Vinh
98 - 15
Thứ 5
29-12-2022
Tây Ninh
42 - 43
An Giang
50 - 03
Bình Thuận
59 - 29
Thứ 4
28-12-2022
Đồng Nai
85 - 19
Cần Thơ
18 - 05
Sóc Trăng
52 - 88
Thứ 3
27-12-2022
Bến Tre
55 - 83
Vũng Tàu
79 - 78
Bạc Liêu
42 - 82
Thứ 2
26-12-2022
TP. HCM
14 - 73
Đồng Tháp
69 - 79
Cà Mau
80 - 69
Chủ nhật
25-12-2022
Tiền Giang
44 - 69
Kiên Giang
25 - 55
Đà Lạt
00 - 03
Thứ 7
24-12-2022
TP. HCM
42 - 33
Long An
56 - 70
Bình Phước
08 - 25
Thứ 6
23-12-2022
Vĩnh Long
76 - 55
Bình Dương
35 - 59
Trà Vinh
05 - 08
Thứ 5
22-12-2022
Tây Ninh
94 - 12
An Giang
24 - 07
Bình Thuận
50 - 11
Thứ 4
21-12-2022
Đồng Nai
81 - 54
Cần Thơ
14 - 79
Sóc Trăng
28 - 52
Thứ 3
20-12-2022
Bến Tre
24 - 45
Vũng Tàu
28 - 67
Bạc Liêu
85 - 92
Thứ 2
19-12-2022
TP. HCM
42 - 42
Đồng Tháp
68 - 32
Cà Mau
36 - 04
Chủ nhật
18-12-2022
Tiền Giang
75 - 72
Kiên Giang
60 - 54
Đà Lạt
35 - 89
Thứ 7
17-12-2022
TP. HCM
11 - 08
Long An
78 - 89
Bình Phước
07 - 75
Thứ 6
16-12-2022
Vĩnh Long
82 - 96
Bình Dương
24 - 15
Trà Vinh
41 - 12
Thứ 5
15-12-2022
Tây Ninh
36 - 36
An Giang
71 - 26
Bình Thuận
90 - 01
Thứ 4
14-12-2022
Đồng Nai
13 - 64
Cần Thơ
60 - 19
Sóc Trăng
86 - 85
Thứ 3
13-12-2022
Bến Tre
55 - 72
Vũng Tàu
64 - 46
Bạc Liêu
25 - 43
Thứ 2
12-12-2022
TP. HCM
32 - 43
Đồng Tháp
61 - 73
Cà Mau
48 - 38
Chủ nhật
11-12-2022
Tiền Giang
66 - 60
Kiên Giang
66 - 71
Đà Lạt
13 - 15
Thứ 7
10-12-2022
TP. HCM
23 - 00
Long An
72 - 20
Bình Phước
16 - 83
Thứ 6
09-12-2022
Vĩnh Long
19 - 83
Bình Dương
73 - 13
Trà Vinh
48 - 62
Thứ 5
08-12-2022
Tây Ninh
09 - 00
An Giang
58 - 84
Bình Thuận
76 - 15
Thứ 4
07-12-2022
Đồng Nai
80 - 95
Cần Thơ
46 - 94
Sóc Trăng
96 - 91
Thứ 3
06-12-2022
Bến Tre
70 - 85
Vũng Tàu
45 - 57
Bạc Liêu
51 - 35
Thứ 2
05-12-2022
TP. HCM
46 - 64
Đồng Tháp
53 - 72
Cà Mau
80 - 06
Chủ nhật
04-12-2022
Tiền Giang
73 - 16
Kiên Giang
43 - 89
Đà Lạt
85 - 15
Thứ 7
03-12-2022
TP. HCM
47 - 49
Long An
48 - 24
Bình Phước
20 - 91
Thứ 6
02-12-2022
Vĩnh Long
03 - 59
Bình Dương
24 - 95
Trà Vinh
36 - 60
Thứ 5
01-12-2022
Tây Ninh
74 - 36
An Giang
43 - 01
Bình Thuận
29 - 67
Thứ 4
30-11-2022
Đồng Nai
59 - 66
Cần Thơ
13 - 70
Sóc Trăng
29 - 44
Thứ 3
29-11-2022
Bến Tre
85 - 22
Vũng Tàu
32 - 79
Bạc Liêu
52 - 92
Thứ 2
28-11-2022
TP. HCM
67 - 28
Đồng Tháp
54 - 74
Cà Mau
03 - 54
Chủ nhật
27-11-2022
Tiền Giang
41 - 38
Kiên Giang
67 - 51
Đà Lạt
64 - 64
Thứ 7
26-11-2022
TP. HCM
51 - 92
Long An
43 - 98
Bình Phước
03 - 06
Thứ 6
25-11-2022
Vĩnh Long
06 - 67
Bình Dương
44 - 35
Trà Vinh
01 - 91
Thứ 5
24-11-2022
Tây Ninh
66 - 26
An Giang
84 - 45
Bình Thuận
38 - 88
Thứ 4
23-11-2022
Đồng Nai
88 - 91
Cần Thơ
40 - 67
Sóc Trăng
95 - 45
Thứ 3
22-11-2022
Bến Tre
55 - 57
Vũng Tàu
79 - 17
Bạc Liêu
93 - 09
Thứ 2
21-11-2022
TP. HCM
55 - 10
Đồng Tháp
10 - 39
Cà Mau
75 - 93
Chủ nhật
20-11-2022
Tiền Giang
46 - 99
Kiên Giang
82 - 84
Đà Lạt
53 - 96
Thứ 7
19-11-2022
TP. HCM
06 - 41
Long An
63 - 71
Bình Phước
85 - 39
Thứ 6
18-11-2022
Vĩnh Long
21 - 19
Bình Dương
67 - 27
Trà Vinh
38 - 25
Thứ 5
17-11-2022
Tây Ninh
65 - 30
An Giang
79 - 56
Bình Thuận
59 - 59
Thứ 4
16-11-2022
Đồng Nai
91 - 89
Cần Thơ
91 - 44
Sóc Trăng
01 - 76
Thứ 3
15-11-2022
Bến Tre
97 - 66
Vũng Tàu
38 - 25
Bạc Liêu
48 - 55
Thứ 2
14-11-2022
TP. HCM
74 - 81
Đồng Tháp
56 - 53
Cà Mau
03 - 15
Chủ nhật
13-11-2022
Tiền Giang
12 - 32
Kiên Giang
01 - 58
Đà Lạt
81 - 10
Thứ 7
12-11-2022
TP. HCM
43 - 41
Long An
78 - 56
Bình Phước
47 - 55
Thứ 6
11-11-2022
Vĩnh Long
61 - 65
Bình Dương
58 - 33
Trà Vinh
81 - 14
Thứ 5
10-11-2022
Tây Ninh
98 - 02
An Giang
05 - 46
Bình Thuận
54 - 24
Thứ 4
09-11-2022
Đồng Nai
70 - 87
Cần Thơ
48 - 43
Sóc Trăng
17 - 54
Thứ 3
08-11-2022
Bến Tre
01 - 26
Vũng Tàu
95 - 39
Bạc Liêu
26 - 21
Thứ 2
07-11-2022
TP. HCM
99 - 96
Đồng Tháp
59 - 12
Cà Mau
90 - 40
Chủ nhật
06-11-2022
Tiền Giang
82 - 08
Kiên Giang
87 - 12
Đà Lạt
39 - 58
Thứ 7
05-11-2022
TP. HCM
60 - 28
Long An
95 - 68
Bình Phước
43 - 21
Thứ 6
04-11-2022
Vĩnh Long
36 - 99
Bình Dương
29 - 82
Trà Vinh
69 - 50
Thứ 5
03-11-2022
Tây Ninh
72 - 73
An Giang
49 - 50
Bình Thuận
71 - 90
Thứ 4
02-11-2022
Đồng Nai
12 - 15
Cần Thơ
62 - 32
Sóc Trăng
82 - 42
Thứ 3
01-11-2022
Bến Tre
19 - 54
Vũng Tàu
60 - 10
Bạc Liêu
75 - 65
Thứ 2
31-10-2022
TP. HCM
83 - 55
Đồng Tháp
07 - 43
Cà Mau
77 - 03
Chủ nhật
30-10-2022
Tiền Giang
13 - 79
Kiên Giang
90 - 19
Đà Lạt
89 - 65
Thứ 7
29-10-2022
TP. HCM
46 - 33
Long An
00 - 94
Bình Phước
79 - 92
Thứ 6
28-10-2022
Vĩnh Long
70 - 36
Bình Dương
33 - 38
Trà Vinh
74 - 80
Thứ 5
27-10-2022
Tây Ninh
47 - 99
An Giang
17 - 71
Bình Thuận
16 - 52
Thứ 4
26-10-2022
Đồng Nai
12 - 09
Cần Thơ
97 - 44
Sóc Trăng
52 - 82
Thứ 3
25-10-2022
Bến Tre
85 - 23
Vũng Tàu
08 - 68
Bạc Liêu
13 - 77
Thứ 2
24-10-2022
TP. HCM
70 - 12
Đồng Tháp
24 - 58
Cà Mau
03 - 82
Chủ nhật
23-10-2022
Tiền Giang
81 - 36
Kiên Giang
90 - 35
Đà Lạt
94 - 32
Thứ 7
22-10-2022
TP. HCM
50 - 18
Long An
34 - 13
Bình Phước
78 - 75
Thứ 6
21-10-2022
Vĩnh Long
20 - 15
Bình Dương
55 - 77
Trà Vinh
74 - 92
Thứ 5
20-10-2022
Tây Ninh
01 - 74
An Giang
54 - 51
Bình Thuận
39 - 81
Thứ 4
19-10-2022
Đồng Nai
21 - 88
Cần Thơ
01 - 59
Sóc Trăng
95 - 34
Thứ 3
18-10-2022
Bến Tre
18 - 27
Vũng Tàu
34 - 29
Bạc Liêu
69 - 43
Thứ 2
17-10-2022
TP. HCM
12 - 76
Đồng Tháp
30 - 30
Cà Mau
31 - 14
Chủ nhật
16-10-2022
Tiền Giang
30 - 29
Kiên Giang
89 - 69
Đà Lạt
48 - 11
Thứ 7
15-10-2022
TP. HCM
14 - 52
Long An
93 - 17
Bình Phước
22 - 56
Thứ 6
14-10-2022
Vĩnh Long
75 - 22
Bình Dương
39 - 70
Trà Vinh
59 - 01
Thứ 5
13-10-2022
Tây Ninh
07 - 27
An Giang
18 - 91
Bình Thuận
49 - 00
Thứ 4
12-10-2022
Đồng Nai
86 - 84
Cần Thơ
92 - 08
Sóc Trăng
07 - 05
Thứ 3
11-10-2022
Bến Tre
62 - 52
Vũng Tàu
99 - 77
Bạc Liêu
18 - 20
Thứ 2
10-10-2022
TP. HCM
28 - 62
Đồng Tháp
50 - 23
Cà Mau
71 - 51
Chủ nhật
09-10-2022
Tiền Giang
34 - 31
Kiên Giang
64 - 32
Đà Lạt
95 - 40
Thứ 7
08-10-2022
TP. HCM
96 - 69
Long An
73 - 99
Bình Phước
09 - 68
Thứ 6
07-10-2022
Vĩnh Long
29 - 64
Bình Dương
50 - 42
Trà Vinh
94 - 15
Thứ 5
06-10-2022
Tây Ninh
99 - 52
An Giang
84 - 48
Bình Thuận
30 - 37
Thứ 4
05-10-2022
Đồng Nai
27 - 47
Cần Thơ
96 - 56
Sóc Trăng
80 - 87
Thứ 3
04-10-2022
Bến Tre
44 - 40
Vũng Tàu
16 - 23
Bạc Liêu
59 - 93
Thứ 2
03-10-2022
TP. HCM
52 - 20
Đồng Tháp
20 - 35
Cà Mau
48 - 53
Chủ nhật
02-10-2022
Tiền Giang
19 - 62
Kiên Giang
77 - 37
Đà Lạt
93 - 41
Thứ 7
01-10-2022
TP. HCM
03 - 21
Long An
96 - 96
Bình Phước
34 - 24
Thứ 6
30-09-2022
Vĩnh Long
75 - 91
Bình Dương
92 - 26
Trà Vinh
04 - 53
Thứ 5
29-09-2022
Tây Ninh
86 - 40
An Giang
87 - 95
Bình Thuận
63 - 11
Thứ 4
28-09-2022
Đồng Nai
56 - 30
Cần Thơ
15 - 66
Sóc Trăng
72 - 27
Thứ 3
27-09-2022
Bến Tre
08 - 09
Vũng Tàu
55 - 49
Bạc Liêu
67 - 50
Thứ 2
26-09-2022
TP. HCM
75 - 07
Đồng Tháp
61 - 92
Cà Mau
11 - 13
Chủ nhật
25-09-2022
Tiền Giang
98 - 79
Kiên Giang
84 - 71
Đà Lạt
79 - 30
Thứ 7
24-09-2022
TP. HCM
07 - 35
Long An
44 - 73
Bình Phước
91 - 73
Thứ 6
23-09-2022
Vĩnh Long
42 - 70
Bình Dương
47 - 49
Trà Vinh
54 - 20
Thứ 5
22-09-2022
Tây Ninh
01 - 72
An Giang
21 - 95
Bình Thuận
13 - 49
Thứ 4
21-09-2022
Đồng Nai
08 - 70
Cần Thơ
74 - 43
Sóc Trăng
88 - 54
Thứ 3
20-09-2022
Bến Tre
79 - 25
Vũng Tàu
86 - 32
Bạc Liêu
06 - 28
Thứ 2
19-09-2022
TP. HCM
06 - 22
Đồng Tháp
07 - 42
Cà Mau
25 - 83
Chủ nhật
18-09-2022
Tiền Giang
36 - 24
Kiên Giang
21 - 95
Đà Lạt
15 - 47
Thứ 7
17-09-2022
TP. HCM
89 - 35
Long An
86 - 65
Bình Phước
63 - 07
Thứ 6
16-09-2022
Vĩnh Long
64 - 75
Bình Dương
28 - 06
Trà Vinh
04 - 00
Thứ 5
15-09-2022
Tây Ninh
95 - 03
An Giang
41 - 97
Bình Thuận
89 - 37
Thứ 4
14-09-2022
Đồng Nai
56 - 20
Cần Thơ
97 - 57
Sóc Trăng
97 - 67
Thứ 3
13-09-2022
Bến Tre
46 - 25
Vũng Tàu
76 - 60
Bạc Liêu
24 - 33
Thứ 2
12-09-2022
TP. HCM
10 - 80
Đồng Tháp
47 - 94
Cà Mau
27 - 71
Chủ nhật
11-09-2022
Tiền Giang
95 - 01
Kiên Giang
64 - 67
Đà Lạt
11 - 61
Thứ 7
10-09-2022
TP. HCM
92 - 21
Long An
61 - 61
Bình Phước
20 - 99
Thứ 6
09-09-2022
Vĩnh Long
73 - 87
Bình Dương
38 - 91
Trà Vinh
53 - 53
Thứ 5
08-09-2022
Tây Ninh
80 - 21
An Giang
72 - 27
Bình Thuận
69 - 21
Thứ 4
07-09-2022
Đồng Nai
84 - 70
Cần Thơ
20 - 34
Sóc Trăng
95 - 80
Thứ 3
06-09-2022
Bến Tre
28 - 26
Vũng Tàu
25 - 20
Bạc Liêu
45 - 30
Thứ 2
05-09-2022
TP. HCM
72 - 23
Đồng Tháp
97 - 25
Cà Mau
35 - 64
Chủ nhật
04-09-2022
Tiền Giang
49 - 01
Kiên Giang
88 - 60
Đà Lạt
96 - 54
Thứ 7
03-09-2022
TP. HCM
93 - 69
Long An
26 - 15
Bình Phước
93 - 83
Thứ 6
02-09-2022
Vĩnh Long
27 - 00
Bình Dương
13 - 59
Trà Vinh
60 - 87
Thứ 5
01-09-2022
Tây Ninh
12 - 01
An Giang
86 - 16
Bình Thuận
18 - 85
Thứ 4
31-08-2022
Đồng Nai
32 - 37
Cần Thơ
49 - 28
Sóc Trăng
92 - 31
Thứ 3
30-08-2022
Bến Tre
94 - 01
Vũng Tàu
75 - 18
Bạc Liêu
04 - 15
Thứ 2
29-08-2022
TP. HCM
32 - 90
Đồng Tháp
32 - 04
Cà Mau
39 - 08
Chủ nhật
28-08-2022
Tiền Giang
43 - 77
Kiên Giang
73 - 07
Đà Lạt
11 - 58
Thứ 7
27-08-2022
TP. HCM
28 - 85
Long An
02 - 56
Bình Phước
16 - 85
Thứ 6
26-08-2022
Vĩnh Long
32 - 66
Bình Dương
83 - 32
Trà Vinh
90 - 82
Thứ 5
25-08-2022
Tây Ninh
57 - 25
An Giang
69 - 27
Bình Thuận
95 - 82
Thứ 4
24-08-2022
Đồng Nai
99 - 75
Cần Thơ
18 - 01
Sóc Trăng
26 - 72
Thứ 3
23-08-2022
Bến Tre
40 - 86
Vũng Tàu
35 - 04
Bạc Liêu
24 - 45
Thứ 2
22-08-2022
TP. HCM
58 - 43
Đồng Tháp
32 - 27
Cà Mau
73 - 56
Chủ nhật
21-08-2022
Tiền Giang
80 - 07
Kiên Giang
48 - 89
Đà Lạt
55 - 89
Thứ 7
20-08-2022
TP. HCM
66 - 80
Long An
04 - 52
Bình Phước
93 - 57
Thứ 6
19-08-2022
Vĩnh Long
39 - 12
Bình Dương
30 - 69
Trà Vinh
96 - 47
Thứ 5
18-08-2022
Tây Ninh
84 - 38
An Giang
95 - 74
Bình Thuận
91 - 84
Thứ 4
17-08-2022
Đồng Nai
87 - 73
Cần Thơ
83 - 71
Sóc Trăng
76 - 77
Thứ 3
16-08-2022
Bến Tre
24 - 14
Vũng Tàu
91 - 04
Bạc Liêu
88 - 70
Thứ 2
15-08-2022
TP. HCM
45 - 03
Đồng Tháp
79 - 37
Cà Mau
39 - 34
Chủ nhật
14-08-2022
Tiền Giang
02 - 73
Kiên Giang
92 - 95
Đà Lạt
08 - 55
Thứ 7
13-08-2022
TP. HCM
24 - 07
Long An
34 - 61
Bình Phước
18 - 64
Thứ 6
12-08-2022
Vĩnh Long
81 - 27
Bình Dương
99 - 70
Trà Vinh
51 - 97
Thứ 5
11-08-2022
Tây Ninh
55 - 78
An Giang
46 - 68
Bình Thuận
24 - 22
Thứ 4
10-08-2022
Đồng Nai
84 - 09
Cần Thơ
86 - 74
Sóc Trăng
17 - 22
Thứ 3
09-08-2022
Bến Tre
93 - 71
Vũng Tàu
40 - 68
Bạc Liêu
11 - 36
Thứ 2
08-08-2022
TP. HCM
91 - 44
Đồng Tháp
91 - 16
Cà Mau
39 - 13
Chủ nhật
07-08-2022
Tiền Giang
07 - 71
Kiên Giang
21 - 85
Đà Lạt
31 - 13
Thứ 7
06-08-2022
TP. HCM
14 - 16
Long An
35 - 65
Bình Phước
26 - 08
Thứ 6
05-08-2022
Vĩnh Long
07 - 59
Bình Dương
46 - 90
Trà Vinh
43 - 28
Thứ 5
04-08-2022
Tây Ninh
94 - 66
An Giang
50 - 74
Bình Thuận
24 - 87
Thứ 4
03-08-2022
Đồng Nai
31 - 69
Cần Thơ
06 - 71
Sóc Trăng
73 - 11
Thứ 3
02-08-2022
Bến Tre
93 - 32
Vũng Tàu
74 - 85
Bạc Liêu
01 - 92
Thứ 2
01-08-2022
TP. HCM
79 - 92
Đồng Tháp
58 - 67
Cà Mau
54 - 87
Chủ nhật
31-07-2022
Tiền Giang
10 - 84
Kiên Giang
59 - 14
Đà Lạt
16 - 02
Thứ 7
30-07-2022
TP. HCM
27 - 33
Long An
64 - 92
Bình Phước
30 - 24
Thứ 6
29-07-2022
Vĩnh Long
27 - 78
Bình Dương
82 - 86
Trà Vinh
53 - 98
Thứ 5
28-07-2022
Tây Ninh
77 - 12
An Giang
61 - 48
Bình Thuận
47 - 26
Thứ 4
27-07-2022
Đồng Nai
70 - 74
Cần Thơ
61 - 85
Sóc Trăng
97 - 29
Thứ 3
26-07-2022
Bến Tre
07 - 55
Vũng Tàu
60 - 10
Bạc Liêu
36 - 10
Thứ 2
25-07-2022
TP. HCM
44 - 51
Đồng Tháp
12 - 69
Cà Mau
36 - 18
Chủ nhật
24-07-2022
Tiền Giang
95 - 62
Kiên Giang
33 - 72
Đà Lạt
11 - 85
Thứ 7
23-07-2022
TP. HCM
03 - 89
Long An
47 - 86
Bình Phước
29 - 07
Thứ 6
22-07-2022
Vĩnh Long
58 - 59
Bình Dương
79 - 93
Trà Vinh
82 - 37
Thứ 5
21-07-2022
Tây Ninh
60 - 05
An Giang
54 - 85
Bình Thuận
72 - 49
Thứ 4
20-07-2022
Đồng Nai
05 - 66
Cần Thơ
35 - 11
Sóc Trăng
03 - 47
Thứ 3
19-07-2022
Bến Tre
20 - 27
Vũng Tàu
09 - 14
Bạc Liêu
04 - 36
Thứ 2
18-07-2022
TP. HCM
70 - 52
Đồng Tháp
03 - 55
Cà Mau
69 - 22
Chủ nhật
17-07-2022
Tiền Giang
31 - 34
Kiên Giang
51 - 32
Đà Lạt
52 - 45
Thứ 7
16-07-2022
TP. HCM
25 - 35
Long An
90 - 33
Bình Phước
98 - 08
Thứ 6
15-07-2022
Vĩnh Long
13 - 30
Bình Dương
86 - 69
Trà Vinh
02 - 08
Thứ 5
14-07-2022
Tây Ninh
81 - 36
An Giang
95 - 68
Bình Thuận
74 - 13
Thứ 4
13-07-2022
Đồng Nai
93 - 36
Cần Thơ
77 - 84
Sóc Trăng
82 - 70
Thứ 3
12-07-2022
Bến Tre
27 - 81
Vũng Tàu
18 - 62
Bạc Liêu
64 - 35
Thứ 2
11-07-2022
TP. HCM
54 - 86
Đồng Tháp
49 - 43
Cà Mau
98 - 62
Chủ nhật
10-07-2022
Tiền Giang
19 - 22
Kiên Giang
22 - 21
Đà Lạt
88 - 91
Thứ 7
09-07-2022
TP. HCM
68 - 39
Long An
16 - 19
Bình Phước
16 - 82
Thứ 6
08-07-2022
Vĩnh Long
61 - 38
Bình Dương
93 - 01
Trà Vinh
77 - 78
Thứ 5
07-07-2022
Tây Ninh
47 - 04
An Giang
79 - 70
Bình Thuận
21 - 87
Thứ 4
06-07-2022
Đồng Nai
22 - 26
Cần Thơ
01 - 67
Sóc Trăng
56 - 85
Thứ 3
05-07-2022
Bến Tre
09 - 64
Vũng Tàu
13 - 06
Bạc Liêu
67 - 61
Thứ 2
04-07-2022
TP. HCM
73 - 11
Đồng Tháp
92 - 65
Cà Mau
01 - 05
Chủ nhật
03-07-2022
Tiền Giang
08 - 10
Kiên Giang
17 - 65
Đà Lạt
76 - 95
Thứ 7
02-07-2022
TP. HCM
30 - 53
Long An
50 - 89
Bình Phước
39 - 04
Thứ 6
01-07-2022
Vĩnh Long
60 - 78
Bình Dương
55 - 21
Trà Vinh
29 - 23
Thứ 5
30-06-2022
Tây Ninh
61 - 46
An Giang
55 - 73
Bình Thuận
16 - 30
Thứ 4
29-06-2022
Đồng Nai
31 - 46
Cần Thơ
40 - 57
Sóc Trăng
14 - 18
Thứ 3
28-06-2022
Bến Tre
47 - 65
Vũng Tàu
66 - 40
Bạc Liêu
17 - 11
Thứ 2
27-06-2022
TP. HCM
94 - 12
Đồng Tháp
19 - 75
Cà Mau
99 - 04
Chủ nhật
26-06-2022
Tiền Giang
81 - 82
Kiên Giang
24 - 04
Đà Lạt
90 - 33
Thứ 7
25-06-2022
TP. HCM
78 - 13
Long An
30 - 26
Bình Phước
77 - 34
Thứ 6
24-06-2022
Vĩnh Long
29 - 08
Bình Dương
14 - 05
Trà Vinh
83 - 54
Thứ 5
23-06-2022
Tây Ninh
81 - 00
An Giang
29 - 62
Bình Thuận
44 - 23
Thứ 4
22-06-2022
Đồng Nai
83 - 45
Cần Thơ
14 - 02
Sóc Trăng
11 - 17
Thứ 3
21-06-2022
Bến Tre
34 - 82
Vũng Tàu
50 - 58
Bạc Liêu
76 - 67
Thứ 2
20-06-2022
TP. HCM
52 - 59
Đồng Tháp
84 - 76
Cà Mau
14 - 62
Chủ nhật
19-06-2022
Tiền Giang
42 - 04
Kiên Giang
52 - 15
Đà Lạt
44 - 25
Thứ 7
18-06-2022
TP. HCM
45 - 25
Long An
34 - 75
Bình Phước
65 - 50
Thứ 6
17-06-2022
Vĩnh Long
69 - 26
Bình Dương
74 - 19
Trà Vinh
37 - 41
Thứ 5
16-06-2022
Tây Ninh
86 - 42
An Giang
79 - 03
Bình Thuận
53 - 90
Thứ 4
15-06-2022
Đồng Nai
68 - 88
Cần Thơ
93 - 65
Sóc Trăng
97 - 72
Thứ 3
14-06-2022
Bến Tre
98 - 24
Vũng Tàu
92 - 44
Bạc Liêu
05 - 09
Thứ 2
13-06-2022
TP. HCM
54 - 27
Đồng Tháp
80 - 38
Cà Mau
17 - 92
Chủ nhật
12-06-2022
Tiền Giang
24 - 53
Kiên Giang
54 - 01
Đà Lạt
03 - 37
Thứ 7
11-06-2022
TP. HCM
41 - 95
Long An
97 - 14
Bình Phước
11 - 51
Thứ 6
10-06-2022
Vĩnh Long
79 - 13
Bình Dương
73 - 21
Trà Vinh
93 - 19
Thứ 5
09-06-2022
Tây Ninh
59 - 15
An Giang
40 - 66
Bình Thuận
22 - 21
Thứ 4
08-06-2022
Đồng Nai
51 - 38
Cần Thơ
26 - 10
Sóc Trăng
10 - 15
Thứ 3
07-06-2022
Bến Tre
40 - 77
Vũng Tàu
24 - 65
Bạc Liêu
64 - 95
Thứ 2
06-06-2022
TP. HCM
85 - 38
Đồng Tháp
22 - 73
Cà Mau
09 - 57
Chủ nhật
05-06-2022
Tiền Giang
39 - 71
Kiên Giang
33 - 19
Đà Lạt
71 - 09
Thứ 7
04-06-2022
TP. HCM
13 - 80
Long An
66 - 31
Bình Phước
95 - 52
Thứ 6
03-06-2022
Vĩnh Long
19 - 58
Bình Dương
34 - 64
Trà Vinh
40 - 35
Thứ 5
02-06-2022
Tây Ninh
02 - 70
An Giang
80 - 50
Bình Thuận
77 - 06
Thứ 4
01-06-2022
Đồng Nai
11 - 40
Cần Thơ
41 - 81
Sóc Trăng
03 - 76
Thứ 3
31-05-2022
Bến Tre
29 - 13
Vũng Tàu
08 - 49
Bạc Liêu
39 - 87
Thứ 2
30-05-2022
TP. HCM
32 - 06
Đồng Tháp
27 - 06
Cà Mau
91 - 60
Chủ nhật
29-05-2022
Tiền Giang
40 - 15
Kiên Giang
39 - 62
Đà Lạt
60 - 59
Thứ 7
28-05-2022
TP. HCM
26 - 10
Long An
11 - 24
Bình Phước
95 - 22
Thứ 6
27-05-2022
Vĩnh Long
08 - 37
Bình Dương
79 - 53
Trà Vinh
43 - 52
Thứ 5
26-05-2022
Tây Ninh
89 - 50
An Giang
24 - 27
Bình Thuận
50 - 02
Thứ 4
25-05-2022
Đồng Nai
87 - 66
Cần Thơ
93 - 00
Sóc Trăng
09 - 08
Thứ 3
24-05-2022
Bến Tre
26 - 76
Vũng Tàu
35 - 47
Bạc Liêu
16 - 51
Thứ 2
23-05-2022
TP. HCM
64 - 45
Đồng Tháp
21 - 08
Cà Mau
29 - 22
Chủ nhật
22-05-2022
Tiền Giang
77 - 02
Kiên Giang
13 - 04
Đà Lạt
71 - 68
Thứ 7
21-05-2022
TP. HCM
27 - 98
Long An
31 - 27
Bình Phước
84 - 66
Thứ 6
20-05-2022
Vĩnh Long
20 - 32
Bình Dương
71 - 97
Trà Vinh
19 - 85
Thứ 5
19-05-2022
Tây Ninh
89 - 56
An Giang
25 - 60
Bình Thuận
05 - 81
Thứ 4
18-05-2022
Đồng Nai
59 - 82
Cần Thơ
98 - 03
Sóc Trăng
17 - 65
Thứ 3
17-05-2022
Bến Tre
40 - 33
Vũng Tàu
05 - 67
Bạc Liêu
74 - 66
Thứ 2
16-05-2022
TP. HCM
79 - 47
Đồng Tháp
58 - 54
Cà Mau
76 - 54
Chủ nhật
15-05-2022
Tiền Giang
52 - 26
Kiên Giang
54 - 80
Đà Lạt
87 - 45
Thứ 7
14-05-2022
TP. HCM
07 - 61
Long An
99 - 04
Bình Phước
03 - 53
Thứ 6
13-05-2022
Vĩnh Long
01 - 67
Bình Dương
08 - 26
Trà Vinh
45 - 61
Thứ 5
12-05-2022
Tây Ninh
88 - 63
An Giang
76 - 51
Bình Thuận
05 - 00
Thứ 4
11-05-2022
Đồng Nai
52 - 34
Cần Thơ
95 - 58
Sóc Trăng
68 - 71
Thứ 3
10-05-2022
Bến Tre
64 - 80
Vũng Tàu
86 - 47
Bạc Liêu
39 - 06
Thứ 2
09-05-2022
TP. HCM
92 - 89
Đồng Tháp
68 - 52
Cà Mau
50 - 37
Chủ nhật
08-05-2022
Tiền Giang
81 - 71
Kiên Giang
25 - 79
Đà Lạt
70 - 64
Thứ 7
07-05-2022
TP. HCM
88 - 44
Long An
37 - 42
Bình Phước
55 - 62
Thứ 6
06-05-2022
Vĩnh Long
49 - 32
Bình Dương
20 - 99
Trà Vinh
02 - 88
Thứ 5
05-05-2022
Tây Ninh
15 - 20
An Giang
49 - 64
Bình Thuận
40 - 95
Thứ 4
04-05-2022
Đồng Nai
82 - 23
Cần Thơ
37 - 54
Sóc Trăng
99 - 51
Thứ 3
03-05-2022
Bến Tre
21 - 32
Vũng Tàu
97 - 97
Bạc Liêu
13 - 93
Thứ 2
02-05-2022
TP. HCM
75 - 75
Đồng Tháp
16 - 98
Cà Mau
27 - 93
Chủ nhật
01-05-2022
Tiền Giang
66 - 25
Kiên Giang
85 - 24
Đà Lạt
20 - 90
Thứ 7
30-04-2022
TP. HCM
90 - 17
Long An
38 - 44
Bình Phước
27 - 58
Thứ 6
29-04-2022
Vĩnh Long
90 - 25
Bình Dương
17 - 91
Trà Vinh
30 - 68
Thứ 5
28-04-2022
Tây Ninh
60 - 86
An Giang
78 - 01
Bình Thuận
19 - 41
Thứ 4
27-04-2022
Đồng Nai
89 - 29
Cần Thơ
95 - 62
Sóc Trăng
22 - 91
Thứ 3
26-04-2022
Bến Tre
00 - 64
Vũng Tàu
34 - 18
Bạc Liêu
76 - 42
Thứ 2
25-04-2022
TP. HCM
35 - 85
Đồng Tháp
55 - 96
Cà Mau
05 - 96
Chủ nhật
24-04-2022
Tiền Giang
06 - 34
Kiên Giang
53 - 68
Đà Lạt
30 - 62
Thứ 7
23-04-2022
TP. HCM
98 - 38
Long An
08 - 06
Bình Phước
93 - 49
Thứ 6
22-04-2022
Vĩnh Long
73 - 27
Bình Dương
75 - 51
Trà Vinh
07 - 06
Thứ 5
21-04-2022
Tây Ninh
92 - 42
An Giang
74 - 07
Bình Thuận
58 - 85
Thứ 4
20-04-2022
Đồng Nai
63 - 99
Cần Thơ
84 - 30
Sóc Trăng
37 - 03
Thứ 3
19-04-2022
Bến Tre
20 - 92
Vũng Tàu
89 - 01
Bạc Liêu
74 - 26
Thứ 2
18-04-2022
TP. HCM
52 - 52
Đồng Tháp
07 - 16
Cà Mau
30 - 19
Chủ nhật
17-04-2022
Tiền Giang
72 - 04
Kiên Giang
66 - 75
Đà Lạt
07 - 60
Thứ 7
16-04-2022
TP. HCM
87 - 79
Long An
08 - 09
Bình Phước
18 - 70
Thứ 6
15-04-2022
Vĩnh Long
10 - 71
Bình Dương
35 - 63
Trà Vinh
12 - 26
Thứ 5
14-04-2022
Tây Ninh
89 - 86
An Giang
77 - 02
Bình Thuận
56 - 26
Thứ 4
13-04-2022
Đồng Nai
50 - 14
Cần Thơ
65 - 67
Sóc Trăng
05 - 89
Thứ 3
12-04-2022
Bến Tre
50 - 62
Vũng Tàu
91 - 49
Bạc Liêu
14 - 43
Thứ 2
11-04-2022
TP. HCM
60 - 11
Đồng Tháp
94 - 54
Cà Mau
95 - 12
Chủ nhật
10-04-2022
Tiền Giang
40 - 56
Kiên Giang
87 - 45
Đà Lạt
09 - 25
Thứ 7
09-04-2022
TP. HCM
35 - 75
Long An
65 - 98
Bình Phước
42 - 86
Thứ 6
08-04-2022
Vĩnh Long
35 - 23
Bình Dương
14 - 10
Trà Vinh
83 - 93
Thứ 5
07-04-2022
Tây Ninh
75 - 45
An Giang
11 - 11
Bình Thuận
22 - 34
Thứ 4
06-04-2022
Đồng Nai
59 - 30
Cần Thơ
57 - 42
Sóc Trăng
47 - 01
Thứ 3
05-04-2022
Bến Tre
70 - 05
Vũng Tàu
49 - 46
Bạc Liêu
09 - 21
Thứ 2
04-04-2022
TP. HCM
34 - 89
Đồng Tháp
00 - 62
Cà Mau
40 - 47
Chủ nhật
03-04-2022
Tiền Giang
21 - 77
Kiên Giang
05 - 86
Đà Lạt
35 - 52
Thứ 7
02-04-2022
TP. HCM
11 - 08
Long An
19 - 33
Bình Phước
20 - 43
Thứ 6
01-04-2022
Vĩnh Long
22 - 63
Bình Dương
10 - 70
Trà Vinh
88 - 81
Thứ 5
31-03-2022
Tây Ninh
86 - 91
An Giang
44 - 38
Bình Thuận
24 - 31
Thứ 4
30-03-2022
Đồng Nai
89 - 34
Cần Thơ
51 - 68
Sóc Trăng
34 - 97
Thứ 3
29-03-2022
Bến Tre
74 - 63
Vũng Tàu
66 - 59
Bạc Liêu
89 - 63
Thứ 2
28-03-2022
TP. HCM
42 - 36
Đồng Tháp
21 - 63
Cà Mau
81 - 53
Chủ nhật
27-03-2022
Tiền Giang
72 - 78
Kiên Giang
29 - 18
Đà Lạt
29 - 34
Thứ 7
26-03-2022
TP. HCM
45 - 49
Long An
50 - 92
Bình Phước
43 - 34
Thứ 6
25-03-2022
Vĩnh Long
35 - 13
Bình Dương
53 - 17
Trà Vinh
50 - 34
Thứ 5
24-03-2022
Tây Ninh
06 - 33
An Giang
66 - 66
Bình Thuận
64 - 93
Thứ 4
23-03-2022
Đồng Nai
55 - 01
Cần Thơ
98 - 55
Sóc Trăng
60 - 43
Thứ 3
22-03-2022
Bến Tre
22 - 51
Vũng Tàu
65 - 45
Bạc Liêu
28 - 82
Thứ 2
21-03-2022
TP. HCM
92 - 33
Đồng Tháp
87 - 23
Cà Mau
22 - 24
Chủ nhật
20-03-2022
Tiền Giang
19 - 34
Kiên Giang
90 - 05
Đà Lạt
70 - 36
Thứ 7
19-03-2022
TP. HCM
24 - 18
Long An
19 - 38
Bình Phước
28 - 27
Thứ 6
18-03-2022
Vĩnh Long
48 - 95
Bình Dương
46 - 76
Trà Vinh
17 - 88
Thứ 5
17-03-2022
Tây Ninh
56 - 74
An Giang
79 - 40
Bình Thuận
25 - 15
Thứ 4
16-03-2022
Đồng Nai
41 - 47
Cần Thơ
97 - 49
Sóc Trăng
49 - 36
Thứ 3
15-03-2022
Bến Tre
24 - 56
Vũng Tàu
20 - 48
Bạc Liêu
58 - 26
Thứ 2
14-03-2022
TP. HCM
09 - 14
Đồng Tháp
52 - 82
Cà Mau
30 - 67
Chủ nhật
13-03-2022
Tiền Giang
24 - 82
Kiên Giang
39 - 35
Đà Lạt
73 - 24
Thứ 7
12-03-2022
TP. HCM
37 - 07
Long An
89 - 13
Bình Phước
19 - 39
Thứ 6
11-03-2022
Vĩnh Long
65 - 94
Bình Dương
22 - 48
Trà Vinh
03 - 63
Thứ 5
10-03-2022
Tây Ninh
35 - 58
An Giang
97 - 20
Bình Thuận
74 - 04
Thứ 4
09-03-2022
Đồng Nai
90 - 36
Cần Thơ
26 - 51
Sóc Trăng
71 - 26
Thứ 3
08-03-2022
Bến Tre
70 - 34
Vũng Tàu
61 - 49
Bạc Liêu
02 - 41
Thứ 2
07-03-2022
TP. HCM
66 - 67
Đồng Tháp
01 - 63
Cà Mau
37 - 36
Chủ nhật
06-03-2022
Tiền Giang
05 - 74
Kiên Giang
99 - 33
Đà Lạt
73 - 34
Thứ 7
05-03-2022
TP. HCM
32 - 78
Long An
40 - 39
Bình Phước
14 - 05
Thứ 6
04-03-2022
Vĩnh Long
73 - 24
Bình Dương
22 - 10
Trà Vinh
58 - 89
Thứ 5
03-03-2022
Tây Ninh
39 - 15
An Giang
80 - 28
Bình Thuận
47 - 90
Thứ 4
02-03-2022
Đồng Nai
62 - 88
Cần Thơ
88 - 72
Sóc Trăng
30 - 94
Thứ 3
01-03-2022
Bến Tre
13 - 27
Vũng Tàu
22 - 90
Bạc Liêu
80 - 02
Thứ 2
28-02-2022
TP. HCM
75 - 51
Đồng Tháp
45 - 82
Cà Mau
97 - 58
Chủ nhật
27-02-2022
Tiền Giang
90 - 57
Kiên Giang
18 - 10
Đà Lạt
26 - 53
Thứ 7
26-02-2022
TP. HCM
36 - 09
Long An
56 - 58
Bình Phước
90 - 04
Thứ 6
25-02-2022
Vĩnh Long
03 - 52
Bình Dương
38 - 41
Trà Vinh
73 - 44
Thứ 5
24-02-2022
Tây Ninh
46 - 23
An Giang
11 - 05
Bình Thuận
74 - 29
Thứ 4
23-02-2022
Đồng Nai
32 - 81
Cần Thơ
92 - 01
Sóc Trăng
82 - 93
Thứ 3
22-02-2022
Bến Tre
37 - 71
Vũng Tàu
16 - 82
Bạc Liêu
00 - 58
Thứ 2
21-02-2022
TP. HCM
02 - 55
Đồng Tháp
46 - 98
Cà Mau
43 - 83
Chủ nhật
20-02-2022
Tiền Giang
58 - 53
Kiên Giang
82 - 29
Đà Lạt
24 - 33
Thứ 7
19-02-2022
TP. HCM
83 - 63
Long An
27 - 33
Bình Phước
74 - 27
Thứ 6
18-02-2022
Vĩnh Long
28 - 57
Bình Dương
91 - 43
Trà Vinh
00 - 43
Thứ 5
17-02-2022
Tây Ninh
49 - 86
An Giang
64 - 21
Bình Thuận
35 - 74
Thứ 4
16-02-2022
Đồng Nai
62 - 79
Cần Thơ
31 - 95
Sóc Trăng
84 - 99
Thứ 3
15-02-2022
Bến Tre
67 - 39
Vũng Tàu
28 - 01
Bạc Liêu
29 - 62
Thứ 2
14-02-2022
TP. HCM
12 - 77
Đồng Tháp
14 - 00
Cà Mau
65 - 55
Chủ nhật
13-02-2022
Tiền Giang
27 - 83
Kiên Giang
06 - 41
Đà Lạt
06 - 25
Thứ 7
12-02-2022
TP. HCM
22 - 41
Long An
72 - 81
Bình Phước
43 - 10
Thứ 6
11-02-2022
Vĩnh Long
77 - 12
Bình Dương
35 - 43
Trà Vinh
93 - 15
Thứ 5
10-02-2022
Tây Ninh
69 - 54
An Giang
65 - 78
Bình Thuận
45 - 15
Thứ 4
09-02-2022
Đồng Nai
87 - 54
Cần Thơ
26 - 28
Sóc Trăng
48 - 37
Thứ 3
08-02-2022
Bến Tre
35 - 63
Vũng Tàu
90 - 37
Bạc Liêu
22 - 15
Thứ 2
07-02-2022
TP. HCM
47 - 74
Đồng Tháp
71 - 56
Cà Mau
70 - 48
Chủ nhật
06-02-2022
Tiền Giang
03 - 55
Kiên Giang
10 - 72
Đà Lạt
58 - 66
Thứ 7
05-02-2022
TP. HCM
26 - 71
Long An
35 - 32
Bình Phước
78 - 31
Thứ 6
04-02-2022
Vĩnh Long
09 - 17
Bình Dương
49 - 17
Trà Vinh
98 - 85
Thứ 5
03-02-2022
Tây Ninh
28 - 61
An Giang
64 - 59
Bình Thuận
58 - 69
Thứ 4
02-02-2022
Đồng Nai
75 - 42
Cần Thơ
17 - 41
Sóc Trăng
95 - 61
Thứ 3
01-02-2022
Bến Tre
92 - 71
Vũng Tàu
68 - 60
Bạc Liêu
45 - 41
Thứ 2
31-01-2022
TP. HCM
65 - 64
Đồng Tháp
93 - 82
Cà Mau
98 - 96
Chủ nhật
30-01-2022
Tiền Giang
01 - 37
Kiên Giang
45 - 33
Đà Lạt
38 - 39
Thứ 7
29-01-2022
TP. HCM
24 - 39
Long An
70 - 02
Bình Phước
70 - 11
Thứ 6
28-01-2022
Vĩnh Long
56 - 75
Bình Dương
15 - 21
Trà Vinh
35 - 06
Thứ 5
27-01-2022
Tây Ninh
61 - 39
An Giang
06 - 50
Bình Thuận
77 - 53
Thứ 4
26-01-2022
Đồng Nai
21 - 02
Cần Thơ
30 - 05
Sóc Trăng
39 - 17
Thứ 3
25-01-2022
Bến Tre
99 - 65
Vũng Tàu
16 - 57
Bạc Liêu
14 - 36
Thứ 2
24-01-2022
TP. HCM
94 - 75
Đồng Tháp
74 - 02
Cà Mau
57 - 16
Chủ nhật
23-01-2022
Tiền Giang
35 - 64
Kiên Giang
73 - 86
Đà Lạt
79 - 12
Thứ 7
22-01-2022
TP. HCM
98 - 90
Long An
21 - 22
Bình Phước
56 - 25
Thứ 6
21-01-2022
Vĩnh Long
19 - 16
Bình Dương
09 - 97
Trà Vinh
89 - 38
Thứ 5
20-01-2022
Tây Ninh
31 - 55
An Giang
50 - 34
Bình Thuận
73 - 57
Thứ 4
19-01-2022
Đồng Nai
98 - 65
Cần Thơ
68 - 48
Sóc Trăng
21 - 10
Thứ 3
18-01-2022
Bến Tre
24 - 76
Vũng Tàu
35 - 23
Bạc Liêu
61 - 20
Thứ 2
17-01-2022
TP. HCM
67 - 68
Đồng Tháp
45 - 79
Cà Mau
32 - 48
Chủ nhật
16-01-2022
Tiền Giang
59 - 41
Kiên Giang
77 - 11
Đà Lạt
06 - 67
Thứ 7
15-01-2022
TP. HCM
58 - 92
Long An
61 - 34
Bình Phước
18 - 84
Thứ 6
14-01-2022
Vĩnh Long
15 - 79
Bình Dương
88 - 96
Trà Vinh
45 - 02
Thứ 5
13-01-2022
Tây Ninh
44 - 71
An Giang
64 - 21
Bình Thuận
55 - 62
Thứ 4
12-01-2022
Đồng Nai
18 - 87
Cần Thơ
55 - 79
Sóc Trăng
27 - 76
Thứ 3
11-01-2022
Bến Tre
33 - 61
Vũng Tàu
16 - 66
Bạc Liêu
39 - 19
Thứ 2
10-01-2022
TP. HCM
61 - 43
Đồng Tháp
71 - 01
Cà Mau
65 - 95
Chủ nhật
09-01-2022
Tiền Giang
22 - 89
Kiên Giang
62 - 25
Đà Lạt
14 - 71
Thứ 7
08-01-2022
TP. HCM
52 - 15
Long An
65 - 10
Bình Phước
61 - 49
Thứ 6
07-01-2022
Vĩnh Long
75 - 72
Bình Dương
39 - 77
Trà Vinh
84 - 63
Thứ 5
06-01-2022
Tây Ninh
68 - 25
An Giang
44 - 10
Bình Thuận
65 - 22
Thứ 4
05-01-2022
Đồng Nai
62 - 49
Cần Thơ
52 - 44
Sóc Trăng
47 - 75
Thứ 3
04-01-2022
Bến Tre
88 - 57
Vũng Tàu
47 - 02
Bạc Liêu
63 - 60
Thứ 2
03-01-2022
TP. HCM
77 - 06
Đồng Tháp
29 - 14
Cà Mau
26 - 50
Chủ nhật
02-01-2022
Tiền Giang
83 - 41
Kiên Giang
67 - 63
Đà Lạt
87 - 64
Thứ 7
01-01-2022
TP. HCM
57 - 69
Long An
17 - 07
Bình Phước
11 - 49
Thứ 6
31-12-2021
Vĩnh Long
95 - 17
Bình Dương
90 - 07
Trà Vinh
59 - 26
Thứ 5
30-12-2021
Tây Ninh
75 - 17
An Giang
13 - 52
Bình Thuận
30 - 75
Thứ 4
29-12-2021
Đồng Nai
30 - 87
Cần Thơ
38 - 45
Sóc Trăng
06 - 68
Thứ 3
28-12-2021
Bến Tre
39 - 13
Vũng Tàu
39 - 97
Bạc Liêu
10 - 45
Thứ 2
27-12-2021
TP. HCM
96 - 44
Đồng Tháp
87 - 47
Cà Mau
58 - 30
Chủ nhật
26-12-2021
Tiền Giang
31 - 32
Kiên Giang
59 - 86
Đà Lạt
17 - 80
Thứ 7
25-12-2021
TP. HCM
49 - 04
Long An
76 - 70
Bình Phước
13 - 98
Thứ 6
24-12-2021
Vĩnh Long
14 - 21
Bình Dương
32 - 61
Trà Vinh
57 - 98
Thứ 5
23-12-2021
Tây Ninh
12 - 10
An Giang
31 - 49
Bình Thuận
29 - 19
Thứ 4
22-12-2021
Đồng Nai
42 - 18
Cần Thơ
38 - 15
Sóc Trăng
00 - 58
Thứ 3
21-12-2021
Bến Tre
69 - 37
Vũng Tàu
94 - 54
Bạc Liêu
34 - 37
Thứ 2
20-12-2021
TP. HCM
93 - 92
Đồng Tháp
91 - 22
Cà Mau
08 - 44
Chủ nhật
19-12-2021
Tiền Giang
04 - 28
Kiên Giang
31 - 59
Đà Lạt
39 - 10
Thứ 7
18-12-2021
TP. HCM
21 - 39
Long An
31 - 68
Bình Phước
53 - 91
Thứ 6
17-12-2021
Vĩnh Long
45 - 38
Bình Dương
29 - 12
Trà Vinh
33 - 24
Thứ 5
16-12-2021
Tây Ninh
25 - 80
An Giang
87 - 84
Bình Thuận
36 - 07
Thứ 4
15-12-2021
Đồng Nai
77 - 79
Cần Thơ
00 - 09
Sóc Trăng
20 - 81
Thứ 3
14-12-2021
Bến Tre
52 - 39
Vũng Tàu
28 - 04
Bạc Liêu
89 - 96
Thứ 2
13-12-2021
TP. HCM
31 - 31
Đồng Tháp
39 - 38
Cà Mau
56 - 96
Chủ nhật
12-12-2021
Tiền Giang
40 - 65
Kiên Giang
15 - 34
Đà Lạt
80 - 98
Thứ 7
11-12-2021
TP. HCM
14 - 34
Long An
84 - 26
Bình Phước
94 - 96
Thứ 6
10-12-2021
Vĩnh Long
91 - 80
Bình Dương
16 - 35
Trà Vinh
78 - 91
Thứ 5
09-12-2021
Tây Ninh
23 - 52
An Giang
48 - 50
Bình Thuận
73 - 64
Thứ 4
08-12-2021
Đồng Nai
56 - 03
Cần Thơ
45 - 99
Sóc Trăng
51 - 90
Thứ 3
07-12-2021
Bến Tre
87 - 44
Vũng Tàu
19 - 06
Bạc Liêu
43 - 36
Thứ 2
06-12-2021
TP. HCM
93 - 82
Đồng Tháp
05 - 87
Cà Mau
89 - 00
Chủ nhật
05-12-2021
Tiền Giang
78 - 35
Kiên Giang
44 - 62
Đà Lạt
28 - 45
Thứ 7
04-12-2021
TP. HCM
64 - 04
Long An
58 - 85
Bình Phước
29 - 67
Thứ 6
03-12-2021
Vĩnh Long
98 - 24
Bình Dương
17 - 67
Trà Vinh
19 - 52
Thứ 5
02-12-2021
Tây Ninh
75 - 16
An Giang
93 - 92
Bình Thuận
29 - 10
Thứ 4
01-12-2021
Đồng Nai
82 - 50
Cần Thơ
05 - 70
Sóc Trăng
22 - 91
Thứ 3
30-11-2021
Bến Tre
27 - 51
Vũng Tàu
87 - 83
Bạc Liêu
98 - 45
Thứ 2
29-11-2021
TP. HCM
04 - 97
Đồng Tháp
22 - 53
Cà Mau
61 - 24
Chủ nhật
28-11-2021
Tiền Giang
66 - 82
Kiên Giang
44 - 54
Đà Lạt
90 - 23
Thứ 7
27-11-2021
TP. HCM
92 - 55
Long An
98 - 15
Bình Phước
70 - 12
Thứ 6
26-11-2021
Vĩnh Long
75 - 80
Bình Dương
07 - 17
Trà Vinh
03 - 96
Thứ 5
25-11-2021
Tây Ninh
17 - 13
An Giang
84 - 16
Bình Thuận
15 - 50
Thứ 4
24-11-2021
Đồng Nai
60 - 54
Cần Thơ
84 - 54
Sóc Trăng
48 - 82
Thứ 3
23-11-2021
Bến Tre
22 - 38
Vũng Tàu
57 - 63
Bạc Liêu
11 - 76
Thứ 2
22-11-2021
TP. HCM
31 - 07
Đồng Tháp
60 - 16
Cà Mau
54 - 55
Chủ nhật
21-11-2021
Tiền Giang
36 - 20
Kiên Giang
92 - 74
Đà Lạt
46 - 10
Thứ 7
20-11-2021
TP. HCM
00 - 21
Long An
51 - 59
Bình Phước
81 - 02
Thứ 6
19-11-2021
Vĩnh Long
76 - 15
Bình Dương
64 - 74
Trà Vinh
01 - 26
Thứ 5
18-11-2021
Tây Ninh
79 - 51
An Giang
30 - 22
Bình Thuận
16 - 06
Thứ 4
17-11-2021
Đồng Nai
05 - 34
Cần Thơ
77 - 25
Sóc Trăng
67 - 27
Thứ 3
16-11-2021
Bến Tre
95 - 01
Vũng Tàu
05 - 26
Bạc Liêu
87 - 15
Thứ 2
15-11-2021
TP. HCM
47 - 66
Đồng Tháp
89 - 29
Cà Mau
51 - 67
Chủ nhật
14-11-2021
Tiền Giang
39 - 47
Kiên Giang
57 - 17
Đà Lạt
67 - 08
Thứ 7
13-11-2021
TP. HCM
59 - 04
Long An
34 - 40
Bình Phước
62 - 10
Thứ 6
12-11-2021
Vĩnh Long
16 - 89
Bình Dương
73 - 07
Trà Vinh
39 - 25
Thứ 5
11-11-2021
Tây Ninh
14 - 60
An Giang
10 - 48
Bình Thuận
51 - 42
Thứ 4
10-11-2021
Đồng Nai
50 - 06
Cần Thơ
73 - 18
Sóc Trăng
57 - 06
Thứ 3
09-11-2021
Bến Tre
60 - 26
Vũng Tàu
36 - 62
Bạc Liêu
13 - 84
Thứ 2
08-11-2021
TP. HCM
14 - 33
Đồng Tháp
94 - 19
Cà Mau
47 - 53
Chủ nhật
07-11-2021
Tiền Giang
49 - 42
Kiên Giang
36 - 30
Đà Lạt
56 - 54
Thứ 7
06-11-2021
TP. HCM
01 - 33
Long An
99 - 49
Bình Phước
73 - 64
Thứ 6
05-11-2021
Vĩnh Long
06 - 35
Bình Dương
65 - 43
Trà Vinh
23 - 00
Thứ 5
04-11-2021
Tây Ninh
62 - 51
An Giang
96 - 79
Bình Thuận
88 - 72
Thứ 4
03-11-2021
Đồng Nai
18 - 06
Cần Thơ
99 - 50
Sóc Trăng
87 - 66
Thứ 3
02-11-2021
Bến Tre
37 - 08
Vũng Tàu
23 - 83
Bạc Liêu
69 - 59
Thứ 2
01-11-2021
TP. HCM
44 - 88
Đồng Tháp
33 - 24
Cà Mau
97 - 07
Chủ nhật
31-10-2021
Tiền Giang
03 - 41
Kiên Giang
43 - 06
Đà Lạt
37 - 68
Thứ 7
30-10-2021
TP. HCM
22 - 81
Long An
52 - 76
Bình Phước
20 - 30
Thứ 6
29-10-2021
Vĩnh Long
13 - 31
Bình Dương
79 - 07
Trà Vinh
44 - 77
Thứ 5
28-10-2021
Tây Ninh
74 - 00
An Giang
68 - 54
Bình Thuận
57 - 60
Thứ 4
27-10-2021
Đồng Nai
57 - 99
Cần Thơ
03 - 35
Sóc Trăng
71 - 69
Thứ 3
26-10-2021
Bến Tre
80 - 04
Vũng Tàu
37 - 74
Bạc Liêu
45 - 95
Thứ 2
25-10-2021
TP. HCM
24 - 82
Đồng Tháp
29 - 71
Cà Mau
26 - 66
Chủ nhật
24-10-2021
Tiền Giang
35 - 72
Kiên Giang
84 - 48
Đà Lạt
94 - 21
Thứ 7
23-10-2021
TP. HCM
91 - 82
Long An
07 - 64
Bình Phước
15 - 66
Thứ 6
22-10-2021
Vĩnh Long
86 - 61
Bình Dương
64 - 25
Trà Vinh
46 - 59
Chủ nhật
17-10-2021
Tiền Giang
-
Kiên Giang
-
Đà Lạt
-
Thứ 4
13-10-2021
Đồng Nai
-
Cần Thơ
-
Sóc Trăng
-
Thứ 3
12-10-2021
Bến Tre
-
Vũng Tàu
-
Bạc Liêu
-
Thứ 2
11-10-2021
TP. HCM
-
Đồng Tháp
-
Cà Mau
-
Thứ 7
09-10-2021
TP. HCM
-
Long An
-
Bình Phước
-
Thứ 6
08-10-2021
Vĩnh Long
-
Bình Dương
-
Trà Vinh
-
Thứ 2
04-10-2021
TP. HCM
-
Đồng Tháp
-
Cà Mau
-
Chủ nhật
03-10-2021
Tiền Giang
-
Kiên Giang
-
Đà Lạt
-
Thứ 7
02-10-2021
TP. HCM
-
Long An
-
Bình Phước
-
Thứ 4
29-09-2021
Đồng Nai
-
Cần Thơ
-
Sóc Trăng
-
Thứ 6
24-09-2021
Vĩnh Long
-
Bình Dương
-
Trà Vinh
-
Thứ 4
22-09-2021
Đồng Nai
-
Cần Thơ
-
Sóc Trăng
-
Thứ 6
17-09-2021
Vĩnh Long
-
Bình Dương
-
Trà Vinh
-
Thứ 5
16-09-2021
Tây Ninh
-
An Giang
-
Bình Thuận
-
Thứ 4
15-09-2021
Đồng Nai
-
Cần Thơ
-
Sóc Trăng
-
Thứ 6
10-09-2021
Vĩnh Long
-
Bình Dương
-
Trà Vinh
-
Thứ 4
08-09-2021
Đồng Nai
-
Cần Thơ
-
Sóc Trăng
-
Thứ 2
06-09-2021
TP. HCM
-
Đồng Tháp
-
Cà Mau
-
Chủ nhật
05-09-2021
Tiền Giang
-
Kiên Giang
-
Đà Lạt
-
Thứ 7
04-09-2021
TP. HCM
-
Long An
-
Bình Phước
-
Thứ 6
03-09-2021
Vĩnh Long
-
Bình Dương
-
Trà Vinh
-
Thứ 5
02-09-2021
Tây Ninh
-
An Giang
-
Bình Thuận
-
Chủ nhật
29-08-2021
Tiền Giang
-
Kiên Giang
-
Đà Lạt
-
Thứ 7
28-08-2021
TP. HCM
-
Long An
-
Bình Phước
-
Thứ 6
27-08-2021
Vĩnh Long
-
Bình Dương
-
Trà Vinh
-
Thứ 3
24-08-2021
Bến Tre
-
Vũng Tàu
-
Bạc Liêu
-
Thứ 2
23-08-2021
TP. HCM
-
Đồng Tháp
-
Cà Mau
-
Thứ 6
20-08-2021
Vĩnh Long
-
Bình Dương
-
Trà Vinh
-
Thứ 5
19-08-2021
Tây Ninh
-
An Giang
-
Bình Thuận
-
Thứ 4
18-08-2021
Đồng Nai
-
Cần Thơ
-
Sóc Trăng
-
Thứ 3
17-08-2021
Bến Tre
-
Vũng Tàu
-
Bạc Liêu
-
Thứ 7
14-08-2021
TP. HCM
-
Long An
-
Bình Phước
-
Thứ 6
13-08-2021
Vĩnh Long
-
Bình Dương
-
Trà Vinh
-
Thứ 4
11-08-2021
Đồng Nai
-
Cần Thơ
-
Sóc Trăng
-
Thứ 3
10-08-2021
Bến Tre
-
Vũng Tàu
-
Bạc Liêu
-
Chủ nhật
08-08-2021
Tiền Giang
-
Kiên Giang
-
Đà Lạt
-
Thứ 6
06-08-2021
Vĩnh Long
-
Bình Dương
-
Trà Vinh
-
Thứ 5
05-08-2021
Tây Ninh
-
An Giang
-
Bình Thuận
-
Thứ 2
02-08-2021
TP. HCM
-
Đồng Tháp
-
Cà Mau
-
Chủ nhật
01-08-2021
Tiền Giang
-
Kiên Giang
-
Đà Lạt
-
Thứ 6
30-07-2021
Vĩnh Long
-
Bình Dương
-
Trà Vinh
-
Thứ 4
28-07-2021
Đồng Nai
-
Cần Thơ
-
Sóc Trăng
-
Thứ 3
27-07-2021
Bến Tre
-
Vũng Tàu
-
Bạc Liêu
-
Chủ nhật
25-07-2021
Tiền Giang
-
Kiên Giang
-
Đà Lạt
-
Thứ 7
24-07-2021
TP. HCM
-
Long An
-
Bình Phước
-
Thứ 6
23-07-2021
Vĩnh Long
-
Bình Dương
-
Trà Vinh
-
Thứ 5
22-07-2021
Tây Ninh
-
An Giang
-
Bình Thuận
-
Thứ 4
21-07-2021
Đồng Nai
-
Cần Thơ
-
Sóc Trăng
-
Thứ 3
20-07-2021
Bến Tre
-
Vũng Tàu
-
Bạc Liêu
-
Thứ 2
19-07-2021
TP. HCM
-
Đồng Tháp
-
Cà Mau
-
Chủ nhật
18-07-2021
Tiền Giang
-
Kiên Giang
-
Đà Lạt
-
Thứ 7
17-07-2021
TP. HCM
-
Long An
-
Bình Phước
-
Thứ 6
16-07-2021
Vĩnh Long
-
Bình Dương
-
Trà Vinh
-
Thứ 5
15-07-2021
Tây Ninh
-
An Giang
-
Bình Thuận
-
Thứ 4
14-07-2021
Đồng Nai
-
Cần Thơ
-
Sóc Trăng
-
Thứ 3
13-07-2021
Bến Tre
-
Vũng Tàu
-
Bạc Liêu
-
Thứ 2
12-07-2021
TP. HCM
-
Đồng Tháp
-
Cà Mau
-
Chủ nhật
11-07-2021
Tiền Giang
-
Kiên Giang
-
Đà Lạt
-
Thứ 7
10-07-2021
TP. HCM
-
Long An
-
Bình Phước
-
Thứ 6
09-07-2021
Vĩnh Long
-
Bình Dương
-
Trà Vinh
-
Thứ 5
08-07-2021
Tây Ninh
14 - 84
An Giang
42 - 23
Bình Thuận
32 - 19
Thứ 4
07-07-2021
Đồng Nai
61 - 76
Cần Thơ
45 - 51
Sóc Trăng
87 - 48
Thứ 3
06-07-2021
Bến Tre
83 - 32
Vũng Tàu
14 - 06
Bạc Liêu
79 - 18
Thứ 2
05-07-2021
TP. HCM
54 - 96
Đồng Tháp
52 - 62
Cà Mau
35 - 42
Chủ nhật
04-07-2021
Tiền Giang
89 - 16
Kiên Giang
40 - 67
Đà Lạt
04 - 35
Thứ 7
03-07-2021
TP. HCM
92 - 31
Long An
81 - 09
Bình Phước
63 - 13
Thứ 6
02-07-2021
Vĩnh Long
04 - 68
Bình Dương
87 - 93
Trà Vinh
87 - 12
Thứ 5
01-07-2021
Tây Ninh
44 - 84
An Giang
79 - 58
Bình Thuận
16 - 03
Thứ 4
30-06-2021
Đồng Nai
52 - 90
Cần Thơ
10 - 90
Sóc Trăng
36 - 24
Thứ 3
29-06-2021
Bến Tre
55 - 51
Vũng Tàu
20 - 21
Bạc Liêu
49 - 39
Thứ 2
28-06-2021
TP. HCM
69 - 71
Đồng Tháp
29 - 47
Cà Mau
77 - 84
Chủ nhật
27-06-2021
Tiền Giang
22 - 43
Kiên Giang
19 - 13
Đà Lạt
03 - 98
Thứ 7
26-06-2021
TP. HCM
26 - 96
Long An
64 - 28
Bình Phước
38 - 54
Thứ 6
25-06-2021
Vĩnh Long
90 - 43
Bình Dương
76 - 49
Trà Vinh
80 - 42
Thứ 5
24-06-2021
Tây Ninh
75 - 77
An Giang
68 - 38
Bình Thuận
94 - 97
Thứ 4
23-06-2021
Đồng Nai
55 - 23
Cần Thơ
08 - 91
Sóc Trăng
53 - 54
Thứ 3
22-06-2021
Bến Tre
64 - 18
Vũng Tàu
12 - 78
Bạc Liêu
69 - 12
Thứ 2
21-06-2021
TP. HCM
66 - 57
Đồng Tháp
91 - 88
Cà Mau
15 - 75
Chủ nhật
20-06-2021
Tiền Giang
60 - 74
Kiên Giang
39 - 73
Đà Lạt
82 - 78